PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 | 1 |
Tytuł artykułu

Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Dependence of potato yielding on meteorological conditions in selected mesoregions of south-east Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
1
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_11.pdf
Twórcy
autor
 • Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Oddział w Jadwisinie
Bibliografia
 • Aslyng, H. C., Hansen, S. (1982). Water balance and crop production, simulation. Copenhagen: Hydrotechnical Laboratory, the Royal Veterinary and Agricultural University.
 • Banaszkiewicz, B. (2003). Zmienność temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce północnej i jej wpływ na produktywność rolniczą klimatu. W: J. Jakubowski, J. Wątroba (red.), Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II (s. 371-380). Kraków: StatSoft Polska. Pozyskano z: http://www.statsoft.pl/czytelnia/badanianaukowe/d1biolmed/ zmiennosctemperatury .pdf
 • Bero, N. J., Ruark, M. D., Lowery, B. (2013). Monitoring groundwater nitrogen concentration in sandy soils under vegetable production. Proc. 2013 Winsconsin Crop Manage. Conf., 52, 190-197.
 • Biniak, M., Kostrzewa, S., Żyromski, A. (2007). Uwarunkowania termiczne i opadowe potrzeb nawadniania w rejonie Wrocławia na przykładzie ziemniaków średnio późnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 519, 31-45.
 • Bombik, A., Markowska, M., Starczewski, J. (1999). Wpływ średnich miesięcznych temperatur powietrza i sum opadów na plonowanie ziemniaka w rejonie Siedlec. Folia Univ. Agric. Stetin., 202, Agric., 79, 35-39.
 • Brouwer, C., Heibloem, M. (1986). Irrigation water management, irrigation water needs. Training manual No. 3. Rome: FAO Natural Resources Management and Environment Department.
 • Cook, R. D., Weisberg, S. (1994). An introduction to regression graphics. New York: Chapman and Hall.
 • Głuska, A. (1999). Root system measurements in assessment of potato cultivar resistance to drought. Abstr. 14th EAPR Conf. (Sorrento), 186-187.
 • Głuska, A. (2004). Zróżnicowanie wielkości systemu korzeniowego u odmian ziemniaka. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl., 232, 37-46.
 • Grabowski, J. (2001). Meteorologiczne warunki plonowania ziemniaka w Polsce północno-wschodniej. Rozpr. Monogr. UWM Olszt., 45, 28-35.
 • Hałas, S., Słowiński, M., Lamentowicz, M. (2008). Relacje między czynnikami meteorologicznymi i hydrologią małego torfowiska mszarnego na Pomorzu. Stud. Limnolog. Telmatolog., 2, 1, 15-26.
 • Iwama, K. (1998). Development of nodal and lateral roots in potato under field conditions. J. Fac. Agric. Hokkaido Univ., 68, 33-44.
 • Iwama, K., Hasegawa, T., Nakaseko, K. (1999). New potato lines with high productivity and drought tolerance. W: H. Horie, S. Geng, T. Amario, T. Inamura, T. Shiraiwa (red.), Proceedings of the International Symposium on "World Food Security and Crop Production Technologies for Tomorrow", Kyoto (s. 189-193). Japan: The Crop Science Society of Japan.
 • Jakubowski, T. (2007). Plonowanie i podatność na uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka w zależności od współczynnika hydrotermicznego. Inż. Roln., 96, 8, 87-93.
 • Kalbarczyk, R. (1999). Wpływ czynników agrometeorologicznych na plonowanie ziemniaków w województwie lubelskim. Folia Univ. Agric. Stetin., 202, Agric., 79, 91-98.
 • Kalbarczyk, R. (2003). Warunki termiczno-opadowe a plonowanie ziemniaka w Polsce. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. E, 58, 35-44.
 • Kalbarczyk, R. (2004). Czynniki agrometeorologiczne a plony ziemniaka w różnych regionach Polski. Acta Agrophys., 4, 2, 339-350.
 • Kalbarczyk, R., Kalbarczyk, E. (2004). Czasowo-przestrzenna struktura opadów atmosferycznych w okresie wegetacji różnych grup wczesności ziemniaka w Polsce. Acta Agrophys., 4, 3, 687-697.
 • Kashiwagi, J., Iwama, K., Hasegawa, T., Nagata, T. (2000). The relationship between the root mass in seedlings and tuber generations in potato. Proc. of 12th Symp. of ISTRC. Tsukuba, Japan, 446-450.
 • Kleczkowski, A. (1984). Ochrona wód podziemnych. Warszawa: Wyd. Geologiczne.
 • Kołodziej, J., Liniewicz, K., Bednarek, H. (2003). Opady atmosferyczne w okolicy Lublina a potrzeby opadowe roślin uprawnych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. E, 58, 101-110.
 • Konarski, R. (2004). Regresja wielokrotna: diagnostyka i selekcja modelu regresji. Pozyskano z: http://www.wns-stat.strony.univ.gda.pl/artykuly/art3.pdf
 • Kondracki, J. (2000). Polska Południowo-Wschodnia. W: Geografia regionalna Polski (s. 279-298). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Koronacki, J., Ćwik, J. (2005). Statystyczne systemy uczące się. Warszawa: WNT.
 • Kowalik, P. J., Scalenghe, R. (2009). Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce. Pozyskano z: http://wis.pol.lublin.pl/kongres3/tom3/ 7.pdf
 • Koźmiński, Cz., Górka, W., Lamcew-Kowalewska, C. (1988). Określenie i prognozowanie dekadowych zapasów wody w glebie pod żytem i ziemniakami. Rocz. Glebozn., 39, 4, 57-90.
 • Koźmiński, Cz., Kalbarczyk, R. (1999). Ocena uwilgotnienia gleby w województwie poznańskim do prognozowania plonów ziemniaka. Folia Univ. Agric. Stetin., 201, Agric., 78, 61-76.
 • Lutomirska, B. (2005). Zmienność rozwoju roślin i wybranych cech użytkowych bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) zależnie od warunków meteorologicznych okresu wegetacji. Maszynopis. Rozprawa doktorska. Radzików: IHAR.
 • Nowak, L. (1989). Potrzeby opadowe roślin okopowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 343, 27-42.
 • Pereira, A. B., Nova, N. A., Ramos, V. J., Pereira, A. R. (2008). Potato potential yield based on climatic elements and cultivar characteristics. Bragantia, 67, 2, 327-334.
 • Radzka, E., Jankowska, J., Koc, G., Rak, J. (2010). Wpływ posuch na plonowanie ziemniaka w południowo-wschodniej Polsce. Fragm. Agron., 27, 4, 111-118.
 • Sadowski, M., Wyszyński, Z., Górski, T., Liszewska, M., Olecka, A., Łoboda, T., Pietkiewicz, S. (2009). Adaptacja produkcji rolnej w województwie podlaskim do oczekiwanych zmian klimatu. Warszawa: Wyd. IOŚ.
 • Schafleitner, R., Hyps, B. (2013). Drought tolerance in potatoes hunting for drought tolerance genes in ancient Andean landraces. Pozyskano z: http://www.aspb.org/PressReleases/potato es.cfm
 • Wendling, U., Schellin, H. G. (1986). Neue Ergebnisse zur Berechnung der potenziellen Eva-potranspiration. Z. Meteorol., 36, 214-217.
 • Zawadzki, S., Olszta, W. (1989). The changes of physico-water properties of excessively dried hydrogenic soils. Pol. J. Soil. Sci., 22, 1, 1-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ce9a9b76-0fdf-4823-b5ad-71e845a61bd4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.