PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 3 |
Tytuł artykułu

Method and time of alfalfa sowing when climate is changing

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Sposób i termin siewu lucerny w warunkach zmieniającego się klimatu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The inspiration to reassess method and timing for establishing alfalfa (Medicago sativa L.) is meteorological data documenting that current Polish winters are milder than several decades ago, when management recommendations were worked out for this crop. Additionally, prolonged periods of spring drought occur more frequently, posing significant challenges to the development of alfalfa seedlings under a companion crop. The hypothesis was made that as climatic conditions change, the traditional practice of spring sowing with a barley (Hordeum vulgare L.) companion crop may become higher risk, and direct sowing later in the season when rainfall is more dependable would provide advantages. From 2010 to 2014 three series of experiments were carried out over the establishment year and first production year. Establishment success and yield performance of alfalfa sown with a barley companion crop in April was compared to alfalfa direct sown in May, June, July and August. Plant density, overwinter survival, and diameter of the upper taproot from sowings performed in the period April to late July were similar. Plant density with August sowing was significantly higher, but taproot diameter was smaller than in plants sown earlier in spring or summer. Plants from all sowing treatments overwintered well, with the greatest stand loss of only 15% occurring with August sowing. In the first production year, mean dry matter yields were similar for alfalfa sown in the period from April to late July, averaging 11.7 Mg. ha⁻¹. First production year yield associated with August sowing was significantly lower, at 8.88 Mg. ha⁻¹. In the years and locations of this study, the alternative of direct sowing alfalfa up to late July resulted in similar establishment success to the traditional practice of sowing with a barley companion crop in early spring.
PL
Inspiracją do wznowienia badań nad sposobami i terminami zakładania plantacji lucerny są dane meteorologiczne dowodzące, że obecnie w Polsce występują łagodniejsze zimy niż przed kilkudziesięcioma laty, kiedy dla tego gatunku opracowano zalecenia uprawowe. Dodatkowo często występują długotrwałe wiosenne okresy posuszne, stanowiące istotne zagrożenie dla rozwoju wsiewek. Postawiono hipotezę, że w takich warunkach klimatycznych zamiast wiosennego, ryzykownego siewu w roślinę ochronną, należy zalecać zakładanie plantacji lucerny w siewie czystym w terminie późnowiosennym, letnim, a nawet późnoletnim. W latach 2010-2014 przeprowadzono trzy serie badań obejmujące rok siewu i rok użytkowania. Na tle kwietniowego terminu, kiedy lucernę uprawiano jako wsiewkę w jęczmień, wykonano siewy czyste w drugiej połowie maja, czerwca, lipca i sierpnia. Obsada roślin, ich przezimowanie i grubość szyjki korzeniowej roślin z siewów wykonanych w okresie kwiecień – lipiec były zbliżone. Obsada roślin z siewu sierpniowego była znacząco większa, ale grubość szyjki korzeniowej mniejsza niż u roślin wysianych wcześniej. Rośliny z wszystkich terminów siewu przezimowały dobrze i jedynie 15% straty w obsadzie wystąpiły, gdy siew wykonano w sierpniu. W pierwszym roku użytkowania z lucerny wysianej w okresie od kwietnia do lipca średnie plony suchej masy były podobne i wynosiły średnio 11.7 Mg. ha⁻¹. Z siewu sierpniowego zebrano plon istotnie niższy – 8.88 Mg. ha⁻¹. W rejonie przeprowadzonych badań alternatywą dla wsiewki lucerny w jęczmień jary jest siew czysty wykonany nie później niż w drugiej połowie lipca.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
3
Opis fizyczny
p.3-13,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Plant Cultivation, University of Science and Technology in Bydgoszcz, S.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
 • University of Wisconsin-Madison, USA
autor
 • Department of Plant Cultivation, University of Science and Technology in Bydgoszcz, S.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
autor
 • Department of Plant Cultivation, University of Science and Technology in Bydgoszcz, S.Kordeckiego 20C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Andrzejewska, J. (1996). Roślina ochronna czy roślina okrywająca? Fragm. Agron., 13(1), 114-117.
 • Andrzejewska, J., Albrecht, K.A., Jendrzejczak E. (2013). Wysokość roślin a wartość paszowa lucerny w różnych fazach rozwojowych i w pokosach. Fragm. Agron., 30(2), 14-22.
 • Andrzejewska, J., Contreras-Govea, F.E., Albrecht, K.A. (2013). Field prediction of alfalfa fibre constituents in northern Europe. Grass and Forage Sci., 69, 348-355.
 • Bloch, R., Wechsung, F., Heß, J., Bachinger, J. (2015). Climate change impacts of legume-grass swards: implications for organic farming in the Federal State of Brandenburg, Germany. Regional Environmental Change, 15, 404-415.
 • Borowiecki, J., Gaweł, E., Guy P. (1997). Wzrost i plonowanie oraz jakość masy roślinnej krajowych i zagranicznych odmian lucerny. I. Tempo wzrostu i plonowanie. Pam. Puł., 111, 35-50.
 • Domański, P.J. (2012). Wyniki porejestrowych badań odmianowych. Motylkowate drobnonasienne 2009-2011. COBORU Słupia Wielka, 91, 18-27.
 • Gauly, M., Bollwein, H., Breves, G., Brügemann, K., Dänicke, S., Daş, G., Demeler, J., Hansen, H., Isselstein, J., König, S., Lohölter, M., Martinsohn, M., Meyer, U., Potthoff, M., Sanker, C., Schröder, B., Wrage, N., Meibaum, B., Von Samson-Himmelstjerna, G., Stinshoff, H., Wrenzycki, C. (2013). Future consequences and challenges for dairy cow production systems arising from climate change in Central Europe – A review. Animal, 7, 843-859.
 • Gaweł, E., Brzóska, F. (2008). Uprawa i wykorzystanie lucerny. Instrukcja upowszechnieniowa, IUNG-PIB Puławy, 146.
 • Hakl, J., Fuksa, P., Konečná, J., Pacek, L., Tlustoš, P. (2014). Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant Soil Environ., 60, 475-480.
 • Hakl, J., Fuksa, P., Šantrůček, J., Mášková K. (2011). The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant Soil Environ., 57, 81-87.
 • Harasimowicz-Hermann, G., Andrzejewska, J. (1997). Przewodnik do uprawy lucerny. Instytut Wydawniczy „Świadectwo” Bydgoszcz.
 • Jelinowska, A. (1967). Badania nad wpływem jęczmienia jako rośliny ochronnej na wsiewaną lucernę. Pam. Puł., 26, 119-175.
 • Jelinowska, A. (red). (1983). Polowa produkcja pasz. PWRiL, Warszawa.
 • Justes, E., Thiébeau, P., Avice, J. Ch., Lemaire, G., Volenec, J.J., Qurry, A. (2002). Influence of summer sowing dates. N fertilization and irrigation on autumn VSP accumulation and dynamics of spring regrowth in alfalfa (Medicago sativa L.). Journal of Experimental Botany, 53, 111-121.
 • Plebański, T. (1970). Uprawa i użytkowanie lucerny. PWRiL Warszawa.
 • Rankinen, K., Peltonen-Sainio, P., Granlund, K., Ojanen, H., Laapas, M., Hakala, K., Sippel, K., Helenius, J., Forsius, M. (2013). Climate change adaptation in arable land use, and impact on nitrogen load at catchment scale in northern agriculture. Agricultural and Food Science, 22, 342-355.
 • Sowiński, J., Nowak, W. (2002). Wpływ gatunku i terminu koszenia roślin ochronnych zastosowanych w uprawie lucerny na obsadę i wysokość ich plonu. Fragm. Agron., 19(2), 179-189.
 • Staszewski, Z. (1975). Lucerny. PWRiL Warszawa.
 • Tesar, M.B., Marble V.L. (1988). Alfalfa establishment. [In:] A.A. Hanson et al. (ed.) Alfalfa and Alfalfa Improvement. Agron. Monogr., 29, ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI, 303-332.
 • Wilczek, M., Ćwintal, M. (1992). Wpływ ilości wysiewu w terminie letnim na obsadę pędów i plonowanie lucerny. Fragm. Agron., 9(2), 5-11.
 • Wilczek, M., Ćwintal, M. (2002). Wpływ liczby pokosów i odmian różnego pochodzenia na plonowanie oraz jakość lucerny. Część I. Plon. jego struktura i wydajność białka. Acta Sci. Pol., Agricultura, 1(2), 131-140, www.agricultura.acta.utp.edu.pl.
 • Undersander, D., Cosgrove, D., Cullen, E., Grau, C., Rice, M.E., Renz, M., Sheaffer, C., Shewmaker, G., Sulc, M. (2011). Alfalfa management guide. ASA, CSSA, and SSSA, Madison, WI.
 • Zając, T. (2007). Porównanie wybranych cech morfologicznych i produkcyjności gatunków lucerny w zależności od doboru roślin ochronnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 516, 291-301.
 • Żarski, D., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R. (2009). Changes of air temperature in Bydgoszcz area over the 60-year period 1949-2008. [In:] E. Śliwińska, E. Spychaj-Fabisiak (eds.), Understanding the requirements for development of agricultural production and of rural areas in the Kuyavian-Pomeranian Province as a result of scientific research, Wyd. UTP Bydgoszcz, 297-303.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cd634cd2-7375-42ed-90c6-4c5a9deca6fb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.