PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 6 |

Tytuł artykułu

Correlation and path coefficient analysis of yield and yield components in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Analiza korelacji i współczynnika ścieżki dla plonu oraz komponentów plonu kapusty (Brassica oleracea var. capitata L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
This research was conducted to determine the interrelationships between yield and some yield components, and direct and indirect effects of such components on yield in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.). The experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications using fourteen inbred lines of cabbage in Samsun, Turkey during 2011–2012. Correlation and path coefficient analysis were performed on 11 economic traits such as plant height, plant diameter, width of outer leaf, length of outer leaf, head weight, head diameter, head length, core length, diameter of interior stem, days to maturity and yield. A wide range of variation was observed among the cabbage genotypes for all the traits. It was found that all of the yield components except days to maturity and core length had highly significant and positive correlations with yield. The highest significant positive correlation was obtained between yield and head weight (r = 0.927**). Path coefficient analysis indicated that head weight (0.7139, 56.81%) had the highest positive direct effect on yield followed by head length (0.2265, 23.82%) and plant diameter (0.1907, 16.59%). As a result, head weight, head length, plant diameter, plant height, width of outer leaf, length of outer leaf, head diameter and diameter of interior stem could be effectively used as selection criteria in the breeding programme of cabbage varieties with high yielding, because these traits were the most important yield components affecting yield in cabbage.
PL
Badanie przeprowadzono w celu ustalenia związków między pewnymi elementami plonu oraz bezpośredniego i pośredniego wpływu tych elementów na plon kapusty (Brassica oleracea var. capitata L.). Doświadczenie przeprowadzono w Turcji w latach 2011–2012 w układzie kompletnej randomizacji z trzema powtórzeniami przy użyciu czternastu linii wsobnych kapusty. Przeprowadzono analizę korelacji i współczynnika ścieżki na 11 cechach, takich jak wysokość rośliny, średnica, szerokość zewnętrznego liścia, długość zewnętrznego liścia, masa głowy, średnica głowy, długość głowy, długość głąba, średnica wewnętrznej łodygi, liczba dni do dojrzałości oraz plonu. Zaobserwowano duże zróżnicowanie między genotypami kapusty w odniesieniu do wszystkich cech. Stwierdzono, że wszystkie elementy plonu, z wyjątkiem liczby dni do dojrzałości oraz długości głąba, były istotne i wysoce skorelowane z plonem. Największą pozytywną korelację otrzymano między plonem a masą (r = 0,927**). Współczynnik ścieżki wskazywał, że masa głowy (0,7139, 56,81%) miała największy pozytywny bezpośredni wpływ na plon, drugim ważnym czynnikiem była długość głowy (0,2265, 23,82%), a kolejnym – średnica rośliny (0,1907, 16,59%). W rezultacie masa głowy, długość głowy, średnica rośliny, wysokość rośliny, szerokość zewnętrznego liścia, długość zewnętrznego liścia, średnica głowy oraz średnica wewnętrznej łodygi mogą być skutecznie użyte jako kryteria selekcji w programie hodowlanym odmian kapusty o wysokim plonowaniu, ponieważ cechy te były najważniejszymi składnikami plonu wpływającymi na plon kapusty.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

13

Numer

6

Opis fizyczny

p.87-97,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Igdir University, Igdir, Turkey
autor
 • Black Sea Agricultural Research Institute, Samsun, Turkey
autor
 • Black Sea Agricultural Research Institute, Samsun, Turkey

Bibliografia

 • Antonova G., 2009. Study on variation, heritability and correlation in open pollinated cultivars and new breeding lines of late head cabbage. Acta Hortic., 830, 143–150.
 • Balkaya A., Yanmaz R., Apaydın A., Kar H., 2005. Morphological characterization of white head cabbage (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba) genotypes in Turkey. New Zeal. J. Crop Hort. Sci., 33, 333–341.
 • Cervenski J., Gvozdanovic-Varga J., Glogovac S., 2011. Local cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) populations from Serbian Province of Vojvodina. Afr. J. Biotechnol., 10, 5281–5285.
 • Jamwal R.S., Kumar P., Sagar V., 1996. Genetic variability in biometrical traits of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.). S. Indian Hort., 43, 62–65.
 • Ji L., Jia Z., Sun D., 2005. Correlation and path coefficient analysis of traits in early-maturing cabbage. Tianjin Agr. Sci., 11, 635.
 • Kaygısız A.T., 2009. Researches on the determination of morphological and molecular characterization of some cabbage genotypes. Master’s Thesis, Ege Univ. Institute of Science, 77.
 • Marjanovic-Jeromela A., Marjanovic R., Mijic A., Zdunic Z., Ivanovska S., Jankulovska M., 2007. Correlation and path analysis of quantitative traits in winter rapeseed (B. Napus L.). Agr. Conspec. Sci., 73, 13–18.
 • Meena M.L., Ram R.B., Rubee L., 2009. Genetic variability and correlation studies for some quantitative traits in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) under Lucknow conditions. Prog. Hort., 41, 89–93.
 • Meena M.L., Ram R.B., Rubee L., Sharma S.R., 2010. Determining yield components in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) through correlation and path analysis. Int. J. Sci. Nat., 1, 27–30.
 • Posta G., Berar V., 2006. Researches concerning the yield performances of the early cabbage hybrids cultivated in the field conditions. Bul. Univ. de Stiinte Agr. Med. Vet. Cluj Napoca, Ser. Horticult., 63, 101–105.
 • Prakash C., 2004. Genetic variability, characters association and path coefficient analysis in exotic collections of cabbage. Ann. Agr. Res., 25, 554–557.
 • Rai N., 2003. Correlation and path coefficient analysis for the yield and its traits in cabbage. Indian J. Hill Farm., 16, 61–65.
 • Rai N., Asati B.S., 2005. Correlation and path coefficient analysis for the yield and its traits in cabbage. The Orissa J. Hort., 33, 31–34.
 • SAS Institute., 1998. INC SAS/STAT users guide release 7.0. Cary, NC, USA. Sharma D., Kohl U.K., Kanwar H.S., 2005. Character association and path coefficient studies in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.). Haryana J. Hort. Sci., 34, 138–139.
 • Sharma K.C., 2010. Genetic variability, characters association and path analysis in exotic lines of cabbage under mid hill, sub-humid conditions of Himachal Pradesh. J. Hill Agr. 1, 146–150.
 • Singh R.K., 2002. Interrelationship among characters and path coefficient studies in cabbage (Brassica oleracea subsp. capitata L.). Indian J. Hort., 59, 293–297.
 • Singh B.K., Sharma S.R., Singh B., 2009. Heterosis for mineral elements in single cross-hybrids of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L). Sci. Hortic., 122, 32–36.
 • Singh B.K., Sharma S.R., Kalia P., Singh B., 2010a. Character association and path analysis of morphological and economic traits in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.). Indian J. Agr. Sci., 80, 116–118.
 • Singh B.K., Sharma S.R., Singh B., 2010b. Variation in mineral concentrations among cultivars and germplasms of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.). J. Plant Nutr., 33, 95–104.
 • Singh B.K., Sharma S.R., Kalia P., Singh B., 2011. Genetic variability for antioxidants and horticultural traits in cabbage. Indian J. Hortic., 68, 51–55.
 • Sinha P., Singh S.P., Pandey I.D., 2001. Character assooation and path analysis in Brassica species. Indian J. Agr. Res., 35, 63–65.
 • Soni S., Kumar S., Maj S., 2013. Correlation and path coefficient analysis studies for the yield and its traits in cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) Ann. Hort., 6, 331–336.
 • Surlan-Momirovic G., Bjelic V., Rakonjac V., Zivanovic T., Todorovic G., 1997. Genetic, phenotypic variability and correlation analysis in some cabbage cultivars. Acta Hortic., 462, 111–117.
 • Swarup V., 2006. Vegetable science and technology in India. Kalyani Publishers, New Delhi, 359. TUIK., 2012. Turkish Statistical Institute, Ankara.
 • TUMAS., 2013. Turkey Meteorological Archive System, Climate Statistics. Ankara: Turkish State Meteorological Service Publications.
 • Yadav R.K., Rai N., Singh A.K., 2003. Correlation and path coefficient analysis for the yield and its traits in cabbage. Indian J. Hill Farm., 16, 61–65.
 • Zhang E., Lu Y., Xu Z., 1997. Path analysis of main traits forming head weight of cabbage and ıts utilizing value for breeding. Acta Agric. Bor. Occidentalis Sin., 3, 635.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-cf787942-3728-4e20-b6ff-74b3516e72f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.