PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 499 |
Tytuł artykułu

Działanie nawozowe osadu ściekowego z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni miasta Zielona Góra

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Praca zawiera wyniki dotyczące działania stabilizowanego osadu ścieko­wego z oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze w doświadczeniu wazonowym. Określono plony roślin (fasoli i rzepy), ich skład chemiczny oraz właściwości gleb pod wpływem zastosowanych wariantów nawozowych. Badania wykazały istotny wpływ dawek osadu na plony roślin. Zawartość azotu i fosforu w roślinach zwiększała się wraz ze wzrostem dawek osadu. Zasto­sowane warianty nawozowe nie zmieniły odczynu w glebach. Wzrastające dawki osadu wpłynęły na wzrost zawartości w glebach С ogólnego, N, P, Zn, Cu, Pb, Ni oraz przyswajalnych form P i K.
EN
The study includes results concerning effects of the stabilized sludge from the sewage-treatment plant in Zielona Góra from the pot experiment. Was the yields of plants (bean and turnip), their chemical composition and soil properties under influence of the applied fertilizers were determined. The research proved the essential influence of the sludge doses on the crops. The content of the nitrogen and phosphate in plants increased with the growth of sludge doses. The applied fertilizers did not change the reaction in soils. The growing sludge doses affected the content increase of the total C, the N, P, Zn, Cu, Pb, Ni and available P and K forms.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
499
Opis fizyczny
s.69-77,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielenogórki, Zielona Góra
autor
 • Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielenogórki, Zielona Góra
autor
 • Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielenogórki, Zielona Góra
Bibliografia
 • Baran S. 1997. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych. Ekoprofit 6(11): 13-16.
 • Bakan S., Oleszczuk P. 2003. Zależność zmian między zawartością wielopierścienio­wych węglowodorów aromatycznych (WWA) a Zn, Cu i Pb w glebie użyźnianej osa­dem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 35-44.
 • Baran S., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin: 223 ss.
 • Czekała J. 1999. Osady ściekowe źródłem materii organicznej i składników pokarmowych. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200, Agricultura 77: 33-38.
 • Czekała J. 2000. Wartość próchnicotwórcza i działanie nawozowe osadu ściekowego. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura 84: 75-80.
 • Czekała J. 2003. Zmiany ilościowe węgla i azotu związków próchnicowych powstają­cych podczas inkubacji osadu ściekowego i obornika. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 61-68.
 • Drab M., Derengowska D. 2003. Wpływ osadu ściekowego z oczyszczalni miasta Zgorzelec na plony zielonej masy gorczycy białej i fasoli oraz na ich skład chemiczny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 105-111.
 • Flis-Bujak M., Baran S., Turski R., Martyn W., Kwiecień J. 1995. Rekultywacja zdewastowanej gleby lekkiej przy wykorzystaniu nawozów niekonwencjonalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 617-622.
 • Głażewski M. 2000. Przeciwerozyjne biologiczne zabezpieczenie skarp metodą hydroobsiewu. Mat. Konf. „Tereny zdegradowane - możliwości ich rekultywacji". 26-27 5 X 2000, AR Szczecin: 75-90.
 • Kalembasa S., Kuziemska B. 1993. Wpływ osadów ściekowych na plony wybranych roślin oraz zawartość w nich metali ciężkich. Roczn. Glebozn. 42(314): 229-235.
 • Krzywy E., Iżewska A., Jeżowski St. 2003. Wpływ komunalnego osadu ściekowego na zmiany niektórych wskaźników żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 215-223.
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2000. Ocena przydatności do nawożenia kom­postów z osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych. Cz. I. Plonowanie rekultywacyjnej mieszanki traw w uprawie polowej. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agricul­tura 84: 199-204.
 • Mazur Т., Ciećko Z. 2000. Nawożenie organiczne w zintegrowanym rolnictwie. Fol. J Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura 87: 285-288.
 • Oleszkiewicz J. 1998. Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta. LEM i s.c. Kraków: 283 ss.
 • Rozporządzenie MŚ 2002. Z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów i ściekowych. Dz. U. nr 134, poz. 1140.
 • Stępień W., Szulс W., Mercik S. 2000. Ocena wartości nawozowej surowego i uzdat­nionego osadu ściekowego. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura 84: 456-470.
 • Żukowska G., Baran S., Flis-Bujak M. 2000. Zmiany składu frakcyjnego próchnicy gleby lekkiej nawożonej osadami ściekowymi. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura 84: 551-556.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c961ebb0-103b-442a-be21-e995168534f5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.