PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 2 |
Tytuł artykułu

Wyparcie ścianki szczelnej na budowie jazu w nurcie rzeki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Failure of sheet piling in course the building of diversion weir in a river midstream
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na rzece Nysie Kłodzkiej w mieście Nysie zaprojektowano trzyprzęsłowy jaz piętrzący wodę na potrzeby energetyczne. Dokumentacja projektowa nie zawierała przewidzianego Eurokodem 7 projektu geotechnicznego, a w tym badań podłoża gruntowego, spełniających wymagania III kategorii geotechnicznej. Wykonano jedynie niewystarczające wiercenia geologiczne i sondowania dynamiczne. W konsekwencji do projektu przyjęto niezgodny z rzeczywistością układ warstw i parametry geotechniczne niemogące być podstawą do poprawnego posadowienia i wykonania jazu. Nie wykazano także, że pod dnem szerokoprzestrzennego wykopu fundamentowego zamiast podanych w dokumentacji gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym występowały tylko ich nieliczne przewarstwienia w sufozyjnych piaskach drobnych i pylastych o miąższości ponad 4,5 m. Przyjęcie do projektowania tych nieprawdziwych cech podłoża spowodowało, że ściankę szczelną zakończono w piaskach zaledwie 2,5 m poniżej poziomu posadowienia jazu. W wykonywanym początkowo w żwirach, a następnie w warstwie gruntów spoistych wykopie na głębokości 7 m powstało przebicie hydrauliczne. Nastąpiło gwałtowne wyparcie dolnego końca ścianki, jej deformacja, a wykop zapełnił się sufozyjnym gruntem. Spowodowało to także rozluźnienie podłoża pod zaprojektowanym fundamentem budowli.
EN
For the purposes of the construction of a new diversion weir on the Nysa Kłodzka River in Nysa, instead of geotechnical investigations required by Construction Law, only geological investigations were performed. The depth of subsoil recognition was too small and the number of boreholes, probing as well as the scope of the laboratory test did not meet the requirements of the third geotechnical category. Consequently, the layers arrangement and geotechnical parameters contained in the engineering - geological documentation were inconsistent with the reality. This caused incorrect design of the weir. In addition, according to the documentation, below the bottom of the wide foundation excavation, the cohesive soils in stiff state were located. In fact, there were suffosive fine and silty sands with a thickness more than 4.5 m with a few interbeddings of cohesive soil. Design based on the incorrect subsoil characteristics caused that sheet piling was ended in the sands only 2.5 m below the weir foundation level. While excavation, at a depth of 7 m, the piping took place. The rapid displacement of the lower end of the sheet piling has occurred, and excavation was filled with soil. It caused the total loosening of soil below foundation of the designed structure.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
2
Opis fizyczny
s.137-145,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Budownictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
Bibliografia
 • Castro, G., Poulos, S.J. (1977). Factors affecting liquefaction and cyclic mobility. Journal of the Geotechnical Engineering Division, 6, 501-516.
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska pod projektowane przebudowy jazów oraz nowe stopnie korekcyjne i budowle na rz. Nysie Kłodzkiej na odcinku od km 55,0-65,1 (2010). Hydrogeo, Kraków.
 • Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy koryta rzecznego, oceny stanu istniejących obwałowań oraz dla nowych obwałowań i budowli ochronnych (2010). Hydrogeo, Kraków.
 • Dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w dole fundamentowym budowanego jazu w km 62+314 rzeki Nysy Kłodzkiej w Nysie (2013). Zakład Usług Geologicznych Grunt, Opole.
 • Henry, F. (1986). The design and construction of engineering foundations Champan and Hall. London, New York.
 • Lipiński, M., Wdowska, M., Michalczyk, K. (2016). Parametry geotechniczne według normy PN-81/B 03020 - perspektywa dnia dzisiejszego. Inżynieria i Budownictwo, 4, 212-216.
 • Parylak, K. (2013). Ekspertyza techniczna w zakresie określenia przyczyn zaistnienia awarii gro-dzy I etapu budowy jazu klapowego w km 62+314 na Nysie Kłodzkiej. Wrocław.
 • PN-81/B 03020. Grunty budowlane. Bezpośrednie posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 • PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Część 1: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
 • PN-EN 1997-2. Eurokod 7. Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego.
 • Projekt budowlany (2011). Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami. Hydroprojekt Kraków Sp. z o.o., Kraków.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U. nr 26. poz. 839.
 • Sprawozdanie z dodatkowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w rejonie dołu fundamentowego budowanego jazu w km. 62+314 rzeki Nysy Kłodzkiej w Nysie (2014). Zakład Usług Geologicznych Grunt, Opole.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d02bf539-5708-4740-9782-1364b484e1a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.