PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływu poziomu i okresu podawania oleju sojowego i lnianego w mieszankach na wyniki produkcyjne i poubojowe oraz cechy jakościowe mięsa kurcząt brojlerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of dietary level and the period of feeding soybean and linseed oils in mixtures on rearing results, slaughter value and meat quality characteristics of broiler chickens
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na trzech grupach kurcząt brojlerów ROSS 308 (K, D1, D2), liczących po 40 ptaków (4 powtórzenia po 10 szt. w każdej grupie) przeprowadzono doświadczenie żywieniowe. Przez pierwsze 3 tygodnie kurczęta żywiono mieszankami starter, a przez następne 3 tygodnie – grower. Mieszanki sporządzono ze śrut z pszenicy i pszenżyta (50/50), poekstrakcyjnej śruty sojowej, dodatków mineralno-witaminowo-aminokwasowych oraz oleju sojowego i lnianego. Oleje będące czynnikiem doświadczalnym wprowadzono do mieszanek w następujących proporcjach: grupa K (kontrolna) – 3% oleju sojowego + 3% oleju lnianego w obydwu mieszankach; D-1 – 3% sojowego + 3% lnianego w starter i 6% sojowego w grower, D-2 – 6% sojowego w starter i 3% lnianego + 3% sojowego w grower. Zastosowane żywienie nie wpłynęło istotnie na wyniki odchowu i analizy rzeźnej kurcząt, z wyjątkiem otłuszczenia tuszek. Więcej (P ≤ 0,05) tłuszczu sadełkowego i skóry z tłuszczem podskórnym zanotowano u kurcząt żywionych mieszankami doświadczalnymi (grupa D-1 i D-2). Wykazano istotne zmniejszenie zawartości popiołu surowego (P ≤ 0,01) oraz suchej masy w mięśniach nóg kurcząt biorących udział w eksperymencie w porównaniu do grupy kontrolnej. W obydwu mięśniach w sumach kwasów nasyconych i nienasyconych nie stwierdzono różnic międzygrupowych (P > 0,05), natomiast istotne (P ≤ 0,05) różnice wystąpiły w udziale jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz stosunku PUFA n-6 : PUFA n-3 (P ≤ 0,01). Uzyskane wyniki pozwalają na zalecanie stosowania mieszaniny oleju sojowego i lnianego po 3% tylko do mieszanki grower, bowiem pozwala to na uzyskanie w lipidach mięśni optymalnego (od 1 : 4 do 1 : 1) stosunku PUFA n-6 : PUFA n-3.
EN
The feeding experiment has been carried out on three groups of ROSS 308 broiler chickens (K, D-1, D-2), 40 birds in each group (4 replicates of 10 birds). Starter mixtures were fed to the chickens for the first 3 weeks, and they were followed by grower mixtures applied for the next 3 weeks. The mixtures contained wheat and triticale ground (50/50), extracted soybean meal, mineral-vitamin-amino acid supplements as well as soybean and linseed oils. The oils constituted the experimental factor and they were added to the mixtures as follows: group K (control) – 3% soybean oil + 3% linseed oil in both mixtures, D-1 – 3% soybean oil + 3% linseed oil in starter and 6% soybean oil in grower mixtures, D-2 – 6% soybean oil in starter and 3% soybean oil + 3% linseed oil in grower. The feeding did not influence significantly on rearing results and slaughter analysis of chickens, with the exception of adiposity of carcasses. More (P ≤ 0.05) abdominal fat and skin with subcutaneous fat were noticed in the chickens fed the experimental mixtures (group D1 and D2). Significant decrease of the crude ash (P ≤ 0.01) and dry matter in the muscles of experimental birds compared to the control chickens was shown. In both muscles did not prove the subgroups differences in the amounts of saturated and unsaturated fatty acids (P > 0.05), however significant differences (P ≤ 0.05) were observed in the share of monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids as well as PUFA n-6 : PUFA n-3 ratio (P ≤ 0.01). The obtained results allow to recommend the use of the mix of soybean oil and linseed oil on the level of 3% in grower mixture, because it allows to obtain optimal from 4 : 1 to 1 : 1 ratio of n-6 PUFA : n-3 PUFA.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
34
Numer
2
Opis fizyczny
s.227-240,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
 • Baiäo N.C., Lara L.J.C. 2005. Oil and fat in broiler nutrition. Braz. J. Poult. Sci. 7: 129-141.
 • Balevi T., Coskun B., Aktümsek A. 2001. Use of oil industry byproduct in broiler diets. Proc. XV Europ. Symp. Quality of Poultry Meat, Kusadasi – Turkey, 9-12 Sept.: 179-186.
 • Baryłko-Pikielna W. 1975. Zarys oceny sensorycznej żywności. PWN, Warszawa.
 • Betti M., Schneider B.L., Wismer W.V., Carney V.L. et al. 2009. Omega-3-enriched broiler meat: 2. Functional properties, oxidative stability, and consumer acceptance. Poult. Sci., 88: 1085–1095.
 • Dragoş-Sorin F., Lavinia Ş., Drinceanu D., Fota I., Căpriţă R., Căpriţă A. 2011. The influence of different vegetable oils on some ω-3 polyunsaturated fatty acids from thigh and abdominal fat of broilers. Animal Science and Biotechnologies, 44 (1): 46-50.
 • European Table of Energy Values for Poultry Feedstuffs. 1989. WPSA, Spelderholt Centre for Poultry Research, Beekbergen
 • Jankowski J., Zduńczyk Z., Mikulski D., Juśkiewicz J., Naczmanski J., Pomianowski J.F., Zduńczyk P. 2012. Fatty acid profile, oxidative stability, and sensory properties of Brest meat from Turkey fed diets with a different n-6/n-3 PUFA ratio. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 114: 1025-1035.
 • Jelińska M. 2005. Kwasy tłuszczowe – czynniki modyfikujące procesy nowotworowe. Biul. Wydz. Farm. AMW 1: 1-14.
 • Lopez-Ferrer S., Baucells M.D., Barroeta A.C., Galobart J., Grashorn M.A. 2001. N-3 enrichment of chicken meat. 1. Use of very long- chain fatty acids in chicken diets and their influence on meat quality: Fish Oil. Poult. Sci., 80: 741-752.
 • Matyka S., Żelazowska R. 2006. Olej rzepakowy – niedoceniany dietetyczny materiał paszowy. Pasze Przemysłowe, 15 (1): 8-9.
 • Matyka S. 2007. Towaroznawstwo materiałów paszowych i dodatków paszowych. Warszawa.
 • Nguyen C.V., Smulikowska S., Mieczkowska A. 2003. Effect of linseed and rapeseed or linseed and rapeseed oil on performance, slaughter yield and fatty acid deposition in edible parts of the carcass in broiler chickens. J. Anim. Feed Sci., 12: 271-288.
 • Normy Żywienia Drobiu. 2005. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Praca zbiorowa pod red. S. Smulikowskiej i A. Rutkowskiego. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN.
 • Osek M., Janocha A., Klocek B., Wasiłowski Z. 2001. Wpływ mieszanek zawierających różne tłuszcze na wskaźniki produkcyjne i jakość mięsa kurcząt rzeźnych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXII (1): 153-163.
 • Osek M., Janocha A., Milczarek A., Klocek B. 2005. Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczonymi różnymi olejami roślinnymi. Rośliny Oleiste– Oilseed Crops, XXIV (2): 527-536
 • Osek M., Milczarek A., Janocha A., Turyk Z. 2006. Jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami z olejem lnianym i różnym dodatkiem witaminy E. Rocz. Inst. Przem. Mięsnego i Tłuszczowego, XLIVII: 207-215.
 • Osek M., Górska A., Milczarek A., Świnarska R. 2008. Effect of soybean and linseed oil contents in mixtures for broiler chickens on the contents of triglycerides and cholesterol in serum and on meat quality. Птахівництво, 61, 2: 307-312.
 • Palmquist D. L. 2002. An appraisal of fats and fatty acid. in: Poultry Feedstuff: Supply, Composition and Nutritive Value. Chapter 5: 87-97.
 • Pietras M., Barowicz T., Gąsior R. 2000. The effect of vegetable fat supplements on carcass quality and fatty acid profile of meat in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. – Rocz. Nauk. Zoot., 27 (4): 209- 219.
 • Pisarski R.K., Malec H. 2001. The effect of enriching diets containing rapeseed oil or soybean oil with fish oil (LYSI) on the profile of fatty acids in breast and leg muscles of broiler chicken. J. Anim. Feed. Sci., 10, Suppl., 2: 261-266.
 • Poureslami R., Raes K., Huyghebaerti G., De Smet S. 2010. Effects of diet, age and gender on the polyunsaturated fatty acid composition of broiler anatomical compartments. British Poultry Science, Vol. 51, N. 1: 81–91.
 • Rymer C., Givens D.I. 2006. Effect of species and genotype on the efficiency of enrichment of poultry meat with n-3 polyunsaturated fatty acids. Lipids, 41, 5: 445-451.
 • Simopoulos A.P., Leaf A., Salem N.Jr. 2000. Workshop statement on the essentiality of and recommended dietary intakes for omega-6 and omega-3 fatty acids. Prostaglandins Leukot Essent. Fatty Acids, 63: 119-121.
 • Tabeidian A., Sadeghi G.H., Pourreza J. 2005. Effect of dietary protein levels and soybean oil supplementation on broiler performance. Int. J. Poult. Sci., 4: 799-803.
 • Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz krajowych. 2010. Instytut Zootechniki, Kraków – Balice. Państwowy Instytut Badawczy.
 • Tilgner D.J. 1957. Ocena organoleptyczna żywności. WPLiS, Warszawa.
 • Trojan M., Niewiarowicz A. 1971. Method of identifying of water broiler chicken meat and observations on the frequency of this anomaly. Post. Drob., 13, 1: 47-50.
 • WHO. Technical Report 916. 2003. Diet, nutrition and prevention of chronic oliseases, WHO, Genewa.
 • Zduńczyk Z., Jankowski J. 2012. Prozdrowotna modyfikacja produktów drobiowych: możliwości i ograniczenia. XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA pt. „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, Kołobrzeg, 12–14 września, mat. konf., 13-16.
 • Zheng C.T., Jorgensen H., Hoy C.E., Jakobsen K. 2006. Effects of increasing dietary concentrations of specific structured triacyloglycerides on performance and nitrogen and energy metabolism in broiler chickens. Br. Poult. Sci., 47, 180-189.
 • Ziołecki J., Doruchowski W. 1989. Metoda oceny wartości rzeźnej drobiu. COBRD, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cc15c9b6-2cf5-449b-b83f-1679049fbbaa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.