PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 496 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ suszy na brodawkowanie oraz wzrost korzeni i pędów polskich odmian soi

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Effect of drought on nodulation as well as growth of roots and shoots of Polish soybean cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu wazonowym badano brodawkowanie oraz wzrost korzeni i pędów 7 polskich odmian soi w warunkach okresowej (10-dniowej) suszy glebowej (40% i 25% pełnej pojemności wodnej, kontrola - 70% p.p.w.) wywołanej w początkach kwitnienia roślin. Otrzymane wyniki wykazały, że zawartość wody w podłożu na poziomie 40% p.p.w. i 25% p.p.w. zmniejszyła w stosunku do kontroli liczbę brodawek od 22% do 42% oraz ich świeżą masę od 46% do 69%, suchą masę korzeni od 23% do 41% oraz suchą masę pędów o 24% do 46%. Największą liczbą brodawek korzeniowych charakteryzowały się odmiany Mazowia i Nawiko, zaś najmniejszą Aldana, Jutro i Progres. Odmiany Nawiko i Gaj posiadały największe brodawki. Zaobserwowano również, że u odmian Mazowia, Nawiko i Gaj więcej było brodawek koloru różowego, co wskazuje na ich wyższą aktywność w wiązaniu wolnego azotu. Największą suchą masą korzeni charakteryzowały się odmiany Nawiko i Polan, zaś najniższą Aldana i Jutro. Natomiast sucha masa części nadziemnych była także najwyższa u odmian Nawiko i Polan, a najniższa u odmian Aldana i Progres. Przeprowadzone badania wskazują, że odmiany odporne na suszę: Nawiko, Gaj, Mazowia i Polan wytwarzają w warunkach suszy liczniejsze i o większej masie brodawki niż odmiany wrażliwe: Jutro i Aldana. Odmiany odporne redukują również w mniejszym stopniu masę korzeni i pędów.
EN
A pot experiment was carried out to study the nodulation, root and shoot growth of 7 Polish soybean cultivars under conditions of periodical (10 days) soil drought (40% and 25% full water content, control - 70% f.w.c.) induced at a beginning bloom period. The research results indicated that the water content in soil, which amounted to 40% f.w.c. and 25% f.w.c. reduced the number of nodules from 22% to 42% and the fresh weight of nodules from 46% to 69%, dry weight of root from 23% to 41% and dry weight of shoot from 24% to 46%. Most nodules were found on the roots of Mazowia and Nawiko cultivars and the least in Aldana, Jutro and Progres, but Nawiko and Gaj cvs had the biggest nodules. The study shows that on the roots of Mazowia, Nawiko and Gaj cvs there were more nodules of pink colour than on other cvs, which indicated their higher activity in nitrogen fixation. Dry weight of roots was the highest for Nawiko and Polan cvs and the lowest for Aldana and Jutro, whereas dry weight of shoots was the highest for Nawiko and Polan, but the lowest for Aldana and Progres. The research showed that drought resistant cultivars such as Nawiko, Gaj, Mazowia and Polan had more and bigger mass root nodules in drought conditions than sensitive Jutro and Aldana. Also resistant cultivars reduced the mass of roots and shoots to a lower extent than the sensitive ones.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
496
Numer
1
Opis fizyczny
s.267-274,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Fizjologii Roślin, Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Boutraa Т., Sanders E.E. 2001. Effects of interactions of moisture regime and nutrient addition on nodulation and carbon partitioning in two cultivars of bean (Phaseolus vulgaris L.). J. Agron and Crop Sci. 186: 229-237.
 • Desclaux D., Roumet P. 1996. Impact of drought stress on the phenology of two soybean (Glycine max L. Merr.) cultivars. Field Crops Res. 46: 61-70.
 • Grzesiak S., Filek W., Grzesiak M. 1997. Wpływ stresu wodnego na wzrost korzeni różnych odmian roślin strączkowych różniących się wrażliwością na suszę. Mat. Ogólnopol. Konf. „Ekofizjologiezne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych", Kraków 12-14 VI: 63-68.
 • Hirasawa Т., Tanaka K., Miyamoto D., Takei M., Ishihara K. 1994. Effects of preflowering soil moisture deficits on dry matter production and ecophysiological characteristics in sovbean plants under drought conditions during grain filling. Japan. J. Crop Sci. 63: 721-730.
 • Katoch K.K., Aggarwal G.C., Garg F.C. 1983. Effect of nitrogen, soil compaction and moisture stress on nodulation and yield of soybean. J. Indian Soc. Soil Sci. 31: 215-219.
 • Pedersen A.L., Feldner H.C., Rosendahl L. 1996. Effect of proline on nitrogenase activity in symbiosomes from root nodules of soybean (Glycine max L.) subjected to drought. J. Exp. Bot. 47: 1533-1539.
 • Salama A.M., Sinclair T.R. 1994. Soybean nitrogen fixation and growth as affected by drought stress and potassium fertilization. J. Plant Nutr. 17: 1193-1203.
 • Sangakkara U.R., Hartwig U.A., Nosberger J. 1996. Soil moisture and potassium affect the performance of symbiotic nitrogen fixation in faba bean and common bean. Plant Soil 184: 123-130.
 • Serraj R., Sinclair T.R. 1998. Soybean cultivar variability for nodule formation and growth under drought. Plant Soil 202: 159-166.
 • Simon Т., Kalalova S., Sindelarova M. 1992. Study of nodulation and yield parameters of soybean after application of two types of inoculants in different conditions of irrigation. Sci. Agri. Bohemo. 24: 215-229.
 • Sinclair T.R., Zimet A.R., Muchow R.C. 1988. Changes in soybean nodule number and dry weight in response to drought. Field Crop Res. 18: 197-202.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d08c7c20-cba1-421b-87fa-5aca502e6532
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.