PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

Environment protection costs in Polish dairy cooperatives

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Kosztyochrony srodowiska w polskich spółdzielniach mleczarskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents problems related to the costs incurred for environmental protection in Polish dairy cooperatives. It was found, inter alia, that the costs of environmental protection in this industry sector are high and are rising rapidly. The costs of sewage disposal and treatment are of key importance as they represent the largest share in the total costs of environmental protection, i.e. nearly 95%. In 2018, they amounted to approximately PLN 1.5 million per cooperative, which was almost three times more than in 2004. Other environmental protection costs account for approximately 5% of total environmental protection costs. So, the key to environmental success in dairy cooperatives is rational wastewater management. Therefore, it is advisable for managers to consider building their own wastewater treatment plants with sizes and parameters appropriate to the scale of milk processing and the number of finished product ranges produced. The study also found that the costs of training employees and farmers on environmental protection are low, which may suggest the desirability of increasing them according to real needs, so as to ensure an appropriate level of understanding and persuasion of farmers-shareholders for further investments related to environmental protection. It was also found that the scale of milk processing and the number of manufactured assortments strongly affect the total costs of environmental protection of dairy cooperatives in Poland. Legal requirements regarding environmental protection are so restrictive and economically effective that their omission may lead to increasing financial, management, technological and legal difficulties. Therefore, the compliance of dairy cooperatives with legal environmental requirements is a must, which should generally be assessed positively.
PL
W artykule zaprezentowano problem dotyczący kosztów ponoszonych na ochronę środowiska w polskich spółdzielniach mleczarskich. Ustalono m.in., że koszty ochrony środowiska w tym sektorze przemysłu są wysokie, a ponadto szybko rosną. Kluczowe znaczenie mają koszty odprowadzania i oczyszczania ścieków, gdyż stanowią one największy udział w kosztach ogółem ochrony środowiska, tj. około 95%. W 2018 roku wynosiły one średnio na jedną spółdzielnię około 1,5 mln zł i było to prawie trzykrotnie więcej niż w 2004 roku. Pozostałe koszty ochrony środowiska to około 5% kosztów ochrony środowiska ogółem. A zatem kluczem do sukcesu w zakresie ochrony środowiska w spółdzielniach mleczarskich jest racjonalna gospodarka ściekami. W związku z tym, celowe jest rozważenie przez zarządzających budowy własnych oczyszczalni ścieków o rozmiarach i parametrach odpowiednich do skali przetwórstwa mleka i liczby produkowanych asortymentów wyrobów gotowych. W toku badań ustalono również, że koszty szkolenia pracowników i rolników w zakresie ochrony środowiska są niskie, co może sugerować celowość ich zwiększania, stosownie do rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić właściwy poziom zrozumienia i przekonania rolników spółdzielców do dalszych działań zarządów spółdzielni w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Stwierdzono również, że skala przetwórstwa mleka i liczba wytwarzanych asortymentów silnie oddziałują na koszty ogółem ochrony środowiska spółdzielni mleczarskich w Polsce. Wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska są tak restrykcyjne i ekonomicznie skuteczne, że ich pomijanie może doprowadzić spółdzielnię mleczarską do coraz większych trudności finansowych, zarządczych, technologicznych i prawnych. Dlatego przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony środowiska jest koniecznością, co ogólnie należy ocenić pozytywnie.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
p.49-59,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 166 Nowoursynowska St., 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Balina Rafał, Jolanta Pochopień. 2012. Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowym (The effectiveness of models for predicting bankruptcy of companies wholesale food, drink and tobacco). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 96: 255-263.
 • Borkowski Bolesław, Hanna Dudek, Wiesław Szczęsny. 2003. Ekonometria. Wybrane zagadnienia (Econometrics. Selected issues). Warszawa: PWN.
 • Gruszczyński Mariusz, Stanisław Kluza, Dariusz Winek. 2003. Ekonometria (Econometrics). Warsaw: Wydawnictwo WSHiFM.
 • Juszczyk Juliusz. 2014. Economic aspects of solid waste and wastewater management in dairy cooperatives. Piotrków Trybunalski: Scientific Publishing House.
 • Juszczyk Sławomir. 2004. Skala produkcji gospodarstw mlecznych a jej opłacalność (The scale of dairy farm production and its profitability). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 53: 143-157.
 • Juszczyk Sławomir. 2008. The rational managing principle, proposition of extension. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) 1 (1): 08.
 • Mączyńska Elżbieta, Maciej Zawadzki. 2006. Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw (Externalities of foreign direct investments). Ekonomista 2: 205-235.
 • Welfe Aleksander, Wojciech Grabowski. 2003. Ekomnometria (Econometrics). Warsaw: PWE.
 • Wędzki Dariusz. 2005. Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa (Multivariate Analysis of Bankruptcy on the Example of Building Industry). Badania Operacyjne i Decyzyjne 2: 59-81.
 • Zeliaś Aleksander. 1991. Ekonometria przestrzenna (Spatial econometry). Warsaw: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c998de28-5b1a-4fcb-83da-9de0ee48cd5e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.