PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 |
Tytuł artykułu

Klaster jako możliwa droga rozwoju podmiotów branży rolno-spożywczej na przykładzie Wielkopolski

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Cluster as a possible way of development for agriculture and food industry sector on example of Wielkopolska region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Opracowanie jest próbą omówienia idei klasteringu oraz działalności klastrów. W Pol­sce, w ostatnich latach nastąpił dynamiczny przyrost ich liczby. Główną rolą klastrów jest rozwój jego członków poprzez współpracę i konkurencję, transfer wiedzy oraz interna­cjonalizacja uczestników i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Umacnianie pozycji rynkowej jest możliwe poprzez organizowanie się w silne podmioty o międzynarodowym zasięgu, a osiągnąć to można między innymi poprzez przynależność do klastra. W arty­kule omówiona została także sytuacja klastrów działających w branży rolno-spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch wiodących podmiotów z województwa wielko­polskiego. Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki oraz Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski stanowią przykład jak można rozwijać się, budować silną markę, właśnie dzięki działalności w klastrze.
EN
This elaboration is an attempt to discuss the idea of clustering and cluster activities. There has been a rapid increase of the number of clusters in Poland, in recent years. The main role of clusters is development of their members through co-operation and com­petition, knowledge transfer, internationalization of participants and implementation of innovative solutions. Strengthening the market position is possible by organizing in form of strong entities with an international reach, which is possible, inter alia, through be­longing to the cluster.The article also describes the situation of clusters in the agri-food sector, with particular emphasis on the two leading actors of the Wielkopolska region. Food Cluster „LeszczyńskieSmaki" („Leszno Flavors") and „Food Cluster of Southern- Wielkopolska" are good examples of how to develop, build strong brand, thanks to the activities within the cluster.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.5-16,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. Bobrecka-Jamro D. (red)(2008): Klastry w agrobiznesie: uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 2. Brodzicki T., Kuczewska J. (2012): Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 3. Cygler J. (2009): Kooperacja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • 4. Dzierżanowski M. (red) (2012): Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Polska Agencja Roz­woju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 5. Gulda K. (2008): Klastry jako szansa dla przedsiębiorczości [w] Wspieranie rozwoju klastrów w Polsce i zagranicą - doświadczenia i wyzwania, Instytut Badań nad Gospo­darką Rynkową, Gdańsk.
 • 6. Hołub-Iwan J. (red) (2012):Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012, Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • 7. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie w Kaliszu (Monografia).
 • 8. Łaźniewska E., Gorynia M. (2012): Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Materiały konferencyjne z konferencji „Klaster - nowe możliwości rozwoju firm", Kalisz, 20.11.2013.
 • 10. Pilarska C. (2013): Klastry Doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 11. Porter M. (1990): Konkurencyjna przewaga narodów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U.06.226.1651).
 • 13. http://leszczynskiesmaki.pl [dostęp 31.01.2014].
 • 14. http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95779.asp [dostęp 30.01.2014]).
 • 15. www.klaster.kalisz.pl [dostęp 15.01.2014].
 • 16. www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/iMalopolska/Strony/Klastry.aspx [dostęp 29.01.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-cb2d253e-29a6-4347-b979-0e27a26aff09
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.