PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 10 | 1 |

Tytuł artykułu

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji śródmieść

Warianty tytułu

EN
Housing issues in town-centre revitalization programmes

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Wdrażanie programów rewitalizacji w miastach prowadzi do mozaikowatej struktury obszaru rewitalizacji. Projekty mieszkaniowe, dotyczące remontów, modernizacji, przebudowy budynków mieszkalnych, z powodu braku finansowania nie są prowadzone z intensywnością odpowiadającą udziałowi funkcji mieszkaniowych czy potrzebom w tym zakresie. Zaniechanie tych działań wpływa negatywnie na efekty innych projektów rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej. Krajowe programy wsparcia w dziedzinie mieszkalnictwa są niewielkie i w minimalnym stopniu mogą przyczynić się do poprawy sytuacji. Również finansowanie unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych nie prowadzi do zadowalającego zwiększenia liczby i skali projektów mieszkaniowych w rewitalizacji. Brak programów publicznych współfinansujących projekty mieszkaniowe w rewitalizacji oznacza regres mieszkalnictwa i rewitalizacji rozumianej jako działanie zintegrowane i kompleksowe. Należy dążyć do tworzenia funduszy rozwoju mieszkalnictwa na szczeblu krajowym i regionalnym.
EN
Implementation of urban regeneration programmes causes a mosaic structure of effects on the area of regeneration. Housing projects, aimed at renovation, modernization or rebuilding of residential buildings, are not conducted proportionally to the scale of housing functions of the urban areas and needs of improvement in housing, due to the lack of financial resources. Neglect of such projects negatively influences the results of other types of intervention in the spheres of social, economic, and spatial renewal. National programmes supporting housing can insignificantly support urban regeneration, due to their low budgets. Also EU financing, available within the framework of Regional Operational Programmes, do not cause vital increase of the number or the scale of urban regeneration projects in housing. The deficiency of public programmes supporting housing projects causes recession in housing itself and diminishes the effects of urban regeneration as an integrated and complex approach. The creation of housing development funds at the national and regional levels should be considered by the policy makers to improve the process of urban regeneration.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

10

Numer

1

Opis fizyczny

s.39-49,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Warszawa
 • Politechnika Warszawska, Warszawa

Bibliografia

 • Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red), 2009, Rewitalizacja miast w Niemczech, IRM, Kraków.
 • Guzik R. (red.), 2009, Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, IRM, Kraków.
 • Heczko-Hyłowa E., 2009, Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego, w: Bryx M., (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, IRM, Kraków.
 • http://mapa.lrpo.lubuskie.pl/mapa/view/proj/3653
 • http://www.sieradz.eu/pl/Rewitalizacja
 • http://region.uni.lodz.pl/dokumenty/rewitalizacja%20starego%20miasta_SIERADZ_PREZENTACJA.pdf
 • http://www.stbs.pl/index.php/dzialalnosc/renowacje-i-rewitalizacje/rewitalizacja-kwartalowsrodmiejskich/kwartal-23.html
 • http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/files/72AF859E12764037BED7E9671B28C1C8/program_rewitalizacja_razem.pdf
 • Kipta E., 2013, Bariery systemowe rewitalizacji, Problemy Rozwoju Miast nr 1/2013, IRM, Kraków.
 • Korniłowicz J., Żelawski T., 2006, Analiza i ocena gospodarki remontowej oraz szacunek potrzeb remontowych w ujęciu wartościowym w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych, maszynopis, IRM, Warszawa.
 • Letnica wczoraj i dziś, 2012, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk.
 • OECD przeglądy krajowej polityki miejskiej, Polska, 2011, MRR, Warszawa.
 • Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, w: Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, IRM, Kraków.
 • Skalski K., 2009, Rewitalizacja we Francji. Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, IRM, Kraków.
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa z dnia 13 sierpnia 2008 r., 2008, MRR, Warszawa.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-cd480347-8ec0-4a95-aed9-322ca9091740
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.