PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 74 | 04 |

Tytuł artykułu

Zastosowanie metody real-time PCR do identyfikacji DNA przeżuwaczy w surowych produktach pochodzenia zwierzęcego

Warianty tytułu

EN
Application of real-time PCR to identify ruminant DNA in raw animal products

Języki publikacji

PL

Abstrakty

EN
Under current regulations, it is possible to export processed animal proteins originating from tissues of animals other than ruminants. In order to ensure appropriate control, studies were undertaken to adopt a real-time PCR method for the analysis of processed products of animal origin. The material consisted of raw by-products of beef, pork and poultry. In the assays, mitochondrial DNA was used. The modified method is capable of detecting ruminant DNA at a level of 0.025%. The results of validation studies demonstrate that the real-time PCR method can be used in routine tests to identify ruminant DNA in raw animal by-products.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

74

Numer

04

Opis fizyczny

s.272-275,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al.Partyzantów 57, 24-100 Puławy
autor
 • Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al.Partyzantów 57, 24-100 Puławy
 • Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al.Partyzantów 57, 24-100 Puławy
autor
 • Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al.Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Bibliografia

 • Bottero M. T., Dalmasso A.: Animal species identification in food products: evolution of biomolecular methods. Vet. J. 2011, 190, 34-38.
 • Bottero M. T., Dalmasso A., Nucera D., Turi R. M., Rosati S., Squadrone S., Goria M., Civera T.: Development of a PCR assay for the detection of animal tissues in ruminant feeds. J. Food. Prot. 2003, 66, 2307-2312.
 • Budowle B., Allard M., Wilson M., Chakraborty R.: Forensic and mitochondrial DNA: applications, debates and foundations. Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. 2003, 4, 119-141.
 • Dalmasso A., Civera T., Neve F. La, Bottero M. T.: Simultaneous detection of cow and Buffalo milk in mozzarella cheese by real-time PCR assay. Food Chem. 2011, 124, 362-366.
 • EURL-AP Standard Operating Procedure Detection of ruminant DNA in feed using real-time PCR. http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20Ruminant%20PCR%20V1.1.pdf
 • Gizzi G., Raamsdonk L. W. D., Baeten V., Murray I., Berben G., Brambilla G., von Holst C.: An overview of tests for animal tissues in feeds applied in response to public health concerns regarding bovine spongiform encephalopathy. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 2003, 22, 311-331.
 • Gouli Z., Mingguang Z., Zhijiang Z., Hongsheng O., Qiang I.: Establishment and application of polymerase chain reaction for the identification of beef. Meat Sci. 1996, 51, 233-236.
 • Holland M. M., Parson T. J.: Mitochondrial DNA sequence analysis – validation and use for forensic casework. Forensic Sci. Rev. 1999, 11, 21-50.
 • Kingombe C. I. B., Lüthi E., Schlosser H., Howald D., Kuhn M., Jemmi T.: A PCR-based test for species-specific determination of heat treatment conditions of animal meals as an effective prophylactic method for bovine spongiform encephalopathy. Meat Sci. 2001, 57, 35-41.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Druga mapa drogowa dla TSE. Dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010-2015 (COM(2010) 384 final z 16 lipca 2010 r.).
 • Pascoal A., Prado M., Calo P., Cepeda A., Barros-Velázquez J.: Detection of bovine DNA in raw and heat-processed foodstuffs, commercial foods and specific risk materials by novel specific polymerase chain reaction method. Eur. Food Res. Technol. 2005, 220, 444-450.
 • Pegels N., González I., Fernández S., García T., Martin R.: Sensitive detection of porcine DNA in processed animal proteins using a TaqMan real-time PCR assay. Food Addit. Contam. Part A 2012, 29, 1402-1412.
 • Prado M., Casqueiro J., Iglesias Y., Cepeda A., Barros-Veláquez J.: Application of polymerase chain reaction (PCR) method as a complementary tool to microscopic analysis for the detection of bones and other animal tissues in home-made animal meals. J. Sci. Food Agric. 2004, 84, 505-512.
 • Rodríguez M. A., García T., Gonzáles I., Asensio L., Hernández P. E., Martín R. J.: PCR identifiaction of beef, sheep, goat and pork in raw and heat-treated meat mixtures. J. Food Prot. 2004, 67, 172-177.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (L 54/1, 26.02.2011).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2016/27 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (L 9/4, 14.01.2016).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz (L 20/33, 23.01.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (L 21/3, 24.01.2013).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (L 54/1, 26.02.2009).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (L 300/1, 14.11.2009).
 • Rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r., ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu (L 147, 31.05.2001).
 • Sayeaz R., Sanz Y., Toldrá F.: PCR-based fingerprinting techniques for rapid detection of animal species in meat products. Meat Sci. 2004, 66, 659-665.
 • Tartaglia M., Saulle E., Pestalozza S., Morelli L., Antonucci G., Battaglia P. A.: Detection of bovine mitochondrial DNA in ruminant feeds: a molecular to test for the presence of bovine-derived materials. J. Food Prot. 1998, 5, 513-518.
 • Unseld M., Beyermann B., Brant P., Hiesel R.: Identification of species origin of highly processed meat products by mitochondrial DNA sequences. PCR Methods Appl. 1995, 4, 241-243.
 • Woodgate S. L., Hoven S. van der, Vaessen J., Margry R.: Control tools to detect processed animal proteins in feed and in animal by-products: specificity and challenges. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2009, 13, 9-13.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-cc91556a-a8e9-4ab5-8500-2748b8e44f7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.