PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 53 | 2 |
Tytuł artykułu

Efficacy of weed control methods in spring wheat

Warianty tytułu
PL
Skuteczność metod regulacji zachwaszczenia w pszenicy jarej
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania przeprowadzono w latach 2008–2010 w Stacji Doświadczalnej Krasne koło Rzeszowa. Doświadczenie zlokalizowane było na glebie brunatnej wytworzonej z lessu, zaliczanej do klasy bonitacyjnej IIIa, kompleksu pszennego dobrego, o zawartości P2O5 – 210 mg/kg i K2O – 140 mg/kg gleby oraz pH w KCl – 6,5. Celem badań było określenie plonowania oraz zachwaszczenia łanu pszenicy jarej odmian Parabola i Monsun pod wpływem kilku sposobów regulacji zachwaszczenia: mechaniczny, mechaniczno‐chemiczny oraz chemiczny z zastosowaniem pełnej i obniżonej dawki herbicydu Mocarz 75 WG (tritosulfuron + dikamba). Zbliżone efekty chwastobójcze w odmianach pszenicy jarej stwierdzono na obiektach, gdzie stosowano zalecaną dawkę herbicydu i dwukrotne bronowanie zasiewów uzupełnione połową dawki herbicydu. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu odmiany na stopień zniszczenia chwastów ogółem, a także na redukcję powietrznie suchej masy chwastów. Uzyskano istotnie wyższy plon ziarna obu odmian pszenicy z obiektów z pełną oraz zredukowaną o 50% dawką po wcześniejszym bronowaniu w porównaniu z obiektami z połową dawki herbicydu i regulacją mechaniczną.
EN
The study was conducted between the years 2008 and 2010 at the Experimental Station near Rzeszow Krasne. The experiment was carried out on brown soil developed from loess, classified as IIIa bonitation class, of good wheat complex, containing P2O5 – 210 mg/kg of the soil, K2O – 140 mg/kg of the soil and pH in KCl – 6.5. The aim of the study was to determine the yield and weed infestation of Monsoon and Parabola varieties of the wheat spring crop in regards to different weed control methods, i.e.: mechanical, mechanical‐chemical and chemical, using full and reduced doses of Mocarz 75 WG herbicide (tritosulfuron + dicamba). Similar efficacies of weed control in wheat spring varieties were found in the treatments with recommended herbicide dose and double crop harrowing supplemented with a half dose of herbicide. The effect of variety on the total degree of weed control and the reduction of the air‐dry weight of weeds was not unequivocally determined. A significantly higher grain yield of both wheat varieties was obtained from a full dose and a dose reduced by 50% applied after harrowing as compared to the treatments with a half dose of herbicide and mechanical control.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
2
Opis fizyczny
s.265-270,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35‐601 Rzeszów
autor
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35‐601 Rzeszów
 • Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rzeszowski, ul.Zelwerowicza 4, 35‐601 Rzeszów
Bibliografia
 • Brzozowska I., Brzozowski J. 2008. Skuteczność odchwaszczania pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophys. 11 (2): 345–356.
 • Buczek J., Tobiasz-Salach R., Bobrecka-Jamro D. 2010. Skuteczność stosowania pełnych i zredukowanych dawek herbicydów w pszenicy jarej. Ann. UMCS, Sec. E, 65 (1): 9–17.
 • Cierpiała R., Wesołowski M. 2009. Wpływ terminu bronowania na plonowanie pszenicy jarej. Fragm. Agron. 26 (3): 25–33.
 • Domaradzki K., Kieloch R., Rola H. 2003. Skuteczność herbicydów w zależności od dawki i fazy rozwojowej chwastów. [Herbicide efficacy depending on the dose and stage of development of weeds]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 43 (1): 109–114.
 • Haliniarz M., Kapeluszny J. 2012. Reakcja trzech odmian pszenicy jarej na zmniejszenie zalecanej dawki herbicydu Chwastox Trio 540 SL. Fragm. Agron. 29 (2): 33–42.
 • Kapeluszny J., Dyńska M., Haliniarz M. 2012. Wpływ sposobów pielęgnacji na zachwaszczenie dwóch linii pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). [The effect of weed control methods on weed infestation of two durum wheat (Triticum durum Desf.) lines]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 52 (2): 287–293.
 • Kierzek R., Wachowiak M. 2004. Efektywność zwalczania chwastów w pszenicy jarej z użyciem mechanicznej i chemicznej metody odchwaszczania. [The effectiveness of weed control in spring wheat using mechanical and chemical methods of weed control]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (2): 831–835.
 • Knezevic M., Durkic M., Knezevic I., Antonic O., Jelaska S. 2003. Effects of tillage and reduced herbicide doses on weed biomass production in winter and spring cereals. Plant Soil Environ. 49 (9): 414–421.
 • Krawczyk R., Kaczmarek S. 2008. Wpływ stosowania obniżonych dawek herbicydów na plon i jakość ziarna pszenicy jarej. Fragm. Agron. 25 (1): 188–197.
 • Krawczyk R. 2009. Wpływ bioróżnorodności gatunkowej chwastów na skuteczność obniżonych dawek herbicydów i terminu ich stosowania w warunkach różnej gęstości siewu pszenicy jarej na przykładzie produkcji biomasy oraz diaspor Chenopodium album L. Pam. Puł. 150: 181–193.
 • Salonen J. 1992. Efficacy of reduced herbicide doses in spring cereals of different competitive ability. Weed Res. (32) 6: 483–491.
 • Swanton C.J., Mahoney K.J., Chandler K., Gulden R. 2008. Integrated weed management: knowledge based weed management systems. Weed Sci. 56: 168–172.
 • Urban M., Gil Z., Smorąg A., Grządka M. 2011. Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydów na redukcję zachwaszczenia i plonowanie odmian pszenicy jarej. [The effect of varied herbicide doses on weed infestation and yielding of spring wheat varieties]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 51 (2): 707–713.
 • Wesołowski M., Boniek Z. 2009. Wpływ przedplonu i sposobu pielęgnacji na zachwaszczenie pszenicy ozimej. [The effect of preceding crop and cultivation on weed infestation of winter wheat field]. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 49 (1): 357–360.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ca0b7964-7c1c-40f3-976b-8d5841b5f6ea
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.