PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1965 | 10 | 1 |

Tytuł artykułu

Oeufs fossiles des cephalopodes?

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Kopalne jaja głowonogów?
RU
Iskopaemye jajjca golovonogikh?

Języki publikacji

FR

Abstrakty

FR
L'auteur essaie d'interpréter la nature des énigmatiques vésicules ordoviciennes qu'il a déorites en 1959 sous le nom de Clistrocystis graptolithophilius Kozł. Il constate leur surprenante ressemblance avec les oeufs de la seiche. Cela suggère l'idée qu'il y puisse s'agir des oeufs d'un Céphalopode ordovicien.
PL
Autor powraca do zagadnienia opisanej przed paru laty (Kozłowski, 1959) pod nazwą Clistrocystis graptolithophilius Kozł. enigmatycznej skamieniałości ordowickiej. Skamieniałość ta wykazuje zadziwiające podobieństwo do kapsułek jajowych mątwy (Sepia officinalis L.). Podobieństwo to wyraża się zarówno w morfologii, jak i w sposobie przytwierdzania do podłoża. Pęcherzyki Clistrocystis przytwierdzone są do gałązek graptolita Mastigograptus sp. za pomocą pałąkowatego przydatku. W ten sam sposób są przytwierdzone do gałązek różnych organizmów roślinnych i zwierzęcych kapsulki jajowe mątwy. Zarówno pęcherzyki Clistrocystis, jak i kapsułki mątwy zakończone są na biegunie przeciwległym do pałąka stożkowatym wyrostkiem. Z czynnością przytwierdzania jaj przez mątwę związana jest dość skomplikowana i ściśle ustalona manipulacja ramion; to zaś związane jest z bardzo wysoką organizacją centralnego ośrodka nerwowego tego zwierzęcia. Ponieważ sposób przytwierdzenia pęcherzyków Clistrocystis jest nieomal identyczny ze sposobem przytwierdzenia kapsulek jajowych mątwy, można przypuszczać, że zwierzę, do którego należały te pęcherzyki, było zdolne wykonywać czynności analogiczne. O ile zwierzęciem tym był głowonóg, co wydaje się prawdopodobne, musiał to być przedstawiciel grupy Ectocochlia, gdyż śladów Endocochlia, do których należy mątwa, jak dotychczas, w ordowiku nie znaleziono.
RU
Автор возвращается к проблеме описанной несколько лет тому назад (Kozłowski, 1959) под названием Clistrocystis graptolithophilius Kozł., энигматической окаменелости из ордовика. Окаменелость эта указывает на удивительное сходство с яйцевыми капсулами каракатицы (Sepia officinalis L.). Сходство это проявляется так в морфологии, как и в способе прикрепления к субстрату. Пузырьки Clistrocystis прикреплены к ветвям граптолита Mastigograptus sp. при помощи дугообразного придатка. Таким же способом прикреплены к ветвям разных организмов, растительных и животных, яйцевые капсулы каракатицы. Пузырьки Clistrocystis, так как и капсулы каракатицы, закончены конусным отростком на полюсе, противоположном дуге. С функцией прикрепления яиц каракатицой связана довольно сложная и четко определенная манипуляция рук; а это имеет связь с очень высокой степенью организации центральной части нервной системы у этого животного. Так как способ прикрепления пузырьков Clistrocystis почти идентичный со способом прикрепления яйцевых капсул каракатицы, можно предполагать, что животное, к которому принадлежали эти пузырьки, способно было к аналогичным функциям. Если это животное принадлежало к головоногим, что кажется вероятным, то должен это быть представитель группы Ectocochlia, так как остатков Endocochlia, к которым принадлежит каракатица, в ордовике до сих пор не найдено.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

1

Opis fizyczny

p.3-9,fig.,ref.

Twórcy

autor
  • Institut de Paleozoologie de l'Academie Polonaise des Sciences et de l'Universite de Varsovie, Warsaw, Poland

Bibliografia

  • AKIMUŠKIN, I. I. 1963. Golovonogie molljuski morej SSSR. - Akad. Nauk SSSR, Inst. Okeanol., 1-235, Moskva.
  • BOTT, R. 1938. Kopula und Eiablage von Sepia officinalis L. - Ztschr. Morph, Ökol. Tiere, 34, 1, 150-160, Berlin.
  • KORSCHELT, E. & HEIDER, K. 1936. Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Tiere. 2: Cephalopoden. 969-1009, Jena.
  • KOZŁOWSKI, R. 1959. Un microfossile énigmatique (Zagadkowa mikroskamieniałość). - Acta Palaeont. Pol., 4, 3, 273-277, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-d119129d-030c-456d-87c7-d532ad81e23a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.