PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | 72 | 2 |
Tytuł artykułu

Exogenous application of gibberellic acid mitigates drought-induced damage in spring wheat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Egzogenna aplikacja kwasu giberelinowego łagodzi uszkodzenia pszenicy jarej wywołane suszą
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Drought stress is a major problem in wheat production but it could be managed by using various exogenous protectants such as gibberellic acid (GA). Although GA is a plant growth hormone, it shows a potential to protect the plant in stress conditions. To investigate the possible role of GA in mitigating drought stress, we treated wheat (Triticum aestivum ‘BARI Gom-21’) seedlings with a GA spray under semihydroponic conditions. In the experiment, the combined effect of GA and drought stress (induced by 12% polyethylene glycol) was studied after 48 h and 72 h. In the absence of exogenous GA, drought-stressed wheat seedlings showed various physiological and biochemical changes in a time-dependent manner. Malondialdehyde (MDA), hydrogen peroxide (H2O2) and free proline (Pro) concentrations were increased, whereas catalase (CAT) and ascorbate peroxidase (APX) activities were reduced under drought stress. Gibberellic acid played a role in restoring the ascorbate (AsA) level, decreased the reduced/oxidized glutathione (GSH/GSSG) ratio and reduced monodehydroascorbate reductase (MDHAR) and dehydroascorbate reductase (DHAR) activities. Gibberellic acid significantly affected the glyoxalase system. Under drought stress, the methylglyoxal (MG) concentration was increased but GA application stimulated glyoxalase I (Gly I) and glyoxalase II (Gly II) activities to protect the wheat seedlings against stress. The study concluded that the severity of drought stress in wheat depends on the growth stage and it increases with an increase in the duration of stress, whereas exogenous GA helped the seedlings to survive by upregulating antioxidant defense mechanisms and the glyoxalase system.
PL
Stres spowodowany suszą jest głównym problemem w produkcji pszenicy, ale można mu zapo- biegać przy pomocy różnych egzogennych środków ochronnych, takich jak kwas giberelinowy (GA). Chociaż GA jest fitohormonem, wykazuje potencjalne działanie ochronne w stosunku do roślin rosnących w warunkach stresowych. W celu zbadania ewentualnego oddziaływania GA w łagodzeniu stresu suszy, sadzonki pszenicy (Triticum aestivum‘BARI Gom-21’) traktowaliśmy GA w formie oprysku w warunkach pół-hydroponicznych. W przeprowadzonym doświadczeniu badano łączny wpływ GA i stresu suszy (indukowanego przez 12% glikol polietylenowy) po 48 godzinach i 72 godzinach. W siewkach pszenicy poddanych działaniu suszy, pod nieobecność egzogennego GA, stwierdzono różnorodne zmiany fizjologiczne i biochemiczne, uzależnione od czasu ekspozycji. Pod wpływem suszy stężenia dialdehydu malonowego (MDA), nadtlenku wodoru (H2O2) oraz wolnej proliny (Pro) zwiększały się, podczas gdy aktywność katalazy (CAT) i peroksydazy askorbinianowej (APX) uległa zmniejszeniu. Kwas giberelinowy odgrywał rolę w przywracaniu prawidłowego poziomu askorbinianu (AsA), zmniejszał stosunek glutationu zredukowanego/utlenionego (GSH/GSSG) oraz obniżał aktywności reduktazy monodehydro- askorbinianowej (MDHAR) i reduktazy dehydroaskorbinianowej (DHAR). Kwas giberelinowy istotnie wpłynął na układ glioksalazy. Pod wpływem stresu suszy stężenie metyloglioksalu (MG) wzrosło, ale aplikacja GA stymulowała aktywność glioksalazy I (Gly I) i glioksalazy II (Gly II) chroniąc siewki pszenicy przed stresem. W badaniach wykazano, że natężenie stresu suszy u pszenicy zależy od etapu wzrostu i nasila się wraz z wydłużeniem czasu trwania stresu, podczas gdy egzogenny GA zwiększa możliwość przetrwania siewek poprzez wzmocnienie mechanizmów obrony antyoksydacyjnej i regulację systemu glioksalazy.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
72
Numer
2
Opis fizyczny
Article: 1776 [18 p.], fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207, Bangladesh
autor
 • Department of Agroforestry and Environmental Science, Faculty of Agriculture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207, Bangladesh
autor
 • Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207, Bangladesh
autor
 • Department of Agricultural Botany, Faculty of Agriculture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207, Bangladesh
autor
 • Laboratory of Plant Stress Responses, Department of Applied Biological Science, Faculty of Agriculture, Kagawa University, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa 761-0795, Japan
 • Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka 1207, Bangladesh
Bibliografia
 • Hasanuzzaman M, Hossain MA, Texeira da Silva JA, Fujita M. Plant response and tolerance to abiotic oxidative stress: antioxidant defense is a key factor. In: Venkateswarlu B, Shanker AK, Shanker C, Maheswari M, editors. Crop stress and its management: perspectives and strategies. Dordrecht: Springer; 2012. p. 261–316. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2220-0_8
 • Gill SS, Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiol Biochem. 2010;48:909–930. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2010.08.016
 • Fazeli F, Ghorbanli M, Niknam V. Effect of drought on biomass, protein content, lipid peroxidation and antioxidant enzymes in two sesame cultivars. Biol Plant. 2007;51:98–103. https://doi.org/10.1007/s10535-007-0020-1
 • Nahar K, Hasanuzzaman M, Alam M, Fujita M. Glutathione-induced drought stress tolerance in mung bean: coordinated roles of the antioxidant defence and methylglyoxal detoxification systems. AoB Plants. 2015;7:plv069. https://doi.org/10.1093/aobpla/plv069
 • Alam MM, Nahar K, Hasanuzzaman M, Fujita M. Exogenous jasmonic acid modulates the physiology, antioxidant defense and glyoxalase systems in imparting drought stress tolerance in different Brassica species. Plant Biotechnol Rep. 2014;8:279–293. https://doi.org/10.1007/s11816-014-0321-8
 • Khan N, Bano A, Zandi P. Effects of exogenously applied plant growth regulators in combination with PGPR on the physiology and root growth of chickpea (Cicer arietinum) and their role in drought tolerance. J Plant Interact. 2018;13(1):239–247. https://doi.org/10.1080/17429145.2018.1471527
 • Aktas LY, Akca H, Altun N, Battal P. Phytohormone levels of drought acclimated laurel seedlings in semiarid conditions. General and Applied Plant Physiology. 2008;34:203–214.
 • Iqbal HF, Tahir A, Khalid MN, Haq I, Ahmad AN. Response of chickpea growth towards foliar application of gibberellic acid at different growth stages. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2001;4:433–434. https://doi.org/10.3923/pjbs.2001.433.434
 • Pan S, Rasul F, Li W, Tian H, Mo Z, Duan M, et al. Roles of plant growth regulators on yield, grain qualities and antioxidant enzyme activities in super hybrid rice (Oryza sativa L.). Rice. 2013;6:9. https://doi.org/10.1186/1939-8433-6-9
 • Li Z, Lu GY, Zhang XK, Zou CS, Cheng Y, Zheng PY. Improving drought tolerance of germinating seeds by exogenous application of gibberellic acid (GA3) in rapeseed (Brassica napus L.). Seed Science and Technology. 2010;38:432–440. https://doi.org/10.15258/sst.2010.38.2.16
 • Singh U, Ram PC, Singh BB, Chaturvedi GS. Effect of GA3 on distribution of N, P, K+, Na+ and Cl− in embryo-axis and cotyledons of urdbean (Vigna mungo L.) under salinity. Annals of Agri Bio Research. 2005;10:187–194.
 • Kang SM, Radhakrishnan R, Khan AL, Kim MJ, Park JM, Kim BR, et al. Gibberellin secreting rhizobacterium, Pseudomonas putida H-2-3 modulates the hormonal and stress physiology of soybean to improve the plant growth under saline and drought conditions. Plant Physiol Biochem. 2014;84:115–124. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2014.09.001
 • Hasanuzzaman M, Bhuyan MHMB, Mahmud JA, Nahar K, Mohsin SM, Parvin K, et al. Interaction of sulfur with phytohormones and signaling molecules in conferring abiotic stress tolerance to plants. Plant Signal Behav. 2018;13:e1477905. https://doi.org/10.1080/15592324.2018.1477905
 • Hasanuzzaman M, Al Mahmud J, Anee TI, Nahar K, Islam MT. Drought stress tolerance in wheat: omics approaches in understanding and enhancing antioxidant defense. In: Abiotic stress-mediated sensing and signaling in plants: an omics perspective. Singapore: Springer; 2018. p. 267–307. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7479-0_10
 • Heath RL, Packer L. Photoperoxidation in isolated chloroplasts. I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. Arch Biochem Biophys. 1968;125:189–198. https://doi.org/10.1016/0003-9861(68)90654-1
 • Hasanuzzaman M, Nahar K, Alam MM, Fujita M. Exogenous nitric oxide alleviates high temperature induced oxidative stress in wheat (Triticum aestivum L.) seedlings by modulating the antioxidant defense and glyoxalase system. Aust J Crop Sci. 2012;6:1314–1323.
 • Yu CW, Murphy TM, Lin CH. Hydrogen peroxide-induces chilling tolerance in mung beans mediated through ABA-independent glutathione accumulation. Funct Plant Biol. 2003;30:955–963. https://doi.org/10.1071/FP03091
 • Thordal-Christensen H, Zhang Z, Wei Y, Collinge DB. Subcellular localization of H2O2 in plants, H2O2 accumulation in papillae and hypersensitive response during barley powdery mildew interaction. Plant J. 1997;11:1187–1194. https://doi.org/10.1046/j.1365-313X.1997.11061187.x
 • Nakano Y, Asada K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiol. 1981;22:867–880. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a076232
 • Hossain MA, Nakano Y, Asada K. Monodehydroascorbate reductase in spinach chloroplasts and its participation in the regeneration of ascorbate for scavenging hydrogen peroxide. Plant Cell Physiol. 1984;25:385–395. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a076726
 • Hasanuzzaman M, Hossain MA, Fujita M. Nitric oxide modulates antioxidant defense and the methylglyoxal detoxification system and reduces salinity-induced damage of wheat seedlings. Plant Biotechnol Rep. 2011;5:353–365. https://doi.org/10.1007/s11816-011-0189-9
 • Hasanuzzaman M, Hossain MA, Fujita M. Selenium-induced upregulation of the antioxidant defense and methylglyoxal detoxification system reduces salinity-induced damage in rapeseed seedlings. Biol Trace Elem Res. 2011;143:1704–1721. https://doi.org/10.1007/s12011-011-8958-4
 • Principato GB, Rosi G, Talesa V, Govannini E, Uolila L. Purification and characterization of two forms of glyoxalase II from rat liver and brain of wistar rats. Biochim Biophys Acta. 1987;911:349–355. https://doi.org/10.1016/0167-4838(87)90076-8
 • Addinsoft. XLSTAT: data analysis and statistics software for Microsoft Excel [Software]. Version 2015. Paris: Addinsoft; 2017.
 • Zubaer MA, Chowdhury AKMMB, Islam MZ, Ahmed T, Hasan MA. Effects of water stress on growth and yield attributes of aman rice genotypes. International Journal of Sustainable Crop Production. 2007;2:25–30.
 • Azarpanah A, Alizadeh O, Dehghanzadeh H, Zare M. The effect of irrigation levels in various growth stages on morphological characteristics and yield components of Zea mays (L.). Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 2013;3:1447–1459.
 • Siddique MRB, Hamid A, Islam MS. Drought stress effects on water relations of wheat. Botanical Bulletin of Academia Sinica. 2001;41:35–39.
 • Ahmadizadeh M, Shahbazi H, Valizadeh M, Zaefizadeh M. Antioxidative protection and electrolyte leakage in durum wheat under drought stress condition. J Appl Sci Res. 2011;7:236–246.
 • Clua A, Paez M, Orsini M, Beltrano J. Incidence of drought stress and rewatering on Lotus tenuis. Effects on cell membrane stability. Lotus Newsletter. 2009;39:21–27.
 • Keyvan, S. The effects of drought stress on yield, relative water content, proline, soluble carbohydrates and chlorophyll of bread wheat cultivars. J Anim Plant Sci. 2010;8:1051–1060.
 • Shivakrishna P, Reddy KA, Rao DM. Effect of PEG-6000 imposed drought stress on RNA content, relative water content (RWC), and chlorophyll content in peanut leaves and roots. Saudi J Biol Sci. 2017;25:285–289. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.04.008
 • Sakhabutdinova AR, Fatkhutdinova DR, Bezrukova MV, Shakirova FM. Salicylic acid prevents the damaging action of stress factors on wheat plants. Bulgarian Journal of Plant Physiology. 2003;21:314–319.
 • Schwechheimer C. Understanding gibberellic acid signaling – are we there yet? Curr Opin Plant Biol. 2008;11:9–15. https://doi.org/10.1016/j.pbi.2007.10.011
 • Farooq M, Wahid A, Kobayashi N, Fujita D, Basra SMA. Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agron Sustain Dev. 2009;29:185–212. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2666-8_12
 • Kaiser WM, Kaiser G, Schöner S, Neimanis S. Photosynthesis under osmotic stress. Differential recovery of photosynthetic activities of stroma enzymes, intact chloroplasts and leaf slices after exposure to high solute concentrations. Planta. 1981;153:430–435. https://doi.org/10.1007/BF00394981
 • Hasanuzzaman M, Nahar K, Rahman A, Inafuku M, Oku H, Fujita M. Exogenous nitric oxide donor and arginine provide protection against short-term drought stress in wheat seedlings. Physiol Mol Biol Plants. 2018;24:996–1004. https://doi.org/10.1007/s12298-018-0531-6
 • Manivannan P, Jaleel CA, Kishorekumar A, Sankar B, Somasundaram R, Sridharan R, et al. Growth, biochemical modifications and proline metabolism in Helianthus annuus L. as induced by drought stress. Colloids Surf B Biointerfaces. 2007;59:141–149. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2007.05.002
 • Gonzalez A, Bermejo V, Gimeno BS. Effect of different physiological traits on grain yield in barley grown under irrigated and terminal water deficit conditions. J Agric Sci. 2010;148:319–328. https://doi.org/10.1017/S0021859610000031
 • Din J, Khan SU, Ali I, Gurmani AR. Physiological and agronomic response of canola varieties to drought stress. J Anim Plant Sci. 2011;21:78–82.
 • Mafakheri A, Siosemardeh A, Bahramnejad B, Struik PC, Sohrabi Y. Effect of drought stress on yield, proline and chlorophyll contents in three chickpea cultivars. Aust J Crop Sci. 2010;4:580.
 • Shah SH. Effects of salt stress on mustard as affected by gibberellic acid application. General and Applied Plant Physiology. 2007;33:97–106.
 • Turkyilmaz B. Effects of salicylic and gibberellic acids on wheat (Triticum aestivum L.) under salinity stress. Bangladesh J Bot. 2012;41:29–34. https://doi.org/10.3329/bjb.v41i1.11079
 • Hasanuzzaman M, Fujita M. Selenium pretreatment upregulates the antioxidant defense and methylglyoxal detoxification system and confers enhanced tolerance to drought stress in rapeseed seedlings. Biol Trace Elem Res. 2011;143:1758–1776. https://doi.org/10.1007/s12011-011-8998-9
 • Alam MM, Hasanuzzaman M, Nahar K, Fujita M. Exogenous salicylic acid ameliorates short-term drought stress in mustard (Brassica juncea L.) seedlings by up-regulating the antioxidant defense and glyoxalase system. Aust J Crop Sci. 2013;7:1053.
 • Qiusheng Z, Bao J, Likun L, Xianhua X. Effects of antioxidants on the plant regeneration and GUS expressive frequency of peanut (Arachis hypogaea) explants by Agrobacterium tumefaciens. Plant Cell Tissue Organ Cult. 2005;81:83–90. https://doi.org/10.1007/s11240-004-3176-9
 • Abedi T, Pakniyat H. Antioxidant enzyme changes in response to drought stress in ten cultivars of oilseed rape (Brassica napus L.). Czech J Genet Plant Breed. 2010;46:27–34. https://doi.org/10.17221/67/2009-CJGPB
 • Kachout SS, Mansoura A, Leclerc JC, Mechergui R, Rejeb MN, Ouerghi Z. Effects of heavy metals on antioxidant activities of Atriplex hortensis and A. rosea. J Food Agric Environ. 2009;7:938–945.
 • Tatar Ö, Gevrek MN. Lipid peroxidation and water content of wheat. Asian J Plant Sci. 2008;7:409–412. https://doi.org/10.3923/ajps.2008.409.412
 • Schopfer P, Plachy C, Frahry G. Release of reactive oxygen intermediates (superoxide radicals, hydrogen peroxide, and hydroxyl radicals) and peroxidase in germinating radish seeds controlled by light, gibberellin, and abscisic acid. Plant Physiol. 2001;125:1591–1602. https://doi.org/10.1104/pp.125.4.1591
 • Fath A, Bethke PC, Jones RL. Enzymes that scavenge reactive oxygen species are down-regulated prior to gibberellic acid-induced programmed cell death in barley aleurone. Plant Physiol. 2001;126:156–166. https://doi.org/10.1104/pp.126.1.156
 • Nahar K, Hasanuzzaman M, Alam MM, Rahman A, Suzuki T, Fujita M. Polyamine and nitric oxide crosstalk: antagonistic effects on cadmium toxicity in mung bean plants through upregulating the metal detoxification, antioxidant defense and methylglyoxal detoxification systems. Ecotoxicol Environ Saf. 2016;126:245–255. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.12.026
 • Ahmad P. Growth and antioxidant responses in mustard (Brassica juncea L.) plants subjected to combined effect of gibberellic acid and salinity. Arch Agron Soil Sci. 2010;56:575–588. https://doi.org/10.1080/03650340903164231
 • Tabata K, Takaoka T, Esaka, M. Gene expression of ascorbic acid-related enzymes in tobacco. Phytochemistry. 2002;61:631–635. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(02)00367-9
 • Hasanuzzaman M, Nahar K, Hossain MS, Anee TI, Parvin K, Fujita M. Nitric oxide pretreatment enhances antioxidant defense and glyoxalase systems to confer PEG-induced oxidative stress in rapeseed. J Plant Interact. 2017;12:323–331 https://doi.org/10.1080/17429145.2017.1362052
 • Müller M, Hernandez I, Alegre L, Munne-Bosch S. Enhanced a-tocopherol quinine levels and xanthophyll cycle de-epoxidation in rosemary plants exposed to water deficit during a Mediterranean winter. J Plant Physiol. 2006;163:601–606. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2005.10.009
 • Ahmadizadeh M, Shahbazi H, Valizadeh M, Zaefizadeh M. Genetic diversity of durum wheat landraces using multivariate analysis under normal irrigation and drought stress conditions. Afr J Agric Res. 2011;6:2294–2302.
 • Yadav SK, Singla-Pareek SL, Ray M, Reddy MK, Sopory SK. Methylglyoxal levels in plants under salinity stress are dependent on glyoxalase I and glutathione. Biochem Biophys Res Commun. 2005;337:61–67. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2005.08.263
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d08be8b7-a8f7-4399-8b4f-e6c827278ee5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.