PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 69 | 3 |
Tytuł artykułu

Physical activity of Katowice urban area inhabitants with regard to selected physical traits and social factors

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Modern research of health determinants and health-related behavior patterns places a particular emphasis on the assessment of physical activity levels in various social and professional groups. The deficit of physical activity has become a common cause of serious diseases. Following the ecological model of health behavior, physical activity as a biological and cultural phenomenon can be indirectly modified by such interpersonal factors as age, sex, somatic traits and education. Objectives. The aim of the present study was the identification and assessment of habitual physical activity of adult inhabitants from the Katowice Urban Area with regard to selected physical traits and social determinants. Material and methods. The study was carried out in the Katowice Urban Area in May and June, 2012-2014. The research material comprised 2,173 inhabitants, including 1,017 women and 1,156 men, aged 30 to 65 years. The respondents’ habitual physical activity was assessed with the use of the International Physical Activity Questionnaire - Short Version (IPAQ-SF). The obtained data on the respondents’ physical activity were compared with the American College of Sports Medicine (ACSM) recommendations Results. The results of the study showed that the frequency and duration of high-intensity physical activity and duration of moderate-intensity physical activity were significantly greater in the male inhabitants. The age was also a significant factor affecting the levels of high-intensity physical activity in men. Body build was not a significant determinant of the frequency and duration of physical activity in both men and women from Katowice. The education level only affected the level of physical activity in men. Sex, age, and education of the respondents were statistically significant determinants of their level of fulfilment of the ACSM recommendations. Conclusions. Propagation of physical activity among adults and the elderly, and women in particular, remains a continuing challenge facing health promotion professionals.
PL
Wprowadzenie. W badaniach uwarunkowań zdrowia i zachowań zdrowotnych współczesnych pokoleń, szczególnego znaczenia nabiera ocena aktywności fizycznej różnych grup społeczno-zawodowych. Niedobór wysiłków fizycznych jest bowiem coraz powszechniej przyczyną groźnych schorzeń. Zgodnie z modelem ekologicznym aktywność fizyczna jako zjawisko nie tylko biologiczne, lecz także kulturowe może być w sposób pośredni modyfikowane m.in. przez takie czynniki intrapersonalne, jak: wiek, płeć, cechy somatyczne, czy wykształcenie. Cel. Celem pracy jest diagnoza i ocena parametrów nawykowej aktywności fizycznej osób dorosłych zamieszkujących aglomerację katowicką w świetle wybranych czynników somatycznych i społecznych. Materiał i metody. W badaniach ankietowych przeprowadzonych na terenie aglomeracji katowickiej w latach 2012-2014 roku wzięły udział 2173 osoby, w tym 1017 kobiet i 1156 mężczyzn, w wieku od 30 do 65 lat. Do oceny nawykowej aktywności fizycznej wykorzystano kwestionariusz International Physical Activity Questionnaire Short Version (IPAQ-SF). Uzyskane informacje o aktywności fizycznej badanych pozwoliły na ich konfrontację z kryteriami zalecanymi dla uzyskania korzyści zdrowotnych przez ekspertów ACSM. Wyniki. W badaniach wykazano u badanych znamienne zróżnicowanie płciowe w częstości i czasie trwania aktywności fizycznej o wysokiej intensywności oraz czasie trwania wysiłków umiarkowanych, na korzyść mężczyzn. Dostrzeżono również, że wiek znamiennie różnicował częstość podejmowania wysiłków fizycznych o wysokiej intensywności przez badanych mężczyzn. Wśród badanych mieszkańców aglomeracji katowickiej, parametry budowy somatycznej nie determinowały istotnie w obu grupach płci częstości oraz czasu trwania aktywności fizycznej. Wykształcenie okazało się czynnikiem modyfikującym poziom aktywności fizycznej wyłącznie u przedstawicieli płci męskiej. Płeć, wiek oraz poziom wykształcenia ankietowanych katowiczan znamiennie determinowały także stopień wypełnienia przez nich zaleceń ACSM. Wnioski. Popularyzowanie aktywności fizycznej wśród osób dorosłych i starszych, szczególnie kobiet jest stale aktualnym wyzwaniem dla specjalistów promujących zdrowie.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
69
Numer
3
Opis fizyczny
p.273-280,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technololgy, Proszkowska 76, 45-758 Opole, Poland
autor
 • Faculty of Physical Education, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Poland
autor
 • Faculty of Physical Education, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Poland
autor
 • Faculty of Physical Education, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, Poland
Bibliografia
 • 1. Bergier J., Kapka-Skrzypczak L., Biliński P., Paprzycki P., Wojtyła A.: Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ: a population based study. Ann Agric Environ Med 2012; 19(1): 109–115.
 • 2. Biernat E.: Physical activity of Warsaw residents on the example of selected professional groups. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 2011 (in Polish).
 • 3. Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A.: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) – Polish version. Wych Fiz Sport 2007; 51: 47–54 (in Polish).
 • 4. Colberg S.R., Sigal R.J., Fernhall B., Regensteiner J.G., Blissmer B.J., Rubin R.R., Chasan-Taber L., Albright A.L., Braun B.: Exercise and Type 2 Diabetes. The American College of Sports Medicine and the American Diabetes Association: joint position statement. Diabetes Care 2010; 33(12): 147–167.
 • 5. Da Silveira Goncalves A.K., Gomes Canario A.C., Leitao Cabral P.U., da Silva R.A., Spyrides M.H., Giraldo P.C., Eleutério J.: Impact of physical activity on quality of life in middle-aged women: a population based study. Rev Bras Ginecol Obstet 2011; 33(12): 408–413.
 • 6. Dębska M., Mynarski M., Rozpara M., Puciato D.: Habitual physical activity in adults measured by accelerometer in compliance with selected health recommendations. Cent Eur J Sport Sci Med 2017;18(2): 99–105.
 • 7. Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wiercińska E., Wyrzykowski B., Kurjata P.: Assessment of the level of physical activity of adult Polish population. Results of the WOBASZ program. Kardiol Pol 2005; 63(4): 636–640 (in Polish).
 • 8. Dyck D.V., Cardon G., Deforche B., De Bourdeaudhuij I.: Urban-rural differences in physical activity in Belgian adults and the importance of psychosocial factors. J Urban Health 2011; 88(1): 154–167.
 • 9. Ekelund U., Sepp H., Brage S., Becker W., Jakes R., Hennings M., Wareham N.J.: Criterion-related validity of the last 7-day, short form of the International Physical Activity Questionnaire in Swedish adults. Public Health Nutr 2006; 9(2): 258–265.
 • 10. Gacek M., Chrzanowska M.: Anthropometric indexes of the state of nutrition and eating habits, and recreational physical activity of working physically men aged 20-60 of urban population. Rocz Panstw Zakl Hig 2011; 62(3): 319–323 (in Polish).
 • 11. Gerovasili V., Agaku I., Vardavas C., Filippidis F.: Levels of physical activity among adults 18–64 years old in 28 European countries. Prev Med 2015; 81: 87–91.
 • 12. Gomez L.F., Sarmiento O.L., Parra D.C., Schmid T.L., Pratt M., Jacoby E., Neiman A., Cervero R., Mosquera J., Rutt C., Ardila M., Pinzón J.D.: Characteristics of the built environment associated with leisure-time physical activity among adults in Bogota, Colombia: a multilevel study. J Phys Act Health 2010; 7(Suppl 2): S196–S203.
 • 13. Guedes D.P., Goncalves L.A.: Impact of the habitual physical activity on lipid profile in adults. Arq Bras Endocrinol Metabol 2007; 51(1): 72–78.
 • 14. Haskell W.L., Lee I.M., Pate R.R., Powell K.E., Blair S.N., Franklin B.A., Macera C.A., Heath G.W., Thompson P.D., Bauman A.: Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(8): 1423–1434.
 • 15. Haugen H., Chan L.: Indirect calorimetry: a practical guide for clinicians. Nutr Clin Pract 2007; 22(4): 377–388.
 • 16. Hoffmann K., Bryl W., Marcinkowski J.T., Stróżyńska A., Pupek-Musialik D.: Estimation of physical activity and prevalence of excessive body mass in rural and urban Polish adolescents. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 398–403.
 • 17. Hagstromer M., Oja P., Sjostrom M.: The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): a study of concurrent and construct validity. Public Health Nutr 2006; 9: 755–762.
 • 18. Herazo-Beltran Y., Dominguez-Anaya R.: Perception of the environment and physical activity levels in adults from a neighborhood in Cartagena. Rev Salud Publica 2010; 12(5): 744–753.
 • 19. Hopping B.N., Erber E., Mead E., Roache C., Sharma S.: High levels of physical activity and obesity co-exist amongst Inuit adults in Arctic Canada. J Hum Nutr Diet 2010; 23(Suppl 1): S110–S114.
 • 20. Ignasiak Z., Sławińska T., Dąbrowski A., Rowiński R.: The structure of physical activity in senior from Lower Silesia. Rocz Panstw Zakl Hig 2013; 64(1): 67–73.
 • 21. International Physical Activity Questionnaire. Available http://ipaq.ki.se/ipaq.htm (Access 30.05.2011).
 • 22. Jurakic D., Pedisic Z., Andrijasevic M.: Physical activity of Croatian population: cross-sectional study using International Physical Activity Questionnaire. Croat Med J 2009; 50(2): 165–173.
 • 23. Katz M.L., Ferketich A.K., Broder-Oldach B., Harley A., Reiter P.L., Paskett E.D., Bloomfield C.D.: Physical activity among Amish and non-Amish adults living in Ohio Appalachia. J Community Health 2012; 37(2): 434–440.
 • 24. Knuth A.G., Bacchieri G., Victora C.G., Hallal P.C.: Changes in physical activity among Brazilian adults over a 5-year period. J Epidemiol Community Health 2010; 64(7): 591–595.
 • 25. Kwaśniewska M., Jegier A., Kostka T., Dziankowska-Zaborszczyk E., Rębowska E., Kozińska J., Drygas W.: Long-term effect of different physical activity levels on subclinical atherosclerosis in middle-aged men: A 25-year prospective study. Plos One 2014; 9(1): e85209, doi: 10.1371/journal.pone.0156766.
 • 26. Lipert A., Jegier A.: The measurement of physical activity. Med. Sport 2009; 25(6):155–168 (in Polish).
 • 27. Maddison R., Ni Mhurchu C., Jiang Y., Vander Hoorn S., Rodgers A., Lawes C.M., Rush E.: International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and New Zealand Physical Activity Questionnaire (NZPAQ): A doubly labelled water validation. Int J Behav Nutr and Phys Act 2007; 4: 62.
 • 28. Mędrala-Kuder E.: Physical activity as an additional way of rehabilitation of type 2 diabetes sufferers. Rocz Panstw Zakl Hig 2010; 61(1): 87–90 (in Polish).
 • 29. Mynarski W., Grabara M., Nawrocka A., Niestrój-Jaworska M., Wołkowycka B., Cholewa J.: Physical recreational activity and musculoskeletal disorders in nurses. Med. Pr 2014; 65(2): 181–188 (in Polish).
 • 30. Mynarski W., Psurek A., Borek Z., Rozpara M., Grabara M., Strojek K.: Declared and real physical activity in patients with type 2 diabetes mellitus as assessed by the International Physical Activity Questionnaire and Caltrac accelerometer monitor: A potential tool for physical activity assessment in patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pr 2012; 98(1): 46–50.
 • 31. Najdi A., El Achhab Y., Nejjari C., Norat T., Zidouh A., El Rhazi K.: Correlates of physical activity in Morocco. Prev Med 2011; 52(5): 355–357.
 • 32. Nawrocka A, Prończuk A, Mynarski W, Garbaciak W.: Physical activity of top level managers in the context of the public health recommendations. Med Pr 2012; 63(3): 271–279 (in Polish).
 • 33. Nelson M.E., Rejeski W.J., Blair S.N., Duncan P.W., Judge J.O., King A.C., Macera C.A., Castaneda-Sceppa C.: Physical activity and public health in older adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(8): 1435–1445.
 • 34. Nicaise V., Marshall S., Ainsworth B.E.: Domainspecific physical activity and self-report bias among low-income Latinas living in San Diego County. J Phys Act Health 2011; 8(7): 881–890.
 • 35. Papathanasiou G., Georgoudis G., Georgakopoulos D., Katsouras C., Kalfakakou V., Evangelou A.: Criterionrelated validity of the short International Physical Activity Questionnaire against exercise capacity in young adults. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010; 17(4): 380–386.
 • 36. Puciato D.: Socioeconomic determinants of physical activity among manual workers from Wroclaw. Appl Econ Lett 2016; 23(12): 831–834.
 • 37. Puciato D.: Socio-economic determinants of physical activity of people of working age from Wrocław. Warszawa, CeDeWu, 2017 (in Polish).
 • 38. Puciato D., Borysiuk Z., Rozpara M.: Quality of life and physical activity in an older working-age population. Clin Interv Aging 2017; 12: 1627–1634.
 • 39. Puciato D., Rozpara M., Mynarski W., Łoś A., Królikowska B.: Physical activity of adult residents of Katowice and selected determinants of their occupational status and socio-economic characteristics. Med Pr 2013; 64 (5): 649–657 (in Polish).
 • 40. Rahl R.L.: Physical activity and health guidelines: recommendations for various ages fitness levels, and conditions from 57 authoritative sources. Champaign, Human Kinetics, 2010.
 • 41. Sallis J., Owen N., Fisher E.: Ecological models of health behavior. In: Glanz K., Rimer B., Viswanath K. eds. Health behavior and health education: theory, research, and practice, CA. San Francisco, Jossey-Bass, 2008.
 • 42. Santos R., Santos M.P., Ribeiro J.C., Mota J.: Physical activity and other lifestyle behaviors in a Portuguese sample of adults: results from the Azorean Physical Activity and Health Study. J Phys Act Health 2009; 6(6): 750–759.
 • 43. Sempolska K., Stupnicki R.: Relative fat content in young women with normal BMI but differing in the degree of physical activity. Rocz Panstw Zakl Hig 2007; 58(1): 333–338.
 • 44. Seron P., Munoz S., Lanas F.: Levels of physical activity in an urban population from Temuco, Chile. Rev Med Chil 2010; 138(10): 1232–1239.
 • 45. Schnohr P., Lange P., Scharling H., Jensen S.J.: Longterm physical activity in leisure time and mortality from coronary heart disease, stroke, respiratory diseases and cancer. The Copenhagen City Heart Study. Eur J Cardiov Prev Rehabil 2006; 13: 173–179.
 • 46. Sjostrom M., Oja P., Hagstromer M., Smith B., Bauman A.: Health-enhancing physical activity across European Union countries: the Eurobarometer study. J Public Health 2006; 14: 291–300.
 • 47. Suchomel A., Sigmundová D., Frömel K.: The lifestyle of the inhabitants of the Liberec region. Hum Mov 2008;9(1):19–26.
 • 48. Szyguła Z., Pilch W., Borkowski Z., Bryła A.: The influence of diet and physical activity therapy on the body’s composition of medium obesity women and men. Rocz Pastw Zakl Hig 2006; 57(3): 283–294.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c9f2d657-2a61-443e-a46b-c72251a9ac04
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.