PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 46 |
Tytuł artykułu

Użytkowanie ziemi jako czynnik krajobrazotwórczy na obszarach lessowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Land use as the landscape-forming factor on the loess areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The differences between forest and agricultural loess landscapes are presented in this paper. Structure and functioning of the landscape-system were taken into account. The conclusions have been based on the results of landscape research conducted in the Nida Basin. All components of the landscape were examined, with the special focus on soils which were treated as the indicator of the landscape condition. Differences found in structure and functioning of forest and agricultural landscape open the question of making changes in the methodology of the loess landscape classification.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
46
Opis fizyczny
s.63-76,tab.,fot.,map.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • AG Boden, 1994, Bodenkundliche Kartieranleitung-, 4. Aufl., 392 S., Hannover
 • Bański J., 2003, Transforming the functional structure of Poland's rural areas; S. 19-37. - In: Bański & Owsiński [Eds.], Alternatives for European rural areas. IERiGŻ, Warszawa
 • Bork H.-R., Bork H., Dalchow C., Faust B., Piorr, H.-P. & T. Schatz, 1998, Landschaftsentwicklung in Mitteleuropa; 328 S., Klett-Perthes, Gotha, Stuttgart
 • Borowiec J., 1972, Problem występowania czarnoziemów na obszarze Polski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. XXVII, 6, s.159-203
 • Dobrowolska M., 1961, Przemiany Środowiska Geograficznego Polski, Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa
 • Eichler H., 1993, Oekosystem Erde, Der Soerfall Mensch - eine Schadens- und Vernetzungsanalyse, Meyers Forum 14, B.I. Taschenbuchverlag, Mannheim-LeipzigWien-Zuerich
 • Gardziel Z., Harasimiuk M., Rodzik J., 1996, Dynamika procesów geomorfologicznych w zlewni Grodarza i związane z nimi zagrożenia dla Kazimierza Dolnego, w: Konferencja „Małopolski przełom Wisły - walory, zagrożenia, ochrona”, Kazimierz Dolny, 18-20 września 1996r., Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, UMCS, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierz Dolnym, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, S. 21-31, Lublin
 • Heinrich J., Krüger A. [Hrsg.], 2005, Auswirkungen kleinparzellierter Landnutzung auf Bodeneigenschaften, Vegetation und geomorphologische Prozesse in Kleinpolen; 208 S., [unveröffentlichte Projektarbeit am Institut für Geographie, Universität Leipzig]
 • Heinrich J., Krüger A., Ostaszewska K., 2007a, Auswirkungen kleinparzellierter Landwirtschaft auf Erosionsprozesse in Lösslandschaften Małopolskas; S. 599-611, - In: Ostaszewska, K., Szumacher, I., Kulczyk, S. & E. Malinowska [Eds.], Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju (The role of Landscape Studies for Sustainable Development); Warszawa
 • Heinrich J., Kruger A, Ostaszewska K.[Hrsg.], 2007b, Beobachtungen zur quartären Landschaftsentwicklung und von Prozessen der Bodenerosion in Lösslandschaften südlich von Pinczów; 43 S., [ unveröffentlichter Exkursionsbericht am Institut für Geographie, Universität Leipzig].
 • Józefaciuk Cz., Kern J., 1988, Zagrożenie zasobów glebowych kraju, w: Starkel L. (red.), Przemiany środowiska geograficznego Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s.155-183
 • Maass I, 2001, Zur Bedeutung von historischen Elementen der Kulturlandschaft in Polen: die Notwendigkeit ihrer Dokumentation und ihres Erhalts. - Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, Heft 72, S. 40-41, Bonn
 • Munsell, 1975, Soil Color Charts. - US Department of Agriculture, Baltimore, Maryland
 • Odum E.P., Reichholf J., 1980, Oekologie. Grundbegriffe, Verknuepfung, Perspektiven. Bruecke zwischen Natur- und Sozialwissenschaften, Muenchen-Wien-Zuerich
 • Ostaszewska 1987, Wpływ erozji na zróżnicowanie gleb w górach Taunus i na Równinie Dolnego Menu, Przegląd Geograficzny, LIX, z. 3, s.367-377
 • Ostaszewska K., 1994, Degradation od Loess Chernozems Occuring in the Catchment Areas of the Nida (Poland) and Nidda (Germany) - the Preliminary Comparative Study, w: Richling A., Malinowska E., Lechnio J. (eds.), Landscape Research and its Application in Environmental Management, Faculty of Geography and Regional Studies, Polish Association for Landscape Ecology, Warsaw, 233-238
 • Ostaszewska K., 2003, Wpływ lokalnych warunków fizycznogeograficznych na rozwój czarnoziemów lessowych / Local environment effect on the development of loess chernozems, w: Skiba S., Drewnik M., Kacprzak A. (red.): Gleba w środowisku Soil in the environment, Inst. Geografii i Gosp. Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków,s. 177-178
 • Ostaszewska K., 2008, Próchnice nalessowych gleb leśnych jako wskaźnik ewolucji geosystemu, w: Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemach i ochronie środowiska, materiały konferencji naukowej, Inst. Nauki o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Tow. Substancji Humusowych, Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN, Wrocław, s. 86
 • Plit J., 1994, Transformacja środowiska w świetle analizy historycznej, w: Kostrowicki A.S., Solon J. (red.), Studium geobotaniczne okolic Pińczowa, Dokumentacja Geograficzna, z.1-2, s. 131-144
 • Pułecka A., Kupidura P., 2008, Landscape Issues in Poland. - GIM International 22, S. 6-9. Lemmer.
 • Richling A., Solon J., 2002, Ekologia krajobrazu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
 • Rodzik J., 2010, Influence of Land-use on Gully System Development (case study: Kolonia Celejów loess catchment); S. 195-209. In: Warowna, J. & A. Schmitt [Eds.], Human Impact on Upland Landscapes of the Lublin Region. 234 S., Lublin
 • Schmidt R.,2007, Formen und Folgen der holozänen Schluchtenerosion am Beispiel einer Lösslandschaft nordöstlich von Krakau, Polen; 166 S., [unveröffentlichte Diplomarbeit am Institut für Geographie, Universität Leipzig].
 • Schneider C., 2009, Geoökologische Implikationen des möglichen strukturellen Wandels der Landwirtschaft in einer Lösslandschaft in Südostpolen; 130 S., [ unveröffentlichte Diplomarbeit am Institut für Geographie, Universität Leipzig].
 • Schüttoff J., 2008, Auswirkungen der Flurparzellierung auf die Bodenerosion in ausgewählten Lösslandschaften in Kleinpolen; 210 S., [ unveröffentlichte Diplomarbeit am Institut für Geographie, Universität Leipzig].
 • Semmel A.,1993, Grundzüge der Bodengeographie; 2. Aufl., 128 S., Stuttgart
 • Systematyka gleb Polski, 1989, Roczniki Gleboznawcze, t. XL, z. 3/4, Warszawa
 • Śnieszko Z., 1995, Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich w czasie ostatnich 15 000 lat, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1496, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice,
 • Wicik B., 1966, Gleby okolic Młodzaw Dużych, Prace Geograficzne nr 47, s. 61-87
 • Zgłobicki W., 2002, Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej (Dynamics of contemporary denudation within NW part of Lublin Upland), Lublin
 • Zgłobicki W. [Ed.], 2010, Human Impact on Gully Erosion; 128 S., 5th International Symposium on Gully Erosion, Book of Abstracts, Lublin
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ca4cb7ff-e347-4992-86a0-9559e9b7f064
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.