PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 2 |
Tytuł artykułu

The welfare of gilts in different housing systems

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Dobrostan loszek hodowlanych w różnych systemach utrzymania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to assess the welfare of gilts managed in different housing systems. The material consisted of a total of 160 gilts, weighing between 40 to 100 kg. The study was conducted in 15 pig breeding farms producing gilts in the Podkarpackie Voivodeship, Poland. The gilts were housed in facilities with access to open air (5 piggeries) and without a run (10 pig farms). The welfare of gilts was assessed using behavioral, physiological, health, and production performance criteria. The overall evaluation of welfare was based on designated control points. Summing up the results, we found a higher level of welfare in gilts kept with an access to outside runs. Behavioral responses of gilts managed without an outdoor run involved a higher rate of cases of unusual behavior and more frequent states of anxiety. The serum concentration of haptoglobin in gilts was varied in the studied conditions of living. The lowest average content of Hp was recorded in gilts kept in buildings with outside runs.Ahigher rate of animals suffered a disease and injuries in the facilities without an access to outdoor runs. Under these housing conditions, frequent problems with the legs (leg lameness and deformation) was an issue. An analysis of critical control points indicates that the welfare of pigs remained at a high level.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena poziomu dobrostanu loszek hodowlanych w różnych systemach utrzymania. Materiał badawczy stanowiło łącznie 160 loszek hodowlanych, w przedziale wagowym od 40 do 100 kg. Badania prowadzono w 15 chlewniach zarodowych produkujących loszki hodowlane w województwie podkarpackim. Loszki hodowlane utrzymywano z dostępem do wybiegów (5 chlewni) i bez możliwości wybiegów (10 chlewni). Dobrostan loszek hodowlanych oceniano za pomocą kryterium behawioralnego, fizjologicznego, zdrowotnego, produkcyjnego. Ogólnej oceny poziomu dobrostanu dokonano na podstawie wyznaczonych punktów kontroli. Podsumowując uzyskane wyniki, stwierdzono wyższy poziom dobrostanu u loszek hodowlanych w utrzymaniu z wybiegami. Reakcją behawioralną loszek na utrzymanie bez wybiegów był wyższy wskaźnik zwierząt wykazujących zachowania nietypowe oraz częstsze stany nerwowości. Koncentracja haptoglobiny w surowicy loszek była zróżnicowana w badanych warunkach utrzymania. Najniższą średnią zawartość Hp odnotowano u loszek utrzymywanych w budynkach z wybiegami. Wyższy wskaźnik zwierząt, u których wystąpiły schorzenia i urazy ciała, stwierdzono w utrzymaniu bez dostępu do wybiegów. W tych warunkach utrzymania częściej pojawiały się problemy z kończynami (kulawizny i zniekształcenia kończyn). Analiza krytycznych punktów kontroli wskazuje, że dobrostan badanych świń utrzymywał się na poziomie wysokim.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
2
Opis fizyczny
p.3-13,ref.
Twórcy
 • Department of Animal Production and Evaluation of Poultry Products, Faculty of Biology and Agriculture, Rzeszow University, Zelwerowicza D 9, 36-601 Rzeszow, Poland
autor
 • Rzeszow University, Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Akińcza J., 2004. Wpływ systemu i pory odchowu loszek oraz krzyżowania na ich wyniki użytkowości rozpłodowej [Effect of rearing system and then gilts and breeding on the results ofreproductive performance]. Zesz. Nauk. AR Wroc., Zootech. 488, 13–30 [in Polish].
 • Augustyńska-Prejsnar A., 2010.Wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na poziom dobrostanu świń [Effect of environmental and genetic factors on the level of pig welfare]. PhDthesis [in Polish].
 • Augustyńska-Prejsnar A., 2011. Stan zdrowotny knurków hodowlanych utrzymywanych systemem wybiegowym i bezwybiegowym [The health condition of young boars housed with and withoutaccess to outdoor runs]. Rocz. Nauk. PTZ 7 12, 67–73 [in Polish].
 • Broom D., 2006. Behaviour and welfare in relation to patology.Appl.Anim. Behav. Sci. 97, 73–83.
 • Broom D., 2007.Welfare in relation to feelings, stress and health. REDVET VIII (12B), www.veterinaria. org/revistas/redvet/n121207B/BA018.pdf.
 • Courboulay V., Eugene A., Delarue E., 2009. Welfare assessment in 82 pig farms: effect of animal age and floor type on behaviour and injuries in fattening pigs. Anim.Welf. 18 (4), 515–521.
 • Cray C., 2012. Acute Phase Proteins in Animals. Prog. Mol. Biol. Transl. Sci. 105, 113–150.
 • Dawkins M.S., 2006. A user’s guide to animal welfare science. Trends Ecol. Evol. 21 (2), 77–82.
 • D’Silva J., 2006.Adverse impact of industrial animal agriculture on the health and welfare of farmed animals. Int. Zootech. 3, 53–58.
 • Gajewczyk P., 2001.Wpływ różnych systemów odchowu loszek w fermie przemysłowej na rozwój ich układu rozrodczego, użytkowość rozpłodową oraz niektóre parametry krwi i kości [Influenceof different systems of industrial gilt farming on the development of their reproductive system,breeding performance and some blood and bone parameters]. Zesz. Nauk. AR Wroc. 411,Rozprawy CLXXXI [in Polish].
 • Glanc D.,WalczakM., Jezierski T., 2006.Agresja zwierząt – przejawy, skutki i zapobieganie [Aggressive animals – symptoms, consequences and prevention]. Prac.Mat. Zootech. 63, 13–20 [in Polish].
 • Herbut E., 2009., Dobrostan zwierząt i jego wpływ na efekty produkcyjne [Animal welfare and its impact on production results]. Mater. Konf. Nauk. 1st Congress of Agricultural Sciences: Science- Practice, 14–15 May 2006, Pulawy, 155–162 [in Polish].
 • Herbut E., Walczak J., 2004. Wpływ środowiska na dobrostan zwierząt [Environmental impact on animal welfare]. Rocz. Nauk. Prz. Hod. 73, 19–37 [in Polish].
 • Jensen M.B., Studnitz M., Pedersen L.J., 2010.The effect of type of rootingmaterial and space allowance on exploration and abnormal behaviour in growing pigs.Appl.Anim. Beh. Sci. 123, 87–92.
 • Kaleta T., 2003. Zachowania stereotypowe – charakterystyka i rola w dobrostanie zwierząt [Stereotypical behavior – characteristics and role in animal welfare]. Życie Weter. 78 (5), 266–269[in Polish].
 • Kapelański W., Biegniewska M., 2009. Slaughter value of once-bred gilts vs. their littermates fattened according to common standards. Anim. Sci. Pap. Rep. 27, 353-359.
 • Kapelański W., Błażejewicz M., Niemielewska E., Biegniewski J., 1993. Przejawy niektórych zachowań świń rasy polskiej białej zwisłouchej i duroc w okresie odchowu od 180 dnia życia [Selectedbehavioral manifestations in Polish Landrace and Duroc pigs in the rearing period from180 days of age]. Zesz. Nauk. AT-R Bydg., Zootech. 185 (24), 15–23 [in Polish].
 • Knura S., Lipperheide C., Petersen B.,Wendt M., 2000. Impact of hygienic environment on haptoglobin concentration in pigs. Proc. Xth Int. Cong. Anim. Hyg. 2–6 July 2000, Maastricht,the Netherlands, 537–541.
 • Kołacz R., Bodak E., 1999. Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny [Animal welfare and the criteria for its evaluation]. Med.Weter. 55 (3),147–151 [in Polish].
 • Kołacz R., Bodak E., 2000. Białka ostrej fazy jako kryterium oceny dobrostanu zwierząt [Acute phase proteins as a criterion for assessing animal welfare]. Zesz. Nauk. AR Wroc. 390, 23–31[in Polish].
 • Kowalski A., 2005. Stereotypie jako wskaźnik dobrostanu zwierząt [Stereotypies as an indicator of animal welfare]. Med.Weter. 61 (12), 1335–1339 [in Polish].
 • Kozera W., Karpiesiuk K., Falkowski J., 2009.Wpływ systemu utrzymania i żywienia na behawior rosnących świń [Effect of housing system and feeding on behavior of growing pigs]. Acta Sci.Pol., Zootech. 8 (4), 21–32 [in Polish].
 • Petersen H.H., Dideriksen D., Christiansen B.M., Nielsen J.P., 2002 a. Serum haptoglobin concentration as a marker of clinical signs in finishing pigs. Vet. Res. 151, 85–89.
 • Petersen H.H., ErsbOllA.K., Jensen C.S., Nielsen J.P., 2002 b. Serum haptoglobin concentration in Danish slaughter pigs of different health status. Prev. Vet. Med. 54, 325–335.
 • Pineiro C., Pineiro M.,Morale J.,Andres., Lorenzo E., Pozo M.,Alava M., Lampreave F., 2009. Pig–MAP and haptoglobin concentration reference values in swine fromcommercial farms.Vet. J. 179, 78–84.
 • Pomorska-Mól M., 2010 a. Białka ostrej fazy u świń – aktualny stan wiedzy [Acute phase proteins in pigs – the current state of knowledge]. Med.Weter. 66 (11), 732–735 [in Polish].
 • Pomorska-Mól M., 2010 b. Białka ostrej fazy u świń – aktualny stan wiedzy [Acute phase proteins in pigs – the current state of knowledge]. Med.Weter. 66 (12), 822–826 [in Polish].
 • Saco Y., Fraile L., Gimenez M., Pato R., Monotoya M., Bassols A., 2010. Haptoglobin serum concentration is a suitable biomarker to assess the efficacy of a feed additive in pigs. Animal 4 (9),1561–1567.
 • Szymańska-Czerwińska M., Bednarek D., 2007. Białka ostrej fazy i ich znaczenie w ocenie dobrostanu zwierząt [Acute phase proteins and their role in the assessment of animal welfare]. ŻycieWeter. 82 (12), 1003–1005 [in Polish].
 • Temple D., Courboulay V.,Velarde A.,Dalmau A.,Manteca X., 2012.Thewelfare of growing pigs in five different production systems in France and Spain: assessment of health. Anim. Welf. 21 (2),257–271.
 • Walczak J., 2005. Wpływ poziomu dobrostanu na uzyskiwane wyniki oraz efektywność ekonomiczną produkcji mięsa wieprzowego [The impact of welfare on the results and profitability of pork production]. Monograph „The welfare of pigs and their conditions of living“ IZ Balice, 84–89 [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cba6401f-2070-4be5-813d-85f20ec512e7
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.