PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

Efficiency of production factors in horticultural holdings versus holdings of other agricultural types

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wydajność czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych na tle gospodarstw o innych typach rolniczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of the research was to assess the efficiency of production factors in horticultural holdings in Poland versus other agricultural types in years 2004-2017. General characteristics of holdings of other agricultural types in Poland were presented, the productivity of labour, soil, and capital was determined. In the years 2004-2017, a nominal increase in soil productivity was recorded in holdings of all agricultural types, except for horticultural holdings and those specialising in granivores. In the studied period, horticultural holdings still had the highest land productivity, followed by holdings with permanent crops and specialising in granivores. In the years analysed, an increase in labour productivity was noted in almost all types of holdings, except for herbivorous holdings. Holdings specialising in granivores had the highest labour productivity, followed by field cultivation, horticultural and dairy holdings. On the other hand, capital productivity in the analysed period decreased in almost all types of holdings, except for horticultural holdings (nominally, while in real terms it decreased in all types). Horticultural holdings had the highest labour productivity, followed by field cultivation, and holdings specialised in granivores.
PL
Celem badań była ocena wydajności czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych w Polsce na tle innych typów rolniczych w latach 2004-2017. Przedstawiono ogólną charakterystykę gospodarstw o różnych typach rolniczych w Polsce, określono wydajność pracy, ziemi oraz kapitału. W latach 2004-2017 odnotowano nominalny wzrost wydajności ziemi w gospodarstwach we wszystkich typach rolniczych, z wyjątkiem gospodarstw ogrodniczych oraz specjalizujących się w zwierzętach ziarnożernych. W badanym okresie nadal największą wydajnością ziemi charakteryzowały się gospodarstwa ogrodnicze, następnie gospodarstwa z uprawami trwałymi oraz specjalizujące się w zwierzętach ziarnożernych. W analizowany latach odnotowano wzrost wydajności pracy prawie we wszystkich typach gospodarstw, z wyjątkiem gospodarstw ze zwierzętami trawożernymi. Największą wydajnością pracy charakteryzowały się gospodarstwa specjalizujące się w zwierzętach ziarnożernych, w uprawie polowej, a także gospodarstwa ogrodnicze i mleczne. Z kolei wydajność kapitału w badanym okresie zmniejszała się prawie we wszystkich typach gospodarstw, z wyjątkiem gospodarstw ogrodniczych (nominalnie, realnie we wszystkich typach). Największą wydajnością kapitału charakteryzowały się gospodarstwa ogrodnicze, następnie specjalizujące się w uprawie polowej oraz w zwierzętach ziarnożernych. Gospodarstwa ogrodnicze charakteryzowały się największą wydajnością ziemi i kapitału. W badanym okresie w gospodarstwach ogrodniczych odnotowano niewielki spadek wydajności ziemi, natomiast wzrost wydajności pracy oraz kapitału.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.126-135,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Economics and Organization of Enterprises, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska St. 166, 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Bezat-Jarzębowska Agnieszka, Włodzimierz Rembisz. 2016. Produktywność czynnika ziemia a jego zasób (Productivity of Land and Its Resources). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2): 9-18.
 • Czyżewski Andrzej, Jakub Staniszewski. 2017. Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie (Labor productivity as a premise to restructure employment in agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1): 31-42. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.1.3.
 • Filipiak Tadeusz. 2014. Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską (Changes on the vegetable market and vegetable farms in Poland after integration with the Community Union. Warsaw: Wydawnictwo SGGW.
 • Gałecka Agnieszka. 2017. Typ rolniczy a efektywność gospodarstw rolniczych w Polsce (The effectiveness of agricultural farms in Poland). Journal of Financial Management and Accounting 5 (2): 17-27. DOI: 10.22630/ZFIR.2017.5.2.08.
 • Gołębiewska Barbara. 2008. Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE (Differentiation of use of production factors in agriculture in the EU countries). Roczniki Naukowe SERiA X (1): 91-96.
 • Góral Justyna, Włodzimierz Rembisz. 2017. Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000-2015 (Labor productivity and factors affecting it in polish agriculture in 2000-2015). Wieś i Rolnictwo 4 (177): 17-37. DOI: 10.7366/wir042017/02.
 • Kasztelan Paweł. 2009. Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych (Substitution of production factors in the large scale agricultural companies). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 96 (3): 174-181.
 • Kawagoe Toshihiko, Yujiro Hayami. 1985. An intercountry comparison of agricultural production efficiency. American Journal of Agricultural Economics 67 (1): 87-92. DOI: 10.2307/1240827.
 • Kołodziejczak Małgorzata. 2014. Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012 (Efficiency of production factors in agriculture of Poland and Germany in 2004-2012). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (2): 70-79.
 • Komorowska Dorota. 2019. Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą (Production and economic results of farms focused on animal production). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 19 (1): 68-78. DOI: 10.22630/PRS.2019.19.1.6.
 • Rzeszutko Anna. 2014. Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji (Production efficiency of agriculture in Poland and relations between factors of production). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (32): 141-154.
 • Skarżyńska Aldona. 2018. Wykorzystanie czynników produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła rzeźnego w wybranych krajach Unii Europejskiej (The use of production factors in farms specializing in production of fattening cattle in selected European Union countries). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 18 (2): 280-290. DOI: 10.22630/PRS.2018.18.2.55.
 • Wicki Ludwik. 2016. Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie (Changes in factor productivity in Polish agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 116: 149-160. DOI: 10.22630/EIOGZ.2016.116.52.
 • Wicki Ludwik. 2019. Size vs effectiveness of agricultural farms. Annals PAAAE XXI (2): 285-296.
 • Zmarlicki Krzysztof. 2015. Kierunki rozwoju produkcji ogrodniczej. [W] III Kongres Nauk Rolniczych (Directions of development of horticultural production. [In] III Congress of Agricultural Sciences), Warszawa, 10.09.2015, https://kongres.cdr.gov.pl/images/P3_4_Buchwald.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d10a0a55-c73a-44d4-9d01-5f38fc91c0c8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.