PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | 1 |

Tytuł artykułu

Pollution of the Pichna River in light of the revalorisation of town park in Zduńska Wola

Warianty tytułu

PL
Problem zanieczyszczenia rzeki Pichny w kontekście rewaloryzacji parku miejskiego w Zduńskiej Woli

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The historic town park in Zduńska Wola in its central and northern part is a designated conservation area pending on the local spatial development plan and the Registry of Historical Monuments. The composition of the park is diversified, with the highest elevation point in its northern part, sloping to the south towards the valley of the Pichna River which feeds two park ponds, including the bigger one with an island, which closes a compositional axis, and the smaller one – a remnant of a long gone fire-fighting reservoir. The area holds considerable natural values, because of an old-growth forest and the described water system. Extensive research and numerous analyses were conducted in the course of the preparations for the park revalorisation. They included an assessment of the sanitary condition of the Pichna River waters, which flow through the park and feed the ponds. It turned out that the level of contamination (caused, among others, by discharges of untreated water from the nearby traffic routes) made it impossible to carry out the revalorisation, while letting for the ponds to be further fed with the river waters. In order to ensure a satisfactory level of water quality and clearness in both ponds, a decision was made to introduce complex and advanced technology to renovate the water system. The introduced solutions gained recognition from the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management, which granted considerable funding and an award in the contest ‘Natural treasures of the Łódzkie Voivodeship – program for the revitalisation of historical parks’.
PL
Zabytkowy park miejski położony w Zduńskiej Woli, objęty jest w części centralnej i północnej ochroną konserwatorską na podstawie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez wpis do ewidencji zabytków. Park charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, z czego najwyższy punkt znajduje się na północy i opada skarpami ku południu, w kierunku doliny rzeki Pichny, zasilającej dwa stawy parkowe w tym: większy z wyspą, będący zamknięciem osi kompozycyjnej, oraz mniejszy – będący pozostałością po dawnym zbiorniku wodnym przeciwpożarowym. Pod względem przyrodniczym teren posiada znaczące wartości z uwagi na starodrzew oraz opisany układ wodny. W ramach prac przygotowawczych do rewaloryzacji założenia parkowego, przeprowadzono szereg badań i analiz, w tym m.in. ocenę stanu sanitarnego wód Pichny, która zasila zbiorniki i przepływa przez park. Na tej podstawie okazało się, że stopień zanieczyszczenia (wśród przyczyn wymienić należy zrzut nieoczyszczanych wód z okolicznych ciągów komunikacyjnych) uniemożliwia rewaloryzację parku przy dalszym zasilaniu stawów wodami rzeki. W celu zapewnienia zadowalającego stopnia czystości i przejrzystości wody w obu stawach podjęto decyzję o zastosowaniu złożonych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających renowację układu wodnego. Przyjęte rozwiązania zyskały przychylność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyznał wysokie finansowanie i nagrodę w konkursie „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego program rewitalizacji zabytkowych parków”.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

17

Numer

1

Opis fizyczny

p.67-78,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Department of Landscape Design and Conservation, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Gleboka 28, 20-612 Lublin, Poland
autor
 • Department of Landscape Design and Conservation, Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin, Gleboka 28, 20-612 Lublin, Poland

Bibliografia

 • Brankiewicz, I., Widelska, E. (2012). Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową z użyciem metody zrównoważonego systemu drenażu. Ekonatura, 2(99).
 • Kołomak, J. (1998). Regulacja rzeki Pichny i modernizacja stawów parkowych, Melioprojekt, Sieradz.
 • Kobiela K., Moczulski M., Polus M. Zarzycki P. (2012). Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012. ARCADIS Sp. z o. o. Zespół Studiów i Analiz Środowiskowych w Katowicach. WFOŚiGW w Łodzi. Łódź.
 • Milecka, M. i in. (2014). Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli – Projekt zagospodarowania, Pracownia Architektury Krajobrazu „EKO-STYL”, Tomaszów Mazowiecki.
 • Plan gospodarki odpadami dla powiatu zduńskowolskiego. Uchwała Nr XVII/10/2004 z dn.26 marca 2004 r.
 • Program ochrony środowiska miasta Zduńska Wola (2004). Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź.
 • Sobota, P., Kaczor, M., Ożga E., Ożga A., Król. A. (2013). Opracowanie uwarunkowań środowiskowych. Ekofizjografia Miasta Zduńska Wola, Zduńska Wola.
 • Sternicki, T. (2015). Opinia geotechniczna dla proj. zagospodarowania wód deszczowych oraz renowacji zbiorników wodnych na terenie Parku Miejskiego m. Zduńska Wola rejon ulicy Parkowej, Warszawa.
 • Strategia rozwoju województwa łódzkiego na lata 2007-2020. Uchwała Nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. Łódź
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zduńska Wola. Uchwała nr XXX/374/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2012 roku. Zduńska Wola
 • Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego, Regionalna polityka miejska terytorium województwa łódzkiego, Łódź 2017, http://www.rot-lodzkie.pl/mescms/attachments/attaches/000/000/229/original/RPM_WERSJA_OSTATECZNA.pdf (dostęp: 30.10.2017).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-cb9d11ec-8a5f-4258-b02e-016628a568f6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.