PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 6 |
Tytuł artykułu

Miejsca zakupu żywności - wybory młodych konsumentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Food shopping places-young consumers choices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była identyfikacja, analiza oraz ocena zachowania młodych nabywców w odniesieniu do wyboru miejsca zakupu wybranych produktów żywnościowych (mięso i jego przetwory, warzywa i owoce, produkty mleczarskie, produkty zbożowe). Część́ badawczą oparto na analizie wyników badań sondażowych przeprowadzonych w 2016 roku w grupie 486 studentów przy wykorzystaniu metody doboru celowego. Z przeprowadzonych badań wynika, że częstotliwość zakupów produktów żywnościowych dokonywanych przez młodych konsumentów zależy od rodzaju produktu, a najbardziej popularnym miejscem zakupu były sklepy dyskontowe. Przy wyborze miejsca zakupu kierowali się oni wieloma różnymi czynnikami, przede wszystkim: szeroką ofertą asortymentową, obecnością ulubionych produktów, a także poziomem cen i lokalizacją sklepu.
EN
This paper identifies, examines and makes analysis of young purchasers behaviors regarding the place of chosen food products purchasing (meat, and its preserves, vegetables and fruits, milk products, cereals). Research part is based upon an analysis of consumers opinion polls carried in 2016 in group of 486 students using purpose sample group method. The survey showed that frequency of food products purchases made by young consumers depends upon the products kind and the most popular place of shopping were discount shops. Choosing the place of shopping young consumers followed different factors but the first of all of great importance were the following factors: wide assortment offer, favorite products offer as well as the level of prices and shop location.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
6
Opis fizyczny
s.11-16,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
autor
 • Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 13, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Angowski Marek, Katarzyna Domańska. 2015. „Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41: 385-389.
 • Angowski Marek, Katarzyna Domańska. 2016. „Postawy konsumentów względem produktów ekologicznych a ich zachowania nabywcze na rynku produktów mleczarskich”. Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 17-22.
 • Angowski Marek, Marcin Lipowski. 2014a. „Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych”. Marketing i Rynek 8: 797-803.
 • Angowski Marek, Marcin Lipowski. 2014b. „Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakupu”. Marketing i Rynek 6 (CD): 1-16.
 • Bilińska-Reformat Katarzyna. 2014. „Rola etnocentryzmu konsumenckiego w kształtowaniu asortymentu sieci handlowych”. Marketing i Rynek 6: 32-47.
 • Bondos Ilona. 2014. „Price sensitivity of polish buyers of durable goods”. Logistyka. Lwowska Politechnika. 811: 20-27.
 • Gosik Blanka. 2016. „Wpływ międzynarodowych sieci na przekształcenia handlu detalicznego w Polsce”. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30 (1): 109-123.
 • Kicińska Joanna. 2010. „Ekonomiczne i marketingowe determinanty rynkowych zachowań młodych konsumentów”. Journal of Agribusines and Rural Development 2 (16): 73-83
 • Lipowski Marcin, Marek Angowski. 2014. „Rekomendacje miejsc zakupów produktów żywnościowych przez konsumentów”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (4): 171-175.
 • Matysik-Pejas Renata, Żmija Janusz. 2014. „Stan handlu żywnością na obszarach wiejskich w opinii ich mieszkańców na przykładzie wybranych gmin powiatu krakowskiego”. Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 188-193.
 • Mirońska Dominika. 2010. „Zachowania nabywców na rynku – trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw”. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej. Kolegium Gospodarki Światowej 27: 114-132.
 • Nielsen Company. 2013. Gdzie Polacy kupują świeżą żywność? Sklepy specjalistyczne nadal górą. http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/eu/nielseninsights/pdfs/Nielsen%20Global%20Fresh%20Foods%20Report%20March%202013%20Poland%20PL.pdf, dostęp listopad 2016.
 • Perenc Józef, Rosa Grażyna. 2011. Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Stefańska Magdalena. 2010. „Preferencje konsumentów w zakresie wyboru miejsca nabywania żywności ekologicznej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 16 (609): 215-226.
 • Szwacka Joanna. 2007. „Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 62: 81-95.
 • Urban Stanisław, Michałowska Mariola. 2013. „Determinanty wyboru konsumentów dotyczące miejsca zakupu. Raport z badań”. Nauki o Zarządzaniu Management Sciences 3 (16): 133-153.
 • Wilk Iwona. 2010. „Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 16 (609): 59-68.
 • Żelazna Krystyna, Kowalczuk Iwona, Mikuta Beata (red.). 2002. Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Żuchowski Ireneusz, Brelik Agnieszka. 2007. „Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta”. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 21: 207-231.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d09b7ea9-35d5-4d1a-bbe8-91e91dd58073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.