PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 6 t.1 |
Tytuł artykułu

Różnica między poznawczym a behawioralnym komponentem postaw ekologicznych młodych konsumentów

Warianty tytułu
EN
The difference between cognitive and behavioural components of young consumers' pro-ecological attitudes
RU
Otlichie mezhdu poznavatel'nym i bikhevioral'nym komponentom ehkologicheskogo otnoshenija molodykh potrebitelejj
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest porównanie poznawczych i behawioralnych komponentów postaw ekologicznych młodych konsumentów. Za postawę ekologiczną przyjęto postawę przejawianą wobec wybranych zachowań ekologicznych/nieekologicznych. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych metodą sondażu diagnostycznego na próbie 596 młodych konsumentów. Wykorzystany kwestionariusz zawierał dwa pytania macierzowe. Pierwsze dotyczyło behawioralnego aspektu postaw ekologicznych, drugie zaś - aspektu poznawczego. Badanie wskazało, że młodzi konsumenci przejawiają zróżnicowane postawy wobec określonych nieekologicznych zachowań. W wymiarach, w których konsumenci najczęściej przejawiali ekologiczne zachowania, nie zaobserwowano istotnych rozbieżności między komponentem poznawczym a behawioralnym postawy. W przypadku, kiedy respondenci deklarowali dopuszczanie się zachowań nieekologicznych różnice te uwidaczniały się, przy czym komponent poznawczy postawy był silniejszy od komponentu behawioralnego. Oznacza to, że respondenci przejawiali zachowania nieekologiczne, mimo że ich nie akceptowali.
EN
The aim of the study was to compare and indicate the differences between the cognitive and behavioural components of young consumers’ pro-ecological attitudes. The pro-ecological attitude was defined as an attitude towards the selected ecological/non-ecological behaviours. Methodology of the study: The results of the survey conducted on a sample of 596 students were presented. The questionnaire was composed of two matrix questions. The first one concerned the behavioural aspect of pro-ecological attitudes, the second - the cognitive component. Results: The study indicated that young consumers had various attitudes towards specific non-ecological behaviours. In the case of strong ecological attitudes, there were no significant differences between the cognitive and behavioural component of the attitude. In the case of weaker attitudes, these differences became observable, while the cognitive component was stronger than the behavioural one. This means that respondents behave in a non-ecological way, even though they did not accept it.
RU
Цель разработки - сравнить познавательные и бихевиоральные компоненты экологического отношения молодых потребителей. В качестве экологической позиции приняли позицию, проявляемую по отношению к избранным видам экологического/неэкологического поведения. Методика исследований: в разработке представили результаты исследований, проведенных по методу диагностического зондажа на выборке 596 молодых потребителей. Использованный вопросник включал в себя два матричных вопроса. Первый касался бихевиорального аспекта экологического отношения, второй - познавательного аспекта. Результаты: исследование указало, что молодые потребители проявляют неодинаковые позиции по отношению к определенным видам неэкологического поведения. В измерениях, в которых потребители чаще всего проявляли экологическое поведение, не отметили существенных отличий между познавательным и бихевиоральным компонентом позиции. В том случае, когда респонденты заявляли, что они проявили неэкологическое поведение, эти отличия были заметны, причем познавательный компонент позиции был сильнее бихевиорального компонента. Это обозначает, что респонденты проявляли неэкологическое поведение, хотя они его не одобряли.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
s.404-415,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok
autor
 • Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok
autor
 • Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok
 • Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok
autor
 • Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok
 • Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, ul.Warszawska 63, 15-062 Białystok
Bibliografia
 • Angowski M., Domańska K., (2016), Postawy konsumentów względem produktów ekologicznych a ich zachowania nabywcze na rynku produktów mleczarskich, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 18, z. 1.
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska (2017), https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_12/fe749deb7e1414bflc4afbc6548300f9.pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Baer-Nawrocka A., Szalaty N. (2017), Produkty ekologiczne w opinii producentów i konsumentów - studium przypadku, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4(353).
 • Bałtromiuk A. (red.) (2008), Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 • Bohner G., Wanke M. (2004), Postawy i ich zmiana, GWP, Gdańsk.
 • Bylok F. (2014), Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków w świetle badań, „Handel Wewnętrzny”, nr 4(351).
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Dewalska-Opitek A. (2012), Consumers’ Attitudes towards Ecological Goods - Empirical Approach, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, z. 6.
 • Escher I., Petrykowska J. (2014), Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36.
 • Escher I., Petrykowska J. (2015), Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Gardocka-Jałowiec A. (2013), Konsumpcja a globalizacja, „Studia Ekonomiczne”, nr 139.
 • Gołaszewska-Kaczan U., Kruk M., Śleszyńska-Świderska A. (2015), Eco-labelling as a tool of csr: opportunities and threats, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 5(77).
 • Grabowski A. (2007), kmbiwalencje postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Kiełczewski D. (2012), Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2(43).
 • Patrzałek W. (2016), Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych, „Marketing i Zarządzanie”, nr 3(44).
 • Radzymińska M., Jakubowska S., Mozolewski W. (2015), Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Sobczyk G. (2014), Współczesna konsumpcja - nowe trendy na polskim rynku, „Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia”, nr 9(2).
 • Wróbel-Mańkowska L. (2014), Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, „Handel Wewnętrzny”, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cd2b401d-62b3-4853-83d3-f543cf508495
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.