PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Kompetencje edukacyjne a zróżnicowanie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Educational competencies vs human capital diversification on rural areas in the Zachodniopomorskie province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest określenie poziomu zróżnicowania i klasyfikacja obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego pod względem zasobów kapitału ludzkiego definiowanego w obszarze edukacji. W badaniu zastosowano metodę porządkowania liniowego bezwzorcową i w efekcie każdej jednostce przestrzennej przypisano miarę syntetyczną, opisującą łączny poziom zasobu. Przyjęto założenie o nierównym rozkładzie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Uzyskane wyniki potwierdzają, że obszary wiejskie w województwie zachodniopomorskim są zróżnicowane pod względem kapitału ludzkiego, a poziom kapitału można wyrazić jakościowymi kompetencjami edukacyjnymi mieszkańców danej jednostki (także w obszarze edukacji poza formalnej). Przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego jest zgodne z typologią obszarów wiejskich dokonaną w ramach Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższa koncentracja kapitału występuje na obszarach silnie zurbanizowanych (gminy typu 7), podczas gdy deficyty kapitału ujawniają się na obszarach peryferyjnych opartych na rolnictwie wielkoobszarowym, zwłaszcza w tzw. gminach popegeerowskich (gminy typu 2). Badaniem objęto obszary wiejskie zdefiniowane jako gminy wiejskie i wiejsko-miejskie wyodrębnione w oparciu o kryterium administracyjne zgodnie z nomenklaturą GUS. Źródłem danych były Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) w Poznaniu, Narodowy Spis Powszechny 2011, Bank Danych Lokalnych GUS oraz Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich etap I.
EN
The aim of the paper was to determine the level of differentiation and classification of rural areas in the Zachodniopomorskie province in terms of human capital resources defined in the field of education. The linear ordering method in the study was applied, and as a result, each spatial unit the synthetic indicator was assigned, describing the total level of the resource. It was assumed the uneven spatial distribution of human capital. The obtained results confirm: a higher level of human capital cumulating on highly urbanized areas and the occurrence of deficits on peripheral areas characterized by qualitatively low educational competences (also outside the formal). The study encompasses rural areas defined as rural and rural-urban gminas distinguished according to the GUS administrative criterion. The Regional Examination Board (OKE) in Poznan, the National Census of 2011 (NSP), the Local Data Bank of the CSO and the data of Rural Development Monitoring stage 1 were the main data source.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.121-128,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska, Koszalin
Bibliografia
 • Becker Gary S. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Freeman Richard B. 1986. Demand for Education. [In] Handbook of Labour Economics, red. Layard R. Ashenfelter, 357-386. New York: Elsevier.
 • Gaczek Wanda M., Józef W. Komorowski. 2005. Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (Human and social capital of a region as an element of growth of knowledge based economy). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 57: 54-55.
 • Hanushek Eric. 2017. Education and growth-equity trade off. [In] Education, skills, and technical change: Implications for future US GDP growth. Chicago: University of Chicago Press.
 • Jajuga Krzysztof. 1993. Statystyczna analiza wielowymiarowa (Statistical multidimensional analysis). Warszawa: PWN.
 • Kamińska Wiletta, Heffner Krystian. 2011. Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich. Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji (Dichotomous development of rural areas: factors of progression, factors of periphery). Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Klonowska-Matynia Maria. 2016. Potencjał kapitału ludzkiego Pomorza Zachodniego. Analiza przestrzenna (Potential of human capital of West Pomerania. Spatial analysis). Przegląd Zachodniopomorski 2: 187-208.
 • Kukuła Karol. 2014. Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce (Ranking construction of the Polish Voivodships due to the technical equipment of agriculture). Wiadomości Statystyczne 7: 62-76.
 • Miller Herman P. 1960. Annual and lifetime income in relation to education. American Economic Review 50: 962-986.
 • Mincer Jacob. 1962. On-the-job Training: Costs, Returns and Some Implications. Journal of Political Economy 70 (5): 50-79.
 • Nelson Richard, Edmund Phelps. 1966. Investment in humans, technological diffusion and economic growth. American Economic Review 56: 69-75.
 • Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I (Monitoring of rural development. Stage I). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Schultz Theodore W. 1963. The Economic Value of Education. New York: Columbia University Press.
 • Sobczyk Mieczysław. 2017. Statystyka (Statistics). Warszawa: PWN.
 • Stanny Monika. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Spatial diversification of rural development in Poland). Warszawa: IRWiR PAN.
 • Stola Władysława. 1987. Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna (Functional classification of rural areas in Poland. Methodical attempt). Warszawa: IGiPZ PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ca5da349-1220-4480-ac22-1fbab78c2d88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.