PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 10[59] |
Tytuł artykułu

Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Computer simulation methods in marketing research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania symulacji komputerowej w badaniach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch jej metod - dynamiki systemowej i symulacji wieloagentowej. Omówiono istotę tych metod oraz zaprezentowano główne kierunki zastosowań w dziedzinie badań marketingowych.
EN
This paper presents the possibility of application computer simulation in marketing research with particular reference to two of its methods – system dynamics and multi-agent based simulation. There is described the essence of these methods and the main directions of their applications in the field of marketing research.
Słowa kluczowe
PL
Twórcy
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ul.Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Bibliografia
 • 1. Adjali I., Dias B., Hurling R.: Agent based modeling of consumer behavior, w: Proceedings of the 2005 North American Association for Computational Social and Organizational Science Annual Conference, University of Notre Dame 2005. Dostępny w Internecie:http://www.casos.cs.cmu.edu/events/conferences/2005/conference_papers.php [dostęp: 14.03.12].
 • 2. Bieniasz S.: Techniki symulacji agentowej w zastosowaniu do badania procesów cieplnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, Kraków 2006. Dostępny w Internecie: winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy/9711/full9711.pdf [dostęp: 10.03.2012].
 • 3. Biniek Z.: Elementy teorii systemów modelowania i symulacji. Skrypt akademicki wyd. III Internetowe. Infoplan, Szczecin – Warszawa 2002. Dostępny w Internecie: http://www.finus.com.pl.
 • 4. Borshchev A., Filippov A.: From System Dynamics and Discrete Event to Practical Agent Based Modeling. XJ Technologies 2006. Dostępny w Internecie: http://www.systemdynamics.org/conferences/2004/SDS_2004/PAPERS/381BORSH.pdf.
 • 5. Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1999.
 • 6. Cao J.: Evaluation of advertising effectiveness using agent-based modelling and simulation, w: Proceedings of 2nd UK Workshop of SIG on Multi-Agent Systems (UKMAS), Bristol 1999. Dostępny w Internecie: http://stuff.mit.edu/~caoj/pub/doc/jcao_c_adver.pdf [dostęp: 14.03.12].
 • 7. Challet D., Krause A.: What questions to ask in order to validate an agent-based model, w: Report of the 56th European Study Group with Industry, 2006. Dostępny w Internecie: http://www.maths-in-industry.org/miis/107/1/Unilever-ABM-Report.pdf [dostęp: 14.03.12].
 • 8. Delre S. A., Jager W., Bijmolt T. H. A., Janssen M. A.: Will It Spread or Not? The Effects of Social Influences and Network Topology on Innovation Diffusion, Journal of Product Innovation Management 27(2)/2010.
 • 9. Elementy dynamiki systemów, red. J. Tarajkowski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • 10. Forrester J.W.: Industrial dynamics, The MIT Press and Wiley, New York 1961
 • 11. Frank A.U., Bittner S., Raubal M.: Spatial and cognitive simulation with multi-agent systems, w: Spatial Information Theory – Foundations of Geographic Information Science, red. D.R. Montello, Springer VerlaG, Berlin – Heidelberg 2001.
 • 12. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • 13. Goldenberg J., Libai B., Moldovan S., Muller E.: The NPV of Bad News, International Journal of Research in Marketing 24/2007.
 • 14. Goldenberg J., Libai B., Muller E.: The Chilling Effect of Network Externalities, International Journal of Research in Marketing 27(1)/2010.
 • 15. Gordon G., Symulacja systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974.
 • 16. Hill R., Watkins A.: A Simulation of Moral Behavior within Marketing Exchange Relationships, Journal of the Academy of Marketing Science 35/2007.
 • 17. Hill R., Watkins A.: The profit implications of altruistic versus egoistic orientations for business-to-business exchanges, International Journal of Research in Marketing 26(1)/2009.
 • 18. International Code of Marketing and Social Research Practice, ICC / ESOMAR 2008 [dostęp: 1.04.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-andstandards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf
 • 19. Jager W.: Simulating consumer behaviour: A perspectiv, w: Environmental Policy and Modeling in Evolutionary Economics, red. A. Faber, K. Frenken, A.M. Idenburg, Netherlands Environmental Assessment Agency, Groningen, 2006. Dostępny w Internecie: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/550033001.pdf [dostęp: 15.03.12].
 • 20. Kędzior Z. i in.: Badania rynku. Metody, zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
 • 21. Kirkwood C.W.: System dynamics methods: A quick introduction. Arizona State University, Phoenix 1998. Dostępny w Internecie: http://www.public.asu.edu/~kirkwood/sysdyn/SDIntro/SDIntro.htm.
 • 22. Kuhn J. R., Courtney J. F., Morris B., Tatara E. R.: Agent-based analysis and simulation of the consumer airline market share for Frontier Airlines, Knowledge-Based Systems 23(8)/2010.
 • 23. Kyrylov V., Bonanni C.: Modeling Decision Making by Telecommunications Ser-vices Providers in a Strategy Market Game, w: Proceedings of the Applied Telecommunication Symposium, Arlington 2004. Dostępny w Internecie: http://www.dss.dpem.tuc.gr/pdf/A132Vadim_modeling_telecommunication_final.pdf [dostęp:14.03.12].
 • 24. Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2008.
 • 25. Łukaszewicz R.: Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1975.
 • 26. Lusch R. F., Tay N.: Agent-based modeling: Gaining insight into firm and industry performance, w: Assessing marketing strategy performance, red. Ch. Moorman i D. R. Lehman, Marketing Science Institute, Cambridge 2004.
 • 27. Macal Ch. M., North M. J.: Tutorial on agent-based modeling and simulation, Part 2. How to model with agent, w: Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference, red. L. F. Perrone i in. WSC’2006, Monterey 2006. Dostępny w Internecie: www.informssim.org/wsc06papers/008.pdf.
 • 28. Mazurek-Łopacińska K. i in.: Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • 29. Michalski E.: Model marketingowy funkcjonowania przedsiębiorstwa [online], Warszawa 2001 [dostęp: 1.04. 2012]. Dostępny w Internecie: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref21_full.html
 • 30. Naylor T.H.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975.
 • 31. Pfaff D.: Badania rynku. Jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, BC.edu, Warszawa 2010.
 • 32. Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society July 20 – 24, Athens 2008.
 • 33. Proceedings of the 27th International Conference of the System Dynamics Society, red. A. Ford, D. N. Ford, E. G. Anderson, System Dynamics Society, Albuquerque 2009.
 • 34. Proceedings of the 28th International Conference of the System Dynamics Society, red. T.-H. Moon, System Dynamics Society, Seoul 2010.
 • 35. Proceedings of the 29th International Conference of the System Dynamics Society, red. J.M. Lyneis, G.P. Richardson. System Dynamics Society, Washington 2011.
 • 36. Proceedings of the 30th International Conference of the System Dynamics Society, red. E. Husemann, D. Lane. System Dynamics Society, St. Gallen 2012.
 • 37. Rand W., Rust R. T.: Agent-Based Modelling in Marketing: Guidelines for Rigor, International Journal of Research in Marketing 28(3)/2011.
 • 38. Road Maps: A Guide to learning system dynamics. Dostępny w Internecie: http://sysdyn.clexchange.org/road-maps/home.html.
 • 39. Robertson D. A.: Agent-Based Models of a Banking Network as an Example of a Turbulent Environment: the Deliberate vs. Emergent Strategy Debate Revisited, Emergence: A Journal of Complexity in Organizations and Management 5(2)/2003.
 • 40. Roozmanda O., Ghasem-Aghaeea N., Hofstedeb G. J., Nematbakhsha M. A., Baraania A., Verwaart T., Agent-based modeling of consumer decision making process based on power distance and personality, Knowledge-Based Systems 24(7)/2011.
 • 41. Schenk T. A., G. Löffler, J. Rauh: Agent-based simulation of consumer behavior in grocery shopping on a regional level, Journal of Business Research 60/2007.
 • 42. Schwaiger A., Stahmer B.: SimMarket: Multiagent-based customer simulation and decision support for category management, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2831/2003.
 • 43. Shaikh N. I., Ragaswamy A., Balakrishnan A: Modelling the Diffusion of Innovations Using Small World Networks, Working Paper, Penn State University, Philadelphia 2005.
 • 44. Siebers P.O., Aickelin U.: Introduction to multi-agent simulation, w: Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies, red. F. Adam i P. Humphreys. Idea Group Publishing, Pennsylvania 2008.
 • 45. Souček Z.: Modelowanie i projektowanie systemów gospodarczych, PWE, Warszawa 1979.
 • 46. Sterman J.D.: Business dynamics. System thinking and modeling for a complex world. Irwin Mcgraw-Hill 2000.
 • 47. Tay N., Lusch R. F.: A preliminary test of Hunt’s General Theory of Competition: Using artificial adaptive agents to study complex and ill-defined environments, Journal of Business Research 58(9 spec. iss.)/2005.
 • 48. Ulbinaitė A., Le Moullec Y.: Towards an ABM-based Framework for Investigating Consumer Behaviour in the Insurance Industry, Ekonomika 89(2)/2010.
 • 49. Venables M., Bilge U.: Complex adaptive modelling at J Sainsbury: the SimStore supermarket supply chain experiment, Business Process Resource Centre, Warwick University, Warwick 1998. Dostępny w Internecie: http://www.psych.lse.ac.uk/complexity/Seminars/1998/report98mar.htm.
 • 50. Watts D. J., Dodds P. S.: Influentials, Networks and Public Opinion Formation, Journal of Consumer Research 34(4)/2007.
 • 51. Wilkinson I., Young L.: On cooperating: Firms, relations, networks. Journal of Business Research 55/2002.
 • 52. Wooldridge M.: An introduction to multi-agent systems, Wiley, New York 2002.
 • 53. Wooldridge M.: Intelligent Agents, w: Multiagent Systems - A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, red. G. Weiss, MIT Press, Cambridge 1999.
 • 54. Zhang T., Zhang D.: Agent-based simulation of consumer purchase decision-making and the decoy effect, Journal of Business Research 60/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ca619234-44b9-4f8e-8941-6463f5134307
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.