PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 75 | 08 |
Tytuł artykułu

Kategoryzacja produktów ubocznychpochodzenia zwierzęcego oraz znakowanie produktów pochodnych triheptanianem glicerolu

Warianty tytułu
EN
Categorization of animal by-products and labelling of derived products with of glycerol triheptanoate (GTH)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Animal by-products result mainly from the slaughter of animals for human consumption, the production of products of animal origin (such as dairy products), the disposal of dead animals, and disease-control measures. Regardless of their source, they pose a potential risk to public and animal health and the environment. This risk needs to be adequately controlled, either by safe disposal of such products, or by their utilization, provided that strict conditions are maintained to minimize the health risks involved. Animal by-products are classified into categories that reflect the level of risk to public and animal health arising from those by-products (Cat. 1, 2 and 3). According to Commission Regulation (EU) No 142/2011, in processing plants for the processing of Category 1 or 2 material, derived products shall be permanently marked with glycerol triheptanoate (GTH). The minimum content of marker in target materials is 250 mg/kg of fat. For the determination of glycerol triheptanoate in dry meat, bone meals, rendered fat and soil adjuvants, gas chromatography technique and mass spectrometry detection are used.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
75
Numer
08
Opis fizyczny
s.480-483,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al.Partyzantów 57, 24-100 Puławy
autor
 • Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al.Partyzantów 57, 24-100 Puławy
autor
 • Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al.Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Bibliografia
 • Boix A., Serano F., Bellorini S., Host C.: Implementation study to evaluate glyceroltriheptanoate (GTH) as a marker for animal by-products in rendering system. GE/R/FSQ/05/2006.
 • Decyzja Komisji 2001/9/WE z dnia 29 grudnia 2000 r. dotycząca środków kontrolnych wymaganych do wdrożenia Dyrektywy Rady 2000/766/WE dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych i stosowania białek zwierzęcych w żywieniu zwierząt – Dz. Urz. L 2, 05.01.2001 r.
 • Decyzja Rady (WE) 2000/766 z dnia 4 grudnia 2000 r. dotycząca pewnych środków ochronnych mając na względzie gąbczaste encefalopatie przenośne oraz skarmianie białkami zwierzęcymi – Dz. Urz. L 2, 05.01.2001 r.
 • Gajęcki M.: Środki żywienia zwierząt jako początek łańcucha żywnościowego. Życie Wet. 2001, 76, 21-24.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Druga mapa drogowa dla TSE Dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010-2015”, Bruksela, 16.07.2010 r. KOM(2010)384 wersja ostateczna.
 • Konold T., Moore S. J., Bellworthy S. J., Simmons H. A.: Evidence of scrapie transmission via milk. BMC Veterinary research 2008, 4, 14.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy – Dz. Urz. L 54/1, 26.02.2011 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające załączniki 228 I, II i VI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 229 znakowania i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – Dz. Urz. L 320/13, 06.12.2007 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) – Dz. Urz. L 300/1, 14.11.2009 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi – Dz. Urz. L 273/1, 10.10.2002 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r., ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i zwalczania określonych zakaźnych encefalopatii gąbczastych (TSE) – Dz. Urz. L 147, 31.05.2001 r.
 • Sheftel V. O.: Indirect Food Additives and Polymers: Migration and Toxicology. CRC Press 2002 r.
 • Weiner A., Paprocka I., Gołębiowska A., Kwiatek K.: Aktualne zagadnienia kontroli przetworzonego białka zwierzęcego w łańcuchu paszowym i żywieniu, Pasze Przemysłowe 2013, 22, 14-15.
 • Wilesmith J., Ryan J. B. M., Atkinson M. J.: Bovine spongiform encephalopathy; epidemiological studies on the origin. Vet. Rec. 1991, 127, 199-203.
 • Żmudziński J. F., Polak M. P., Rożek M., Larska M.: BSE – mity i fakty. Mat. z sesji: Czy Polsce zagraża epidemia BSE? Puławy 2002, s. 7-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cd6a94ef-0080-47b9-bf78-f5849fcbda22
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.