PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | 1-4 |
Tytuł artykułu

Satellite imagery for the improvement of sozo database - the case study in central and high Sudetes

Warianty tytułu
PL
Zobrazowania satelitarne jako źródło zasilenia tematycznej bazy danych przestrzennych sozo- na przykładzie Sudetów środkowych i wysokich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
SOZO database and its cartographic model – a sozological map is a thematic data source that represents the state of natural environment, as well as the causes and effects of both positive and negative transformations occurring in the environment. There is no doubt that the SOZO database should be a tool to investigate and evaluate the state of natural environment in a quantitative manner. However, the analysis of chosen features in the database reveals that they seem to be insufficient for conducting spatial analysis. The crucial problem is related to classes of forest damage represented by point features in a database without the extent of forest degradation. This type of presentation has limited use for geospatial analysis of environment therefore the Authors propose to use remotely sensed data to enhance SOZO database with updated data together with the spatial occurrence of the studied phenomenon. This research presents the potentials of determining class of forest damage based on the vegetation indices (NDVI and NDII) that successfully replaces the point-feature class of forest damage with polygon-based classes, thereby introducing the new quality of the data into the environmental database and make SOZO database a useful product in spatial analysis.
PL
Tematyczna baza danych przestrzennych SOZO wraz z jej kartograficznym modelem – mapą sozologiczną przedstawia stan środowiska przyrodniczego, przyczyny i skutki zmian zachodzących w tym środowisku oraz formy i sposoby ochrony jego naturalnych wartości. Nie ulega wątpliwości, że baza SOZO powinna służyć do analizy i oceny stanu środowiska naturalnego w postaci wskaźników i miar ilościowych. Jednakże, analiza wybranych warstw bazy wskazuje na pewne jej braki, które sprawiają, że wykonanie analiz przestrzennych jest niemożliwe. Dotyczy to m.in. warstwy klasy degradacji lasów reprezentowanej w postaci geometrii punktowej bez określenia zasięgu tych klas. W pracy zaproponowano zastosowanie zobrazowań satelitarnych jako źródło aktualnych danych dodatkowo zasilających bazę w zasięg występowania badanego zjawiska. Klasy degradacji lasu określono na podstawie wskaźników wegetacyjnych (NDVI i NDII), których kombinacja pozwala wyznaczyć stopień i zasięg degradacji lasów w postaci obiektów powierzchniowych. Jest to niewątpliwie bardziej użyteczna forma, która czyni bazę SOZO w pełni funkcjonalną w zakresie analiz przestrzennych.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
15
Numer
1-4
Opis fizyczny
p.5-18,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Life Sciences in Wroclaw, Wroclaw, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Wroclaw, Wroclaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Adamczyk J., Będkowski K., 2007. Metody cyfrowe w teledetekcji. SGGW Warszawa. de Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A., 2006–2009. Univariate classification schemes in Geospatial Analysis – A Comprehensive Guide, 3rd edition on-line.
 • 2. GIS-4 Technical guidelines: Wytyczne Techniczne GIS-4. Mapa Sozologiczna Polski Skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej, 2004. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • 3. Gotlib D., Olszewski R., Bielawski B., 2013. Rola Bazy danych Obiektów Topograficznych w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 • 4. Huete A.R., H. Liu, K. Batchily, van Leeuwen W., 1997. A Comparison of Vegetation Indices over a Global Set of TM Images for EOS-MODIS. Remote Sensing of Environment 59 (3), 440– 451.
 • 5. Huete A.R., 1988. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). Remote Sensing of Environment., Vol. 25, 295–309.
 • 6. Hunt E.R., Rock B.N., Nobel P.S., 1987. Measurement of leaf relative water content by infrared reflectance. Remote Sensing of Environment., Vol. 22, 429–435.
 • 7. Instrukcja urządzania lasu. Załączniki MOŚZNiL, 1994 DGLP. Warszawa.
 • 8. Jackson R.D., Idso S.B., Reginato R.J., Pinter P.J., 1981. Canopy temperature as a crop water stress indicator. Water Resources Research, Vol. 17, 1133–1138.
 • 9. Ji L., Zhang L., Wylie B., 2009. Analysis of Dynamic Thresholds for the Normalized Difference Water Index., Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 75, 1307–1317.
 • 10. Jones H., Vaughan R., 2010. Remote Sensing of Vegetation. OXFORD University Press.
 • 11. Hardisky M.A., Lemas V., Smart R.M., 1983. The influence of soil salinity, growth form, and leaf moisture on the spectral reflectance of spartina alternifolia canopies. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. Vol. 49, 77–83.
 • 12. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006. GIS, Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Naukowe, PWN Warszawa.
 • 13. Morgan, R.P.C, Morgan, D.D.V., Finney, H.J., 1984. A predictive model for the assessment of soil erosion risk. Journal of Agricultural Engineering Research, 30, 245–253.
 • 14. Raj A., Zientarski J., 2004. Charakterystyka drzewostanów i odnowień w Karkonowskim Parku Narodowym, Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Opera Concortica Tom 2, 249–366.
 • 15. Rock B.N., Vogelmann J.E., Williams D.L., Vogelmann A.F., Hoshizaki T., 1986. Remote detection of forest damage. Bioscience, Vol. 36, 439–445.
 • 16. Rouse J.W., Haas R.H., Schell J.A., Deering D.W., Harlan J.C., 1974. Monitoring the Vernal Advancement of Retrogradation of Natural Vegetation. NASA/GSFC, Greenbelt, MD USA.
 • 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. 2011, 222, poz. 1328.
 • 18. Sellers, P.J., 1985. Canopy reflectance, photosynthesis and transpiration. International Journal of Remote Sensing, 6, 1335–1372.
 • 19. Slocum T.A., McMaster R.B., Kessler F.C., Howard H.H., 2009. Thematic cartography and geovisualisation. 3rd Edition. Pearson.
 • 20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989, 30, poz. 163.
 • 21. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Dz.U. 2010, 76, poz. 489.
 • 22. Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków. Instrukcja techniczna, 1998. Wyd. drugie poprawione. Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-caa7241e-f0c5-4f01-b8d7-8db58b20bd3b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.