PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ intensywności ciemnienia enzymatycznego na powstanie ciemnej plamistości pouderzeniowej w zaawansowanych materiałach hodowlanych ziemniaka po długotrwałym przechowywaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effect of intensity of enzymatic darkening on formation of impact black spot in advanced breeding material of potato after long-term storage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu temperatury przechowywania nowych genotypów ziemniaka na intensywność ciemnej plamistości pouderzeniowej. Materiałem badawczym było 178 genotypów ziemniaka trzech grup wczesności. Materiał hodowlany uprawiano na polu doświadczalnym IHAR Oddział Jadwisin. Po zbiorze i po przygotowawczym przechowywaniu bulwy umieszczono w doświadczalnej przechowalni w dwóch temperaturach 80C i 50C, przy wilgotności względnej powietrza 90-95%. Doświadczenie prowadzono przez pięć sezonów przechowalniczych. Podatność na ciemną plamistość pouderzeniową oraz ciemnienie enzymatyczne genotypów oznaczano w dwóch terminach: bezpośrednio po zbiorze oraz po 7 miesiącach przechowywania. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że temperatura przechowywania zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka miała istotny wpływ na powstawanie ciemnej plamistości pouderzeniowej (CPP) oraz intensywność ciemnienia enzymatycznego bulw. Istnieje istotna współzależność cech pomiędzy intensywnością ciemnienia enzymatycznego, a podatnością genotypów ziemniaka mało wrażliwego i wrażliwego na ciemną plamistość pouderzenio-wą przechowywanych w niskiej temperaturze. Takich zależności nie obserwowano w genotypach ziemniaka ocenianych bezpośrednio po zbiorze oraz składowanych w wyższej temperaturze. Najniższy współczynnik zbieżności (φ2 = 36%) otrzymano dla genotypów mało wrażliwych na powstawanie CPP przechowywanych w niskiej temperaturze powietrza. Dla takich genotypów intensywność ciemnienia enzymatycznego może być szybkim, subiektywnym wskaźnikiem oceny podatności bulw ziemniaka na powstawianie CPP.
EN
The aim of this study was to determine the effect of storage temperature of new potato genotypes on the intensity of black spot. The study was conducted on 178 potato genotypes representing three groups of earliness. The breeding material was grown on the experimental field of IHAR Jadwisin Division. After harvest (third decade of September ) tubers were placed in an experimental storage facility at two temperatures, 8°C and 5°C, at relative humidity of 90-95%. The experiment was conducted in five storage seasons, in the years 2008-2012. Susceptibility of the genotypes to black spot was determined in two periods: immediately after harvest and after 7 months of storage at two temperatures. On the basis of the studies it was demonstrated that storage temperature of potato breeding material had a significant impact on blackspot formation and enzymatic browning intensity. There is a significant correlation between the intensity of enzymatic darkening and the susceptibility of potato genotypes low sensitive and sensitive to blackspot stored at low temperature. Such a relationship was not observed in potato genotypes directly after harvest and stored at higher temperature. The lowest rate of convergence (φ2 = 36%) was obtained for genotypes low sensitive to the formation of impact blackspot stored at low temperature. For these genotypes enzymatic darkening intensity may be a subjective indicator for the assessment the susceptibility of potatoes to the formation of impact black spot.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
s.129-138,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, Zakład i Przechowalnictwa Ziemniaka, ul.Szaniawskiego 15, Jadwisin, 05-140 Seroc
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, Zakład i Przechowalnictwa Ziemniaka, ul.Szaniawskiego 15, Jadwisin, 05-140 Seroc
autor
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, Zakład i Przechowalnictwa Ziemniaka, ul.Szaniawskiego 15, Jadwisin, 05-140 Seroc
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Jadwisinie, Zakład i Przechowalnictwa Ziemniaka, ul.Szaniawskiego 15, Jadwisin, 05-140 Seroc
Bibliografia
 • Aepli A., 1979. Einfluss von Sorte, Erntetermin und Standort auf die Blauempfindlichkeit. Praca doktorska, Zurych.
 • Baritelle A., Hyde R., Thornton R., Bajema R., 2000. A classification system for impact-related defects in potato tubers. Amer J of Potato Res., 77, 143-148.
 • Brook R.C., 1996. Potato bruising – How and why emphasizing black spot bruise. Running Water Publishing, Haslett Michigan, USA, 1-112.
 • Brown C.R., McNabnay M., Dean B., 1999. Genetic characterization of reduced melanin formation in tuber tissue of Solanum hjertingii and hybrids with cultivated diploids. Am. J. Potato Res., 76, 37-43.
 • Burton W.G., 1966. The potato. 2nd edition Wageningen, The Netherland. Cabezas-Serrano A.,B., Amodio M.L., Cornacchia R., Rinaldi R., Colelli G., 2009. Suitability of five different potato cultivars (Solanum tuberosum L.) to be processed as fresh – cut products, Postharvest Biology and Technology, 53, 138-144.
 • Ciećko Z., Rogozińska I., Żołnowski A.C., Wyszkowski M., 2005. Oddziaływanie nawożenia potasem przy zróżnicowanych dawkach N i P na cechy kulinarne bulw ziemniaka. Biul. IHAR, 237/238, 151-159.
 • Cobb A.H., 1999. A review of the physiology of bruising in potatoes. The 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, Sorrento, Italy, 198-199.
 • Czerko Z., 2009. Wpływ odmiany i temperatury przechowywania ziemniaków na wielkość strat masy bulw. Biul. IHAR, 254, 159-168.
 • Dean B.B., Jackowiak N., Nagle M., Pavek J., Corsini D., 1993. Blackspot pigment development of resistant and susceptible Solanum tuberosum L. genotypes at harvest and during storage meas-ured by three methods of evaluation. American Potato Journal, 70, 201-217.
 • Domański L., Michalak K., Zimnoch-Guzowska E., 2007. Zróżnicowanie podatności wybranych odmian ziemniaka na ciemną plamistość pouszkodzeniową bulw. Biul. IHAR, 246, 145-149.
 • Esehaghbeygi A., Besharati S., 2009. Potato variety and storage for tuber sensitivity in bruising. Word Applied Sciences Journal, 7, 1504-1507.
 • Grudzińska M., Zgórska K., 2006. Intensywność ciemnienia enzymatycznego a zawartość związ-ków fenolowych w różnych częściach bulw ziemniaka. Zesz. Post. Nauk Roln., 511, 585-592.
 • Hara A., 2010. Poziom ciemnej plamistości pouderzeniowej w ziemniaku diploidalnym o złożonym pochodzeniu. Ziemniak Polski, 2, 1-5.
 • Hara-Skrzypiec A., Jakuczun H., 2013. Diploid Potato Hybrids as Sources of Resistance to Black-spot Bruising. Am. J. Potato Res., 90, 451-459.
 • Hartmans K.J., Van Es A., 1981. Blackspot susceptibility research, some general aspects. Abstr. EAPR Physiology Section, Norwich 1980.
 • Hughes J.C., 1980. Role of tuber properties in determining susceptibility of potato damage. Ann. Appl. Biol., 96, 344-345.
 • Komorowska-Jędrys J., Ohanowicz T., Szewczyk B., 2002. Ocena ciemnej plamistości pouderzeniowej bulw ziemniaka. Biul. IHAR, 221, 147-151.
 • Lærke P.E., Christiansen J. Veierskov B., 2002. Colour of blackspot bruises in potato tubers during growth and storage compared to their discolouration potential. Postharvest Biology and Technology, 26, 99-111.
 • Muneta P., 1981. Comparisons of inhibitors of tyrosine oxidation in the enzymatic blackening of potatoes, Am. Potato J., 58, 85-93.
 • Pavek J., Corsini D., Nissley F., 1985. A rapid method for determining blackspot susceptibility of potato clones. Am. Potato J., 62, 511-517.
 • Rastovski A., Van Es A., 1981. Storage of potatoes. (ed.) PUBDOC, Wageningen 1981, pp. 157.
 • Ratuszniak E., 1996. Badania nad zmiennością cechy ciemnienia pouderzeniowego bulw ziemniaka. Biul. IHAR, 200, 405-408.
 • Sabba R.P., Dean B.B., 1996. Effect of cold storage on proteinase and chorismate mutase activities in Solanum tuberosum L. Genotypes differing in blackspot susceptibility. Am. Potato J., 73, 113-122.
 • Sawyer L., Collin G.H. 1960. Black spot of potatoes. Am. Potato J., 37, 115-126.
 • Sowa-Niedziałkowska G., Zgórska K., 2005. Wpływ czynnika termicznego i odmianowego na zmiany ilościowe w czasie długotrwałego przechowywania bulw ziemniaka, Pamiętnik Puławski, 139, 233-244.
 • Stevens L.H., Davelaar E., 1997. Biochemical potential of potato tubers to synthesize blackspot pigments in relation to their actual blackspot susceptibility. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, 4221-4226.
 • Stevens L.H., Davelaar E., Kolb R.M., Pennings E.J.M., Smit N.P.M., 1998. Tyrosine and cysteine are substrates for blackspot synthesis in potato. Phytochemistry, 49, 703-707.
 • Storey R.M.J., 2007. The harvested crop. In: Potato Biology and Biotechnology: Advances and Perspectives, ed. Vreugdenhil D. et al. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 459-468.
 • Zgórska K., 1989. Biologiczne i ekologiczne czynniki warunkujące podatność bulw ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouderzeniowej. Rozprawa habilitacyjna 40, Instytut Ziemniaka, Bonin 1989, 91 ss.
 • Zgórska K. Frydecka-Mazurczyk A., 1985. Wpływ temperatury przechowywania i dojrzałości bulw na powstawanie ciemnej plamistości pouderzeniowej, Biul. IHAR, 33,121-127.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A., 2000. Czynniki wpływające na ciemną plamistość pouszkodzeniową. Biul. IHAR, 213, 253-259.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cb9859f8-9f4e-4c12-a71f-bfdb1188039a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.