PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 550 |
Tytuł artykułu

Wybrane elementy struktury plonu nasion w kolekcji łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Warianty tytułu
EN
Selected elements of seed yield structure in narrow-leaved lupin collection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniono 14 genotypów łubinu wąskolistnego pod względem wybranych elementów struktury plonu na podstawie dwuletnich doświadczeń polowych. Materiał do badań stanowiły: trzy odmiany (Emir, Graf, Zeus), ród LAE-1, siedem mieszańców - pięć uzyskanych po skrzyżowaniu odmian Emir x Graf i dwa LAE-1 x ‘Grafʼ pokolenia F5 i F6 oraz trzy mutanty odmiany Emir (1H, 2H, 5H). Cztery genotypy charakteryzowały się zdeterminowanym typem wzrostu: linia LAE-1 oraz mieszańce LG-204, EL-208 i EL-209, a pozostałe - tradycyjnym pokrojem. Na podstawie przeprowadzonej analizy wariancji stwierdzono istotne zróżnicowanie badanych materiałów pod względem liczby strąków z rośliny oraz nasion, masy nasion i masy tysiąca nasion, a także pod względem indeksu płodności. Mieszańce ‘Emir’ x LAE-1 (208,209) i LAE-1 x ‘Grafʼ (204), o zdeterminowanym typie wzrostu jak jeden z komponentów rodzicielskich - linia LAE-1, wyróżniły się najwyższym indeksem płodności - powyżej 40%. Najwięcej strąków (28) i nasion (102) zebrano z roślin mieszańca ‘Emir’ x LAE-1 (207). Masa nasion z rośliny u form o tradycyjnym typie wzrostu była o 47% wyższa niż u analizowanych genotypów samokończących. Najmniejsze nasiona wytworzył ród LAE-1, a wprowadzenie odmian Emir i Graf do formuły mieszańców spowodowało podwyższenie masy 1000 nasion, w szczególności u LAE-1 X ‘Grafʼ (205).
EN
The 2 year field study aimed at evaluation of 14 genotypes of Lupinus angustifolius in terms of chosen elements. Materials investigated included: three cultivars (Emir, Graf, Zeus), one breeding line LAE-1, seven hybrids - five originating from crossing ‘Emir’ x ‘Grafʼ and two LAE-1 x ‘Grafʼ (F5 and F6 generations) and three mutants (1H, 2H, 5H) originating from ‘Emir’. Significant differences were found between numbers of pods per plant, numbers of seeds per plant, weight of seeds, weight of 1000 seeds and also in the fertility index (number of pods/number of flowers). The hybrid plants ‘Emir’ x LAE-1 (no. 208 and 209) and LAE-1 x ‘Grafʼ (no. 204) were characterized by determined type of growth as the parental line LAE-1. The highest fertility index was also found in this hybrid. The highest pods (28) and seeds (102) numbers per plant were obtained from hybrid ‘Emir’ X LAE-1 (no. 207). The plants with an indetermined type of growth gave an increased weight of seeds by 47% as compared to determined genotypes. The smallest seeds were characterized for breeding line LAE-1 and the introduction of cultivars of Emir and Graf to the formula resulted in an increase of hybrid mass of 1000 seeds, in particular in LAE-1 x ʻGrafʼ hybrid (no. 205).
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
550
Opis fizyczny
s.105-111,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • Atkins C.A., Smith P.M.C. 2004. Regulation of pod set and seed development in lupin. Proc. 10th Intern. Lupin Conf., 19-24 VI 2002, Laugartvan, Iceland (Ed. van Santhen i G.D. Hill, red.). International Lupin Association: 275-278.
 • Biddle A.J. 2008. Spring Lupinus in UK agriculture - experiences and challenges. Proc. 12th Intern. Lupin Conf., 14-18 IX 2008, Fremantle, Western Australia: 7-10.
 • Bieniaszewski T., Fordoński G., Lahuta L., Krzebietke S., Żarczyński P. 2003. Wpływ poziomu wilgotności gleby na wzrost i plonowanie tradycyjnych i samokończącychform łubinu żółtego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 95-119.
 • Galek R., Kalińska H., Sawicka-Sienkiewicz E. 2006. Analiza wybranych cech morfologicznych i struktury plonu w kolekcji łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L). Biul. IHAR 240/241: 243-252.
 • Galek R., Kozak K., Sawicka-Sienkiewicz E., Zalewski D. 2009. Ocena zróżnicowania wybranych form łubinu wąskolistnego (L. angustifolius), w: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Praca pod red. B. Naganowskiej, P. Kachlickiego, P. Krajewskiego, IGR PAN w Poznaniu: 219-227.
 • Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E. 2004. Analiza zmienności gatunków z rodzaju Lupinus pod względem plonowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 497: 259-267.
 • Galek R., Sawicka-Sienkiewicz E., Stawiński S., Kalińska H., Maniukiewicz P. 2004. Wstępna ocena płodności wybranych odmian i rodów Lupinus angustifolius, w: Genetyka w ulepszaniu roślin użytkowych. Praca pod red. P. Krajewskiego, Z. Zwierzykowskiego, P. Kachlickiego, IGR PAN w Poznaniu: 395-402.
 • Gawłowska M., Święcicki W. 2007. Uprawa, rynek i wykorzystanie roślin strączkowych w Unii Europejskiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522: 505-513.
 • Kalińska H. 2005. Charakterystyka mutantów łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) otrzymanych po traktowaniu odmiany Emir dwoma mutagenami chemicznymi. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rozprawa doktorska (maszynopis): 172 ss.
 • Lista Opisowa Odmian 2002. COBORU, Słupia Wielka: 99-104.
 • Lista Opisowa Odmian 2008. COBORU, Słupia Wielka: 183-190.
 • Mackiewicz H. 1958. Żywotność pyłku u trzech gatunków łubinów. Rocz. Nauk Rol. 79 A(1): 103-110.
 • OECD 2009. .
 • Palta J.A., Berger J.D., Ludwig C. 2008. The growth and field of narrow leaf lupin: myths and realities. Proc. 12th Intern. Lupin Conf., Fremantle, Western Australia: 20-25.
 • Pekşen E. 2007. Dynamics of flower appearance, flowering, pod and seed setting performance and their relations to seed yield in common bean (Phaseolus vulgaris L.). Pak. J. Bot. 39(2): 485-496.
 • Podsiadło C., Karczmarczyk S. 2002. Ocena wpływu deszczowania i nawożenia mineralnego na plonowanie i zachwaszczenie łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495: 191-200.
 • Prusiński J. 2007. Postęp biologiczny w łubinie (Lupinus sp.) - rys historyczny i stan aktualny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522: 23-37.
 • Prusiński J., Borowska M. 2002. Potencjał biologiczny roślin strączkowych i jego wykorzystanie. Cz. I. Zastosowanie regulatorów wzrostu w uprawie roślin strączkowych. Hod. Rośl. Nasienn. 2: 16-25.
 • Sawicka-Sienkiewicz E. 1997. Hodowla łubinu w Polsce i na świecie. Mat. konf. „Łubin we współczesnym rolnictwie”. ART, Olsztyn-Kortowo: 37-57.
 • Stawiński S. 2007. Łubin wąskolistny - gatunek niewykorzystanych możliwości, w: Rośliny strączkowe, niewykorzystane źródło polskiego białka. Agro Serwis - Dod. Spec.: 25-28.
 • Strobel W., Pszczółkowski P. 2007. Wpływ wilgotności strąków i czynników pogodowych na pękanie strąków i osypywanie nasion łubinu wąskolistnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522: 317-323.
 • Szymczyk R. 2004. Nowe odmiany roślin uprawnych zarejestrowane w Polsce w roku 2004. Cz. II. Rośliny rolnicze jare. Hod. Rośl. Nasienn. 3: 41-52.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cb5f9d5f-c36b-463e-ab78-8d4d5ee536e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.