PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 |
Tytuł artykułu

Wpływ gospodarki pasterskiej w Karpatach na skład florystyczny runi pastwiskowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of pastoral activities in the Carpathian Mountains on floristic composition of pastures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Since the 70s of 20th century the IT-P Research Station at Jaworki carried out works aimed at environmentally friendly utilisation of mountain pastures used for grazing large herds of livestock, especially sheep. Tasks were implemented under conditions of strict production research, taking into account various organizational and economical aspects. One of them was progressively restrictive use of expensive mineral fertilizers, and instead a careful spreading of manure on the surface of pastures. Depending on the floristic composition of sward, there was determined sheep population in the pen, where animals spent their nights. The enclosure was systematically transferred. At the same time the stocking density also gradually increased. Yielding changes of pasture sward were expressed as mean of individual, so called, penning rotations, which varied from 6 to 3 grazing seasons. The floristic composition of sward in selected years are presented, taking into account two altitude zones of pastures above sea level and the division into groups of vegetation. The variability of sward quality is rated by means of Utility Value Number (UVN). Basing on years of research it can be concluded that low cost pasture management in mountain areas can be both economically and ecologically proved.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Opis fizyczny
s.201-212,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ul.Ułanów 21B 31-450 Kraków
Bibliografia
 • Ciuruś J., 1977. Badania nad intensyfikacją produkcji owczarskiej na pastwiskach górskich. Praca habilitacyjna Instytutu Zootechniki, Kraków, 58.
 • Filipek J., 1973. Projekt klasyfikacji roślin łąkowych i pastwiskowych na podstawie liczb wartości użytkowej. Postępy Nauk Rolniczych, 4.
 • Kiełpiński J., Karkoszka W., Wiśniewska S., 1958. Doświadczenia z koszarzeniem w Jaworkach koło Szczawnicy. Roczniki Nauk Rolniczych, ser. F, 72, 3.
 • Kopeć S., Misztal A., Nowak K., 1992. Kształtowanie się podstawowych czynników klimatycznych w rejonie Jaworek w latach 1981–1990. Materiały Informacyjne. Nr 19. Falenty. Wydawnictwo MUZ, 28.
 • Kostuch R., 1975. Wyniki zagospodarowania zdegradowanych górskich użytków zielonych typu bliźniaczki psiej trawki oraz wrzosu pospolitego za pomocą gramoxsone i podsiewu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 162.
 • Kostuch R., Jagła S., 1978. Sukcesja roślinna na odłogowanych gruntach ornych stanowiących tereny wypasowe w Jaworkach. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 19, 91–111.
 • Kostuch R., Twardy S., 2004. Badania produkcyjności użytków zielonych w Karpatach Polskich. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 1(10), 247–258.
 • Nowak M., 1975. Problemy zagospodarowania górskich użytków zielonych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 162.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 642/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Bryndza Podhalańska” (ChNP), Dz.U.U.E., L. 150/4.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 127/2008 z dnia 13 lutego 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych nazwę „Oscypek” (ChNP), DZ.U.U.E., L 40/5.
 • Skrijka P., 1975. Ilość mikroelementów dostarczanych runi w stałych odchodach zwierzęcych podczas koszarzenia. Roczniki Nauk Rolniczych, Ser. F, 79, 1.
 • Twardy S., 1980. Możliwości mechanicznego doju owcy górskiej. Przegląd Hodowlany, 4.
 • Twardy S., 1984. Ocena produktywności pastwiska górskiego na przykładzie pastwiska doświadczalnego IMUZ w Jaworkach. Przegląd Hodowlany, 2.
 • Twardy S., 1989. Wyniki badań nad renowacją runi zdegradowanych pastwisk owczych. Zeszyty Naukowe, AR w Krakowie, 22.
 • Twardy S., 1991a. Przeobrażenia gospodarcze pastwiska górskiego w warunkach ograniczonego nawożenia mineralnego. Materiały Konferencji Nauk Techn. AR, 297, Kraków.
 • Twardy S., 1991b. Organizacja wielkostadnej gospodarki pasterskiej w górach przy uwzględnieniu mechanicznego dojenia owiec. Kraków-Falenty IMUZ. 84.
 • Twardy S., 1993. Warunki przyrodnicze a użytkowanie ziemi w Karpatach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 3(243), 51–60.
 • Twardy S., 1995. Wpływ zmiennego nawożenia mineralno-organicznego na produktywność pastwiska górskiego. Wiadomości IMUZ Falenty, XVIII, 3.
 • Twardy S., 1999. Prośrodowiskowe użytkowanie pastwisk karpackich (w świetle badań IMUZ). W: Mat. z Międz. Konf. Nauk.-Tech., Kraków-Jaworki, Rola użytków zielonych i zadrzewień w ochronie środowiska rolniczego. Wydawnictwo AR Kraków, 371–386.
 • Twardy S., 2008, Karpackie użytki rolne jako obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 8, 2b(24), 191–202.
 • Twardy S., Bobak W., 1995. Możliwości wydłużenia sezonu pastwiskowego przy wypasie dużych stad owiec. Wiadomości IMUZ Falenty, XVIII, 3, 113–126.
 • Twardy S., Hamnett R.G., 2000. Niskonakładowe sposoby wypasu owiec w Karpatach Polskich. Wydawnictwo IMUZ, Falenty, projekt FAO TCP/RER 6711A, s. 32.
 • Twardy S., Kuźniar A., 2002. Charakterystyka warunków klimatycznych na obszarze Pienin w okresie wegetacyjnym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2, 2(5), 59–72.
 • Twardy S., Kopacz M., 2015. Funkcje trwałych użytków zielonych w obszarach górskich. Studium nad rolnośrodowiskowym znaczeniem TUZ – na podstawie badań w zlewni górnego Dunajca oraz potoku Grajcarek. Wydawnictwo ITP, Falenty, Rozprawy naukowe i monografie, 39, 158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cbb2ef7c-ebdc-426b-a926-0f6187688456
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.