PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 66 | 1 |
Tytuł artykułu

The effect of girls attitudes towards the health benefits of food on selected dietary characteristics. The GEBahealth Project

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Dietary habits are formed at an early age and to a large extent they affect such nutritional behaviour in adulthood. Mothers in particular, influence family nutrition. In this respect, their knowledge, attitudes and behaviour about nutrition are responsible for the schooling of future generations. Many aspects of the link between food and health with nutritional behaviour in girls remain, however, unknown. Objectives. To determine the effect of girls attitudes towards the health benefits of food on selected dietary characteristics. Material and Methods. Study included 186 girls aged 13-21 years. Using a food frequency method the three dietary characteristics were obtained; food intake variety, fibre intake and fat intake, all of them expressed by a graded scale. Three validated questionnaires were used; FIVeQ, BSQFVF and BSQF. The girls attitudes towards the health benefits of food were rated from one of the survey’s six parts, comprising of 8 statements from the Health and Taste Attitude Scale (HTAS) accordingly graded. Statistical analyses used logistic regression. Results. The mean index of food intake variety was 28.7 foods/week (ranging 0–60), whilst the mean dietary intakes of fibre and fat were 16.7 points (0-36 range) and 18.2 points (0-52 range), respectively. Girls from the upper tertile with favourable attitudes on food health benefits had an odds ratio (OR) for adequate fat intake (<22 points) of 3.1 (95% CI: 1.28, 7.52; p <0.05), as compared to those from the middle-neutral attitudes tertile, with an OR = 1.00. The ORs for the relatively high food intake variety and acceptable fibre intake were 1.05 in girls from the positive-upper tertiles, which were not significant. Conclusions. The positive attitudes of girls towards the health benefits of food are conducive for making more favourable food choices and lowered dietary fat intake, however this did not significantly affect fibre intake nor food intake variety.
PL
Wprowadzenie. Nawyki żywieniowe są kształtowane w młodym wieku i w dużym stopniu decydują o zachowaniach żywieniowych w życiu dorosłym. Kobiety mają szczególny wpływ na sposób żywienia rodziny. Ich wiedza, postawy i zachowania względem żywności kształtują zachowania żywieniowe kolejnych pokoleń. Nie poznano wielu aspektów związku między postawami względem żywności i zdrowia a zachowaniami żywieniowymi dziewcząt. Cel. Celem badań była analiza wpływu postaw dziewcząt względem walorów zdrowotnych żywności na wybrane cechy odżywiania. Materiał i metody. Badaniami objęto 186 dziewcząt w wieku 13-21 lat. Metodą częstotliwości spożycia oceniono trzy cechy odżywiania: urozmaicenie spożycia żywności oraz spożycie błonnika i tłuszczów, które wyrażono w skalach punktowych. Wykorzystano trzy walidowane kwestionariusze: FIVeQ, BSQFVF i BSQF. Postawy dziewcząt względem walorów zdrowotnych żywności oceniono przy użyciu jednej z sześciu części (8 stwierdzeń) Skali Postaw Względem Zdrowia i Smaku (HTAS), przedstawiającej postawy w skali punktowej. W analizie statystycznej użyto regresji logistycznej. Wyniki. Średni wskaźnik urozmaicenia spożycia żywności wynosił 28.7 produktów/tydzień (zakres: 0-60), średnie spożycie błonnika wynosiło 16.7 punktów (zakres: 0-36), a średnie spożycie tłuszczów 18.2 punktów (zakres: 0-52). Dziewczęta z górnego-pozytywnego tercyla postaw względem walorów zdrowotnych żywności miały iloraz szans odpowiedniego spożycia tłuszczów (<22 punktów) równy 3.10 (95%CI: 1.28; 7.52; p<0.05) w porównaniu z dziewczętami ze środkowego-neutralnego tercyla postaw (OR=1.00). Ilorazy szans dla względnie dużego urozmaicenia spożycia żywności i akceptowanego spożycia błonnika u dziewcząt z górnego-pozytywnego tercyla postaw wynosiły 1.05 i były nieistotne. Wnioski. Pozytywne postawy dziewcząt względem walorów zdrowotnych żywności sprzyjały korzystniejszym wyborom żywności i mniejszemu spożyciu tłuszczów, lecz nie miały istotnego wpływu na spożycie błonnika i urozmaicenie spożycia żywności.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
66
Numer
1
Opis fizyczny
p.69-75,ref.
Twórcy
 • Department of Human Nutrition and Hygiene, Faculty of Food Science and Nutrition, University of Life Sciences in Poznan, Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznan, Poland
 • Department of Human Nutrition and Hygiene, Faculty of Food Science and Nutrition, University of Life Sciences in Poznan, Poznan, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Department of Organization and Consumption, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
 • Department of Trade and Services, Eating Behaviour Research Group, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science, Maritime University in Gdynia, Gdynia, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition, Faculty of Food Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Trade and Services, Eating Behaviour Research Group, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science, Maritime University in Gdynia, Gdynia, Poland
Bibliografia
 • 1. Aikman S.N., Min K.E., Graham D.: Food attitudes, heating behavior, and the information underlying attitudes. Appetite 2006;47:111-114.
 • 2. Babicz-Zielińska E., Komorowska-Szczepańska W., Bardo Z.: Attitudes and beliefs of young women toward a health-oriented diet. Probl Hig Epidemiol 2011;92:451-452 (in Polish).
 • 3. Bieżanowska-Kopeć R., Kopeć A., Leszczyńska T., Pisulewski P.M.: Frequency and preferences of consumption of high-fat products by students of catering school in Krakow. Rocz Panstw Zakl Hig 2012;63(4):455-461 (in Polish)
 • 4. Cisek M., Gniadek A., Richter B., Chmiel I.: Socio-cultural factors of health behaviour within a family. Annales UMCS, Sectio D Medicina 2004;59,14(68):360-364(in Polish).
 • 5. Czarniecka-Skubina E., Namysław I.: Some selected elements of nutritional behaviours of secondary school children. Żywność Nauka Technologia Jakość 2008;6(61):129-143 (in Polish).
 • 6. Czarnocińska J., Jeżewska-Zychowicz M., Babicz-Zielińska E., Kowalkowska J., Wądołowska L.: Food, nutrition and health attitudes as against to nutrition behaviors among girls and young woman in Poland. UWM, Olsztyn 2013(in Polish).
 • 7. Gacek M.: Education level and selected nutritional behaviors of working men between age of 40 and 50. In: Gutkowska K, Narojek L. (eds): Food consumer and his behaviors under conditions of Polish membership in the European Union. SGGW, Warsaw 2005:37-42 (in Polish).
 • 8. Gacek M.: Selected determinants of university students’attitudes toward nutrition. Probl Hig Epidemiol 2007;88(3):332-335 (in Polish).
 • 9. Gajewska M., Zawieska D.: Elementary schoolchildren nutritional behaviors in pupils’ and their parents’ opinion. Rocz Panstw Zakl Hig 2009;60(4):347-351 (in Polish)
 • 10. Głodek E., Gil M. Assessment if frequency of intake of selected sources of dietary fibre among female students of Rzeszow University. Bromat Chem Toksykol 2014:XLVII(1):18-24 (in Polish)
 • 11. Gronowska-Senger A.: Nutrition, life style and health of the Poles. Żyw Człow Metab 2007;34:12-17(in Polish).
 • 12. Gutkowska K., Ozimek I.(eds).: Behaviour of young consumers in the food market. SGGW, Warszawa 2008;24-41 (in Polish).
 • 13. Jeżewska-Zychowicz M. Babicz-Zielińska E. Laskowski W.: Consumer at the novel foods market. SGGW Warszawa 2009 (in Polish).
 • 14. Jeżewska-Zychowicz M.: Nutritional behaviors and their determinants. Publ. SGGW, Warsaw 2007 (in Polish).
 • 15. Kearney M., Jearney J.M., Dunne A., Gibney M.J.: Sociodemographic determinants of perceived influences on food choice in a nationally representative sample of Irish adults. Public Health Nutr 2000;3(2):219-226.
 • 16. Maison D.: Latent consumer attitudes. Possible use of IAT method analysis. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 (in Polish).
 • 17. Maksymowicz-Jaroszuk J., Karczewski J.: Assessment of nutritional behaviors and habits of junior high school students from the Bialystok area. Hygeia Public Health 2010;45(2):167-172(in Polish).
 • 18. Niedźwiedzka E., Wądołowska L.: Accuracy analysis of the Food Intake Variety Questionnaire (FIVeQ). Reproducibility assessment among older people. Pakistan J Nutr 2008;7,3:426-435.
 • 19. Polish people about their health and pro-health behaviours and activities. Report CBOSBS/110/2012 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_110_12.PDF (23.07.2013) (in Polish).
 • 20. Provencher V., Polivy J., Herman C.P.: Perceived healthiness of food. If it’s healthy, you can eat more! Appetite 2009;52:340-344.
 • 21. Rasińska R.: Nutrition habits of university students depending on sex. Nowiny Lek 2012;81(4):354-359 (in Polish).
 • 22. Roininen K., Lähteenmäki L., Tuorila H.: Quantification of consumer attitudes to health and hedonic characteristics of foods. Appetite 1999;33:71-88.
 • 23. Roininen K., Tuorila H.: Health and taste attitudes in the prediction of use frequency and choice between less healthy and more healthy snacks. Food Qual Prefer 1999;10:357-365.
 • 24. Szczodrowska A., Krysiak W.: Assessent of the frequency of intake of selected food products and dishes and the level of food consumption consciousness among students of Lodz Universities. Bromat Chem Toksykol 2014;XLVII(1):25-31
 • 25. The determinants of food choice. European Food Information Council (EUFIC REVIEW) 2005;17(4):1-7.
 • 26. The European Health Report 2005. Public heath action for healthier children and populations. WHO 2005.
 • 27. Thompson F.E., Byers T.: Dietary Assessment Resource Manual. J Nutr 1994;124:2245-2317.
 • 28. Wądołowska L., Danowska-Oziewicz M., Stewart-Knox B., de Almeida M.D.: Differences between older and younger Poles in functional food consumption, awareness of metabolic syndrome risk and perceived barriers in health improvement. Food Policy 2009;34:311-318.
 • 29. Wądołowska L.: Nutritional background of health-risk factors in Poland. UWM, Olsztyn 2010 (in Polish).
 • 30. Wardle J., Stephoe A., Oliver G., Lipsey Z.: Stress, dietary restraint and food intake. J Psychosom Res 2000;48:195-202.
 • 31. Wyka J., Grochowska-Niedworok E., Malczyk E., Misiarz M., Hołyńska K.: Parental nutrition knowledge prevalence of overweight and obesity in children of primary school. Bromat Chem Toksykol 2012;XLV(3):680-684
 • 32. Zandstra E.H., de Graaf D., van Staveren W.A.: Influence of health and taste attitudes on consumption of low- and high-fat foods. Food Qual Prefer 2001;12:75-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cb637a06-f479-4f29-b5c6-380bef94b938
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.