PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 1 |

Tytuł artykułu

The influence of selected agricultural factors on yield and content of some components of welsh onion (Allium fistulosum L.) "Sprint"

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wielkość plonu oraz wartość odżywczą cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) odmiany "Sprint"

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The influence of three factors: sowing date (l0th April, 25th April, 10th May), sowing rate (4, 6, and 8 kg × ha-1), and row spacing (20, 25, and 30 cm), on the quantity and quality of yield of Welsh onion ‘Sprint’ was examined in the experiment. The highest total and marketable yield were obtained when seeds were sown on 25th April. An increase in sowing rates resulted in a significant increase of yield. The highest total and marketable yield were obtained at a sowing rate of 8 kg × ha-1. However, significantly greater total and marketable yield were obtained at a row distance of 20 cm. Dry matter content in Welsh onion yield depended significantly on the sowing date and the part of the plant. Plants obtained from seeds sown on 10th May contained the highest content of dry matter. Significantly more dry matter was in the pseudostems than in the leaves of Welsh onion. However, higher L-ascorbic acid content was estimated in the leaves. Welsh onion obtained from the earliest sowing date (10th April) contained significantly the most reducing sugars. Welsh onion obtained from seeds sown on 25th April was characterized by the highest content of pyruvic acid.
PL
W doświadczeniu badano wpływ trzech czynników: terminu siewu nasion (10 i 25. kwietnia oraz 10. maja), normy siewu nasion (4, 6 i 8 kg × ha-1) oraz odległości między rzędami uprawianych roślin (20, 25 i 30 cm) na wielkość i jakość plonu cebuli siedmiolatki odmiany Sprint. Największy plon ogółem i plon handlowy uzyskano, gdy nasiona wysiewano 25. kwietnia. Wzrastające normy siewu nasion powodowały istotne zwiększenie plonu. Największy plon ogółem i plon handlowy zebrano przy zastosowaniu normy siewu wynoszącej 8 kg × ha-1. Natomiast przy zastosowaniu różnej odległości między rzędami uprawianych roślin, istotnie większy plon ogółem i plon handlowy zebrano, gdy rośliny uprawiano w rzędach co 20 cm. Zawartość suchej masy w plonie siedmiolatki była istotnie zależna od terminu siewu nasion oraz części rośliny. Najwięcej suchej masy zawierały rośliny uprawiane z siewu 10. maja. Porównując z kolei badane części rośliny, istotnie więcej suchej masy oznaczono w cebulach niż w szczypiorze. Większą zawartość kwasu L-askorbinowego stwierdzono natomiast w szczypiorze. Siedmiolatka uprawiana z najwcześniejszego terminu siewu zawierała istotnie najwięcej cukrów redukujących. Największą zawartość kwasu pirogronowego stwierdzono w siedmiolatce uprawianej z siewu nasion 25. kwietnia.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

1

Opis fizyczny

p.105-112,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawła VI 1, 71-459 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawła VI 1, 71-459 Szczecin, Poland
autor
 • Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawła VI 1, 71-459 Szczecin, Poland

Bibliografia

 • Franczuk J. 2000. Zmiany zawartości witaminy C w cebuli odmiany Wolska w zależności od rodzaju nawożenia organicznego. Ogóln. Konf. Nauk. 12–13 września 2000. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 71: 87–90. (in Polish)
 • Horbowicz M. 1998. Wpływ stopnia dojrzałości cebul na zmiany „ostrości” podczas przechowywania. / Effect of stage of onion maturity on pungency changes during storage. Biul. Warzywn. 48: 121–129. (in Polish)
 • Jadczak D. 2005. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość odżywczą cebuli piętrowej. Wyd. AR w Szczecinie, rozprawy: 228 (in Polish)
 • Kotlińska T. 1994. Zmienność genetyczna zasobów genowych rodzaju Allium. / Genetic diversity of genetic resources of the genus Allium. Mat. z Symp. 30-lecia w Skierniewicach. Biul. Warzywn.: 55–62. (in Polish)
 • Kotlińska T., Kojima A. 2000. Siedmiolatka (Allium fistulosum L.) jako wartościowa roślina warzywna. / Bunching onion (Allium fistulosum L.) as a valuable vegetable crop. Rocz. AR Pozn. Ogrodn. 31 (2): 311. (in Polish)
 • Kotlińska T., Kaniszewski St., Kwiecień A. 2005. Porównanie metod uprawy siedmiolatki (Allium fistulosum L.). / Comparison of growing methods of bunching onion (Allium fistulosum L.). Now. Warz.: 40, 25–32. (in Polish)
 • Krełowska-Kułas M. 1993. Badania jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa. (in Polish)
 • Leong A.C., Armstrong J. 2001. Performance of bunching onion (Allium fistulosum L.) cultivars in the lowlands of tropical Malaysia. Proceedings of the Second International Symposium on Edible Alliaceae, Adelaide, Australia, 10–13 November 1997. Acta Hort. 555: 99–101.
 • Mehla C.P., Baswana K.S., Saharan B.S., Taya J.S. 1993. Effect of row spacing and nitrogen levels on growth and yield of onion. Prog. Hort. 25 (3–4): 139–141.
 • Orłowski M., Jadczak D., Żurawik A. 2005. Wpływ osłony oraz średnicy sadzonych cebulek na wielkość i jakość plonu szalotki uprawianej na zbiór pęczkowy. / The effect of covering and diameter of planted bulbils on the quantity and quality of shallot grown for bunching harvest. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 515: 387–393. (in Polish)
 • Orłowski M., Kołota E. 1999. Uprawa warzyw. Wyd. BRASIKA, Szczecin, 58–97.
 • Rumpel J., Felczyński K. 1997. Effect of plant density and cultivar on yield responses in onions (Allium cepa) grown from seeds. Acta Agrobot. 50 (1–2): 221–229.
 • Schwimmer S., Weston W. (1961). Enzymatic development of pyruvic acid onion as a measure of pungency. J. Agric. Food Chem. 9:301–304. http://dx.doi.org/10.1021/jf60116a018
 • Tendaj M., Mysiak B. 2007. Usefulness of Japanese bunching onion (Allium fistulosum L.) for forcing in greenhouse. Acta Agrobot. 60 (1): 143–146.
 • Wojtaszek T., Bednarz F., Poniedziałek M. 1992. Multi-seeded onions. I. Suitability of multi- seeded transplants for production of dry onions under Polish conditions. Folia Hort. 4(1): 59–70.
 • Wojtaszek T., Pieszka M., Adamus A. 2005. Możliwość otrzymania mieszańców oddalonych Allium cepa x Allium fistulosum. X Ogólnopol. Nauk. Zjazd Hodowców Roślin Ogrodniczych, „Zmienność genetyczna – utrzymywanie, tworzenie i wykorzystywanie w hodowli roślin”. Skierniewice, 2005: 88–89. (in Polish)
 • Yoo K.S., Pike L.M. 1998. Determination of flavor precursor compound S-alk (en) yl-L cysteine sulfoxides by an HPLC method and their distribution in Allium sp. Sci. Hort. 75 (1–2): 1–10.

Uwagi

EN
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-cd30008b-87d4-48c8-82ea-578f62f4a629
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.