PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2/II |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie prac scaleniowych do przebudowy struktur gruntowych obszarów górskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of land consolidation works in rebuilding of land structures in mountain areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Karpaty są regionem posiadającym ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania zarówno środowiska przyrodniczego jak i życia gospodarczego Polski. Badania naukowe prowadzone i koordynowane przez Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN wskazują jednoznacznie, że uprzywilejowanymi funkcjami terenów górskich powinny być; gospodarka wodna, regeneracja sił i zdrowia ludności, ochrona walorów środowiska przyrodniczego, leśnictwo oraz rolnictwo o kierunku hodowlanym. Konieczność przebudowy struktur agrarnych, uregulowania procesów związanych z obiegiem wody i erozją wodną oraz potrzeba ochrony zasobów wodnych i biocenoz naturalnych, możliwa dzięki wsparciu finansowemu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, będzie wymagała uformowania na analizowanym obszarze nowego modelu użytkowania oraz wprowadzenia gruntownych zmian w kierunkach rolniczego gospodarowania. Do realizacji tych zadań może być wykorzystane, pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian w przepisach i procedurach, scalenie gruntów jako efektywne narzędzie przebudowy struktur przestrzennych obszarów wiejskich.
EN
Carpatian Mountains are the region of great significance for proper functioning of natural environment and of economic life of Poland as well. Scientific studies carried out and co-ordinated by the Mountain Areas Management Commitee of Polish Academy of Science show clear, that the preference functions of mountain areas should be: water management, health and strength recovery of population, protection of natural environment values, forestry and farming. Necessity of rebuilding of agrarian structures, control of processes related to water circulation and water errosion and the need of protection of water resources and natural biocenosis, possible thanks to finance support of structural funds of the European Union, will require creation of a new land use model on the area under study, and introduction of thorough changes in agricultural land management directions. To put these tasks into practice, consolidation of land may be used as an effective tool of rebuilding of spatial structures of rural areas, after introduction of appropriate changes in regulations and procedures.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.133-143,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Geodezji i Geoinformatyki, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, ul.Miłocińska 40, 35-345 Rzeszów
autor
 • Katedra Geodezji i Geoinformatyki, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, ul.Miłocińska 40, 35-345 Rzeszów
Bibliografia
 • Banat J., Lech-Turaj B., Szłapa A. 1993. Warunki prowadzenia działalności urządzenioworolnej na obszarach wiejskich Karpat. X Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno -Rolnicze nt."Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych". Kielce, 17-19.
 • Banat J., Lech-Turaj B., Noga K., Szłapa A. 1993. Potrzeby w zakresie wykonywania zabiegów scaleniowych na obszarach wiejskich Karpat Zachodnich na przykładzie województwa bielskiego i nowosądeckiego. Sesja Naukowa nt. :Melioracje terenów górskich a ochronaśrodowiska, AR w Krakowie, Kraków, s.139-144.
 • Banat J., Szłapa A. 1993. Potrzeby w zakresie wykonywania zabiegów urządzenioworolnych na obszarach woj. nowosądeckiego. ZN AR w Krakowie, Sesja Naukowa, 39, Kraków,
 • Denisiuk Z., Dyrga Z., Kalemba A., Mielnicka B., 1990. System oraz walory rezerwatowej ochrony przyrody w Polsce południowej. [W:] Obszarowa i gatunkowa ochrona przyrody w Polsce południowej. Funkcje, waloryzacja, perspektywy. Zakład Ochrony Przyrody i ZasobówNaturalnych PAN, Kraków.
 • Gil E., 1990. Racjonalne użytkowanie ziemi na stokach pod kątem ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, z. 30, PWN.
 • Kurek Z., Krzanowski ST., Michalczewski M., Polak St., 1990. Oddziaływanie czynników gospodarczych na jakość wód w zlewni Mszanki, Probl. Zagosp. Ziem Górskich, z.32, PWN.przestrzennej. ZN AR w Krakowie, 264,Geodezja Z.13, Kraków, 213-221.
 • Lech-Turaj B., Szłapa A. 1993. Organizacja systemu planów przestrzennych w nowych warunkach ustrojowych. Gospodarka Narodowa, 2. Warszawa, 27-30.
 • Lech-Turaj B., Szłapa A., 1999. Integracja z Unią Europejską szansą modernizacji polskiego rolnictwa i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. ZN AR w Krakowie nr 353,ser. Sesja Naukowa z. 68, Bielsko-Biała, 257-266
 • Lech-Turaj B., Szłapa A., 2000. Unia Europejska a możliwości modernizacji rolnictwa w Polsce. Zakład Doradz. Roln. AR w Krakowie, 320, Kraków, 79-80.
 • Lipińska B., Łuczyńska-Bruzda M., 1984. Problemy rolniczego użytkowania ziemi na obszarze parków narodowych. Probl. Post. Nauk Roln., z.286.Ochrona środowiska 1992. GUS,Warszawa.
 • Solecki A., 1971. Ustrój gruntowy na Podhalu i jego wpływ na krajobraz osiedleńczy. V Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Krakowskiego PAN.
 • Starkel L., 1990. Zróżnicowanie przestrzenne środowiska Karpat i potrzeby zmian w użytkowaniu ziemi. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, z. 30, PWN.
 • Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B., 1990. Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce. Wyniki badań ankietowych - 1988. IPiUTW we Wrocławiu, Wrocław.
 • Warszyńska J., 1985. Funkcja turystyczna Karpat Polskich. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica 16.
 • Zabierowski K., 1991. Specyficzne problemy ziem górskich w Polsce. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, z. 31, PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c9bba219-7a5e-4a59-b9cb-a7aaebacdf35
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.