PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 4 |

Tytuł artykułu

The influence of strip cropping and weed control methods on weed diversity in dent maize (Zea mays L.), narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) and oats (Avena sativa L.)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ uprawy pasowej i metod regulacji zachwaszczenia na różnorodność chwastów w kukurydzy pastewnej (Zea mays L.), owsie siewnym (Avena sativa L.) i łubinie wąskolistnym (Lupinus angustifolius L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The experiment was conducted in 2008–2010 at the Experimental Station of the Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin. The research design included two factors: I. Method of cultivation – sole cropping and strip cropping (the cultivation of three plants: maize, narrow-leafed lupin and oats, in neighboring strips); II. Weed control method – mechanical and chemical. The subject of this study was weed infestation in maize, narrow-leafed lupin and oats. The greatest diversity of weeds was found in the narrow- leafed lupine crop, while the lowest diversity in maize. The dominant weed species in maize, lupine and oats were Echinochloa crus-galli, Chenopodium album and Galinsoga parviflora which ranged from 34% to 99% of the total number of weeds. Strip cropping clearly reduced the number of weeds per unit area in the narrow-leafed lupin and oat crops as well as the aboveground dry weight of weeds in all plant species. Chemical weed control significantly decreased both the number and weight of weeds in comparison with the mechanical method.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2008–2010 w Stacji Doświadczalnej Wydziału Nauk Rolniczych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Schemat badań obejmował dwa czynniki: I. Metoda uprawy – siew czysty i uprawa pasowa, polegająca na uprawie w sąsiadujących ze sobą pasach o szerokości 3,3 m trzech roślin: kukurydzy pastewnej, łubinu wąskolistnego i owsa siewnego; II. Metoda regulacji zachwaszczenia – mechaniczna i chemiczna Przedmiotem badań było zachwaszczenie kukurydzy pastewnej odmiany ‘Celio‘, łubinu wąskolistnego odmiany „Sonet” i owsa siewnego odmiany ‘Kasztan’. Zachwaszczenie roślin określano dwa tygodnie przed zbiorem, metodą botaniczno-wagową, określając skład florystyczny i liczebność poszczególnych gatunków chwastów oraz ich powietrznie suchą masę. Największą różnorodność chwastów stwierdzono z zasiewach łubinu wąskolistnego, najmniejszą zaś w kukurydzy pastewnej. Gatunkami dominującymi w zachwaszczeniu kukurydzy, łubinu wąskolistnego i owsa siewnego były Echinochloa crus-galli, Chenopodium album oraz Galinsoga parviflora stanowiące od 34,1% do 99% ogólnej liczby chwastów. Uprawa pasowa wyraźnie zmniejszała liczbę chwastów na jednostce powierzchni w zasiewach łubinu wąskolistnego i owsa siewnego oraz wytworzoną przez nie sucha masę części nadziemnych we wszystkich uprawianych gatunkach. Chemiczna metoda regulacji zachwaszczenia zmniejszała istotnie zarówno liczbę jak i masę chwastów w porównaniu z metodą mechaniczną.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

4

Opis fizyczny

p.185-194,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Agricultural Sciences in Zamosc, University of Life Sciences in Lublin, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamosc, Poland

Bibliografia

 • Zhang W, Ricketts TH, Kremen C, Carney K, Swinton SM. Ecosystem services and dis-services to agriculture. Ecol Econ. 2007; 64(2): 253–260. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.02.024
 • Benton TG, Vickery JA, Wilson JD. Farmland biodiversity: is habitat heterogeneity the key? Trends Ecol Evol. 2003; 18(4): 182–188. http://dx.doi.org/10.1016/S0169-5347(03)00011-9
 • Van K. Influence of light on biomass of soybean in narrow strip cropping of oat, corn, and soybean. Korean J Crop Sci. 2002; 47(5): 368–373.
 • Liebman M, Dyck E. Crop rotation and intercropping strategies for weed management. Ecol App. 1993; 3(1): 92–122. http://dx.doi.org/10.2307/1941795
 • Głowacka A. Wpływ współrzędnej uprawy pasowej na zachwaszczenie kukurydzy pastewnej [Effect of strip intercropping system on weed infestation in maize]. Acta Agrophys. 2007; 10(3): 573–582.
 • Głowacka A. Wpływ współrzędnej uprawy pasowej na zachwaszczenie kukurydzy pastewnej [Effect of strip intercropping system on weed infestation in maize]. Acta Agrobot. 2010; 63(2): 171–178.
 • Francis C, Jones A, Crookston K, Wittler K, Goodman S. Strip cropping corn and grain legumes: a review. Americ J Alter Agric. 1986; 1(4): 159–164.
 • Ramamoorthy K, Lourduraj AC, Radhamani S, Sankaran N, Thiyagarajan TM. Effect of strip cropping and intercropping of legumes on productivity and economics of rainfed fingermillet. Crop Res. 2003; 26(3): 519–521.
 • Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M. Flowering plants and pterdophytes of Poland. A check list [Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski]. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002.
 • Buraczyńska D. Zachwaszczenie mieszanek owsa z łubinem wąskolistnym [Weed infestation in oats/narrow-leaf lupine mixtures]. Post Ochr Roś. 2011; 51(2): 827–831.
 • Sekutowski T, Rola H. Wpływ monokultury i systemu uprawy roli oraz ochrony herbicydowej na agrofitocenozę kukurydzy [Determination of monoculture, tillage system and herbicide application on maize agrophytocenosis]. Fragm Agron. 2010; 27(1): 128–140.
 • Baghestani M, Zand E, Soufizadeh S, Eskandari A, PourAzar R, Veysi M, et al. Efficacy evaluation of some dual purpose herbicides to control weeds in maize (Zea mays L.). Crop Prot. 2007; 26(7): 936–942. http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2006.08.013
 • Sadowski T, Rychcik B. Porównanie efektów chemicznej i mechanicznej regulacji zachwaszczenia żyta ozimego [Comparison of chemical and mechanical weed control in oat]. Post Ochr Roś. 2008; 48(2): 656–659.
 • Woźniak A, Haliniarz M. The after-effect of long-term reduced tillage systems on the biodiversity of weeds in spring crops. Acta Agrobot. 2012; 65(1): 141–148. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2012.052
 • Gugała M, Zarzecka K. Wpływ metod uprawy roli i sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie i plonowanie łubinu wąskolistnego odmiany Sonet [The influence of tillage methods on weed infestation and yielding of narrow-leaf lupin cultivar Sonet]. Fragm Agron. 2012; 29(1): 16–24.
 • Abdin OA, Zhou XM, Cloutier D, Coulman DC, Faris MA, Smith DL. Cover crops and interrow tillage for weed control in short season maize (Zea mays). Eur J Agron. 2000; 12(2): 93–102. http://dx.doi.org/10.1016/S1161-0301(99)00049-0
 • Głowacka A. Dominant weeds in maize cultivation and their competitiveness under conditions of various methods of weed control. Acta Agrobot. 2011; 64(2): 27–34.
 • Idziak R, Michalski T, Osiecka B. Weed infestation and yielding of spring barley – oats mixtures under differentiated plant protection conditions. Zesz Probl Post Nauk Rol. 2007; 516: 55–63.
 • Andruszczak S, Kwiecińska-Poppe E, Kraska P, Pałys E. The effect of different agrotechnical levels on weed infestation in crops of naked and husked varieties of oat (Avena sativa L.). Acta Agrobot. 2010; 63(2): 207–213.
 • Carruthers K, Fe Q, Cloutier D, Smith DL. Intercropping corn with soybean, lupin and forages: weed control by intercrops combined with interrow cultivation. Eur J Agron. 1998; 8(3–4): 225–238. http://dx.doi.org/10.1016/S1161-0301(97)00062-2

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-ce4a6c90-4de1-4f44-be31-242d2cd36da6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.