PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 18 |
Tytuł artykułu

Seasonal changes of food of vendace from the Maroz Lake against a background of the food resources

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Studies on diet of vendace from the Maróz Lake were carried out to determine sea- sonal changes in food composition in relation to changes of zooplankton food resources in the environment. Fish samples, were collected once a month from April to November in the years 1994–1996. A total of 409 alimentary tracts were analyzed. Simultane- ously, crustacean zooplankton samples were collected to assess food abundance. The occurrence of Cladocera and Copepoda in zooplankton samples from the Maróz Lake. Food composition in the gut of vendace did not correspond with zooplankton abun- dance in the water. Due to considerable oxygen de fi ciency in the Maróz Lake (recorded in water layer 4 m below the surface), especially in June, it may be presumed that sublit- toral or even littoral was the bottom zone accessible for vendace, what, in turn, seems to be indicated by the presence of detritus, algae and macrophytes debris in food of the considered fish species.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Opis fizyczny
p.17-35,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Laboratory of Law Protection of the Environment, Chair of Crime Detection and Forensic Medicine, Faculty of Law and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Becker M., Eckmann R. 1992. Plankton selection by pelagic european white fish in Lake Constance: dependency on season and time of day. Pol. Arch. Hydrobiol, 39 (3–4): 393–402.
 • Bernatowicz S., Dembiński W., Radziej J. 1975. Sielawa. PWRiL, Warszawa.Brooks J.L. 1968. The effects of prey size selection by lake planktivores. Syst. Zool, 17.
 • Christianus J. 1995. Age and growth of selected Vendace (Coregonus albula L.) populations in Poland. Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol, 46: 97–102
 • Ciepielewski W. 1971. Tworzenie się pierścienia rocznego na łuskach sielawy (Coregonus albula L.). Roczniki Nauk Rolniczych, Vol. 93–H–3: 25–33. (Formation of the annual ring on vendace’s scales (Coregonus albula L.) – in Polish. Yearbooks of Agricultural Sciences, Vol. 93–H–3: 25–33).
 • Ciepielewski W. 1974. Wzrost, śmiertelność i stosunek produkcji do biomasy populacji sielawy w jeziorze Maróz. Roczniki Nauk Rolniczych, Vol. 96–H–2: 7–22 (Growth, mortality and the relation of production to biomass of Coregonus albula population in the Lake Maróz – in Polish. Yearbooks of Agricultural Sciences, Vol. 96–H–2: 7–22).
 • Czarkowski K., Martyniak A., Kapusta A., Wójcik A., Bowszys M., Wziątek B., Szymańska U., Kozłowski J. 2007. Feeding ecology of vendace, Coregonus albula (L.) in lake Wigry. Arch. Pol. Fish., Vol. 15, Fasc. 2:117–128.
 • Dembiński W. 1971. Vertical distribution of vendace Coregonus albula L. and other pelagic fish species in some Polish lakes. J. Fish Biol. 3: 341–357.
 • Dembiński W. 1992. Vertical distribution of vendace (Coregonus albula ) and other pelagic fish in a – mesotrophic Lake Pluszne and eutrophic Lake Maróz. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Protectio Aquarum et Piscatoria, No. 19: 43–55.
 • Drenner R.W., Strickler J.R., O’Brien W.J. 1978. Capyure probability: the role of zooplankter escape in the selective feeding of planktivorous fish. J. Fish. Res. Board. Can.35.Edmondson W.J. 1971. Fresh-water biology. University of Washington, Seatle, p. 1120.
 • Enderlein O. 1981. When, Where, What and How Much Does the Adult Cisco, Coregonus albula (L.) Eat in the Bothnian Bay During the Ice-free Season. Int. Freshv. Res. Drottingholm Rep. 59: 21–32.
 • Hyslop E.J. 1980. Stomach contents analysis – a review of methods and their application. J. Fish Biol.17: 411–429.
 • Ibneeva N.I., Dorozhkina, T.Ya. 1980. Raciony riapuszki Czudskogo Oziera. (Cisco rations in Chud lake.). Sb. Nauc. Tr. Gos NIORCh vyp. 159: 90–94.
 • Karabin A. 1985. Pelagic zooploankton (Rotatoria + Crustacea) variation in the process of Lake Eutrophication. I. Structural and quantitative features. Ekol. Pol., 33, 4: 567–616.
 • Kiefer F., Fryer G. 1978.Das Zooplankton der Binnengewasser . E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller), Stuttgart.
 • Korycki A. 1963. Założenia do zagospodarowania jeziora Maróz. Opracowanie IRŚ Olsztyn. (Guidelines to Lake Maróz management (in Polish). Institute of Inland Fisheries, Olsztyn)30 Urszula Szymańska
 • Lebedeva, L.I., Kozlowa Je.I. 1969. Size and weight characterization of live and formalin fired fresh-ater Cladocera. Hydrobiol. J., 5: 59–64.
 • Mamcarz A., Błoniarz W. 1995. Diet of Coregonus albula L. in eutrophic Lake Charzykowskie (Pomerania, Poland). Arch. Hydrobiol. Spec. Issues Advanc. Limnol. 46:79–88.
 • Manujłowa E.F. 1964. Wietwistoustyje raczki (CLADOCERA) fauny SSSR . Izdatielstwo „Nauka”, Moskwa, Leningrad.
 • Marciak Z. 1962. Sezonowe zmiany w odżywianiu się i wzroście sielawy (Coregonus albula L.) z jeziora Pluszne. Roczn. Nauk Roln., Vol. 81–B–2: 335–357 (Seasonal variations in feeding habits and growth of Coregonus albula L. in Pluszne Lake. – in Polish. Yearbooks of Agricultural Sciences, Volume 81–B–2: 335–357).
 • Marciak Z. 1979. Food preference of juveniles of three coregonid species reared in cages. European Macriculture Society, Special Publication No. 4: 127–137, Belgium.
 • Martyniak A. 1993. Odżywianie się ominujących gatunków ryb w sztucznie napowietrzanym jeziorze Mutek. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Protectio Aquarum et Piscatoria , No. 19: 3–47, Suppl. B.
 • Morduchaj-Boltowskoj F.D. 1954. Materiały po srednemu vesu vodnych bezpozwonocnych basena Dona. Tr. Probl. Soviets. ZIN, 2: 223–241.
 • Nae sje T.F., Jonsson, B., Sandlund, O.T. 1991. Habitat Switch and Niche Overlap in Coregonid Fishes: Effect of Zooplankton Abundance. Can. J. Fish.Aquat. Sci., Vol. 48: 2307–2314.
 • Northcote T.G. & Hammar J. 2006. Feeding ecology of Coregonus albula and Osmerus eperlanus in the limnetic waters of Lake Mälaren, Sweden. Boreal Environ. Res. 11: 229–246.
 • O’Brien W.J. 1987. Planktivory by freshwater fish: Thrust and parry in the pelagia. In: W.C. Kerfood, A. Sih. Predation: Direct and indirect Impacts on Aquatic Communities , University of New England Press, Hanover/N.H.
 • Patalas K. 1954. Skorupiaki planktonowe jako baza pokarmowa w gospodarce sielawowej na jeziorze Charzykowo. Polskie Arch. Hydrobiol. Vol. II(XV)2: 259–276. (Plankton Crustacea as a food base for the small white fish (Coregonus albula ) population in the Charzykowo Lake (in Polish). Polish Hydrobiological Archives, Vol. II(XV)2: 259–276).
 • Pecen G.A. 1965. Produkcija vitvistousych rakoobraznych ozerngo zooplankona. Gidrobiol.Ż. 1: 19–26.
 • Pliszka F. 1956. Znaczenie organizmów wodnych jako pokarmu ryb w świetle badań polskich. Pol. Arch. Hydrob., 3, 16: 429–458. (Role of aquatic organisms as food for fish in the light of Polish studies (in Polish). Polish Hydrobiological Archives, 3, 16: 429–458).
 • Ryby słodkowodne Polski. 2000, M. Brylińska (ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Starmach K. 1955. Metody badania planktonu. PWRiL, Warszawa. (Methods of plankton analysis (in Polish). PWRiL,Warszawa).
 • Szczerbowski J.A. 1978. Ocena tempa wzrostu sielawy, siei, leszcza, płoci i sandacza jako podstawy określania wymiaru gospodarczego. Broszura IRŚ, Vol. 114, Olsztyn. (Estimation of the growth rate of vendace, common white fish, bream, roach and pike-perch as a basis for determining the economic perspective (in Polish). Brochure of the Institute of Inland FisheriesNo. 114, Olsztyn).
 • Szczerbowski J.A., Zdanowski B., Kruger A., Dembiński W., Goryczko K., Lossow K., Bartel R., Studnicka M., Zamojski J. 1993. Rybactwo śródlądowe. Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn. Szlauer L. 1965. Plankton skorupiakowy Jezior Legińskich.Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie, Vol. 20, No. 437. (Crustacean plankton in Lake Legińskie (in Polish). Fascicles of the Higher School of Agriculture , Olsztyn, Vol. 20, No. 437).
 • Szypuła J. 1965. Odżywianie się sielawy (Coregonus albula L.) w Jeziorze Legińskim. Zesz. Nauk. WSR w Olsztynie, Vol. 20, No. 437: 213–224. (The feeding of Coregonus albula L. in Legińskie Lake (in Polish). Fascicles of the Higher School of Agriculture, Olsztyn, Vol. 20, No. 437: 213–224).
 • Szypuła J. 1970. Wzrost i rozmieszczenie narybku sielawy w Jeziorze Legińskim i Wydryńskim. Roczn. Nauk Roln., Vol. 92–H–3: 45–60. (Growth rate and distribution of vendace hatchlings in Lake Legińskie and Lake Wydryńskie (in Polish). Yearbooks of Agricultural Sciences, Vol. 92–H–3: 45–60).
 • Terlecki J. 1979. Standardy wagowe zwierząt bezkręgowych. ART. Olsztyn, maszynopis. (Weight standards for the invertebrates – typescript (in Polish). University of Agriculture and Technology in Olsztyn).
 • Terlecki J. 1993, Zależnośc pokarmowe u małych ryb na przykładzie przybrzeżnej strefy nizinnego zbiornika zaporowego. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Protectio Aquarum et Piscatoria , No. 19: 3–59, Suppl. C. (Feeding relationships in small fish – the example of the littoral zone of a lowland dammed reservoir (in Polish). Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Protectio Aquarum et Piscatoria , No. 19: 3–59, Suppl. C)
 • Terlecki J., Szczerbowski J., Martyniak A. 1977. Pokarm leszcza, krąpia, uklei i płoci w rzece Pisie Warmińskiej. Rocz. Nauk Rol. S. H, Vol. 98(2): 149–168 (Food of the bream, burbot, bleak and roach in the Pisa River (in Polish). Yearbooks of Agricultural Sciences. S. H, Vol. 98(2): 149–168).
 • Viljanen M. 1986. Biology, propagation, exploitation and management of vendace (Coregonus albula .) in Finland. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol ., 22: 73–97.
 • Więski K. 2002. Feeding of Vendace in Lake Miedwie (NW Poland). EJPAU isheries,5(1). (Coregonus albula) in Bassenthwaite Lake and Derwent Water, UK. Ann. Zool.Fenn. 41: 155–164.
 • Wilkońska H., Żuromska H. 1982. Effect of environmental factors and egg quality on the mortality of spawn in Coregonus albula (L.) and Coregonus lavaretus (L.). Pol. Arch. Hydrobiol., 29(1): 123–157.
 • Wilkońska H. 1992. The effect of temperature on condition, fecundity, and egg quality of vendace, Coregonus albula L. Arch. of Polish Fish., Vol. 1, Fasc. 1: 17–26.
 • Wilkońska H., Żuromska H., Backiel, T. 1994. Reproductive traits and their effect on embryos and larvae of vendace, Coregonus albula (L.). Part II. Egg incubation. Arch. Ryb. Pol., Vol. 2, Fasc. 1: 5–19.
 • Win field J.I., Fletcher J.M., James J.B. 2004. Conservation ecology of the vendace (Coregonus albula) in Bassenthwaite Lake and Derwent Water, U.K. – Ann. Zool. Fenn. 41: 155–164.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cf5a1c49-886a-4d12-acf7-b7d167114ee6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.