PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | 4 |
Tytuł artykułu

The pork market in Poland against the background of the European Union

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rynek wieprzowiny w Polsce na tle Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to evaluate the live pig market in Poland against the background of the EU. The analysis included the production volume, foreign trade turnover of pork, consumption level, pork purchase prices and cost production. The study used CSO storage and Eurostat data. A valuable source of information was the literature of the subject. Comparative and correlation analysis were used in the study. The analysis show that Poland is one of the most important producers of pork in the European Union. In terms of pork production Poland takes 4th place in the EU after Germany, Spain and France. In Poland, pork also has a dominant position in the structure of meat consumption. In 2017, the average consumption of this type of meat was about 40 kg per person, and was higher than the EU average. The sector of live pig production in Poland is very fragmented. In such countries as Germany or Denmark the production of live pig has greater concentration. The price of live pig in Poland is based on EU prices. They are lower than in Germany, but higher than in Denmark. National pork production is compensated by import. Since mid-2007, Poland is a net importer of pork in terms of meat. In addition, the import of live animals, especially from Germany, the Netherlands and Denmark is increasing. The economic situation on the live pig market from 2014 year was hindered by African swine fever. In order to increase competitiveness, it is necessary to concentrate production and improve its efficiency.
PL
Celem badań była ocena rynku wieprzowiny w Polsce na tle Unii Europejskiej. W analizach uwzględniono wielkość produkcji, ceny skupu żywca wieprzowego, obroty handlu zagranicznego wieprzowiną, poziom konsumpcji, efektywność produkcyjną oraz koszty produkcji. Wykorzystano dane statystyki masowej GUS oraz Eurostat. Cennym źródłem informacji była także literatura przedmiotu. W badaniach zastosowano analizę porównawczą i analizę korelacji. Z analiz wynika, że Polska jest jednym z najważniejszych producentów wieprzowiny w UE. Pod względem produkcji żywca wieprzowego zajmuje 4. miejsce w UE, po Niemczech, Hiszpanii i Francji. W Polsce wieprzowina zajmuje także dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa. W 2017 roku przeciętna konsumpcja tego gatunku mięsa wyniosła około 40 kg na osobę i była wyższa od średniej w UE. Sektor produkcji wieprzowiny w Polsce jest bardzo rozdrobniony. W krajach, takich jak Niemcy, Belgia i Dania produkcję żywca wieprzowego cechuje większa koncentracja. Ceny żywca wieprzowego w Polsce są uzależnione od cen w UE i są niższe niż w Niemczech, ale wyższe niż w Danii. Krajowa produkcja wieprzowiny jest uzupełniana importem. Od połowy 2007 roku Polska jest importerem netto wieprzowiny w ekwiwalencie mięsa. Ponadto zwiększa się import żywych zwierząt, szczególnie z Niemiec, Holandii i Danii. Sytuację ekonomiczną na rynku wieprzowiny od 2014 roku utrudnia afrykański pomór świń. W celu zwiększenia konkurencyjności gospodarstw trzodowych w Polsce konieczne jest zwiększenie koncentracji produkcji oraz poprawa jej efektywności.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Numer
4
Opis fizyczny
p.5-4-513,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Logistics, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • AHDB. 2017. 2016 Pig cost of production in selected countries. https://pork.ahdb.org.uk/ media/274535/2016-pig-cost-of-production-in-selected-countries.pdf, access: 15.05.2019.
 • Copa Cogeca. 2017. Producenci wieprzowiny. Jak połączyć smak, tradycję, jakość i oczekiwania konsumentów (Pork producers. How to combine taste, tradition, quality and consumer expectations). 2017. Copa Cogeca, https://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1613455, access: 25.07.2019.
 • EC (European Commission). 2019. Meat Market Observatory – Pig. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural. G3. Animal Products Development, https:// ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/meat/pigmeat/doc/pig-weekly-prices-eu_en.pdf, access: 15.07.2019.
 • GUS (Central Statistuical Office – CSO). 2007. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. (Characteristics of farms in 2007), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/ rolnictwo/charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2007-r-,5,2.html, access: 30.06.2019.
 • GUS (Central Statistuical Office – CSO). 2016. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. (Characteristics of farms in 2016), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/ rolnictwo/charakterystyka-gospodarstw-rolnych-w-2016-r-,5,5.html, access: 20.07.2019.
 • Holst Carsten, Stephan von Cramen Taubandel. 2013. Trade, market integration and spatial price transmission on EU pork markets following eastern enlargement. Goettingen: Georg-August-Universitaet Goettingen, Department fur Agraoekonomie und Rurale Entwicklung.
 • Kamerschen Dawid R., Richard B. McKenzie, Clark Nardinelli. 1991. Ekonomia (Economy). Gdańsk: Fundacja Gospodarcza NSZZ „ Solidarność”.
 • KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, National Agricultural Support Center). 2019. Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na podstawowych rynkach rolnych (Supply and demand situation and prices on basic agricultural markets). KOWR Analysis and Strategy Office, http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/analizy/prog_cen_rynk/ Sytuacja%20poda%C5%BCowopytowa%20i%20cenowa%20na%20podstawowych%20 rynkach%20rolnych.pdf, access: 20.08.2019.
 • Mynarski Stefan. 1987. Analiza rynku. Problemy i metody (Market analysis. Problems and methods). Warszawa: PWN.
 • Nojszewska Ewelina. 1995. Podstawy ekonomii (Economy basics). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Pejsak Zygmunt. 2015. Warunki i wyniki w produkcji trzody chlewnej w Polsce (Conditions and results in the production of pigs in Poland). http://podr.pl/wp-content/uploads/2015/11/III-PFT. pdf, access: 15.10.2019.
 • Pietras Czesław. 2005. Rynek. Rodzaje konkurencji. [W] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy (Types of competition. [In] Macro and microeconomics. Basic problems), ed. S. Marciniak, 156-201. Warszawa: PWN.
 • STATISTICS 2016 pigmeat. 2017. Danish Agriculture & Food Council https://lf.dk/~/media/lf/ tal-og-analyser/aarsstatistikker/statistik-svin/2016/22204-038-2017-a5-statistik-svin-2016-uk-single-pages-web-v4.pdf, access: 18.10.2019.
 • Szymańska Elżbieta Jadwiga. 2017. Difficult situation in the pork market in Poland. Reasons and proposed solutions. [In] Changes in the live pig market in different countries,ed. Elżbieta Jadwiga Szymańska, 127-139. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Szymańska Elżbieta Jadwiga, Piotr Bórawski, Ireneusz Żuchowski. 2018. Łańcuchy dostaw na wybranych rynkach rolnych w Polsce (Supply chains on selected agricultural markets in Poland). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Wilczyński Wacław. 1995. Rynek. Encyklopedia biznesu. Tom 2 (Market. Business encyclopedia. Volume 2). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Zakrzewski Zbigniew. 1969. Wstęp do teorii handlu wewnętrznego (Introduction to the theory of internal trade). Warszawa: PWN.
 • Zawadzka Danuta (ed.). 2017. Rynek Mięsa, Stan i Perspektywy/Meat Market, Status and Prospects 52: 1-84.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ca833c00-a31b-4d70-bc7a-1659e492247b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.