PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Publiczny transport zbiorowy na obszarach wiejskich - wnioski z badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Public transport in rural areas - studies conclusions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przyjęto założenie, że finansowanie transportu publicznego przez samorządy lokalne jest zjawiskiem częstym na obszarach wiejskich o wielofunkcyjnej strukturze gospodarki, natomiast relatywnie rzadkim w samorządach monofunkcyjnych rolniczo. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy transport publiczny na obszarach wiejskich jest usługą o regresywnym kierunku, czy jednak liczba gmin finansujących go wzrasta. Przeprowadzone na grupie 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich analizy pozwoliły na empiryczną falsyfikację pierwszej oraz weryfikację drugiej części pytania. Mimo zwiększającej się liczby samorządów finansujących transport zbiorowy wykazano znaczne zróżnicowanie przestrzenne w tym aspekcie. Relatywnie wysoki odsetek mieszkańców gmin względnie monofunkcyjnych, położonych poza strefą oddziaływania największych miast, pozbawiony jest możliwości korzystania z organizowanej przez gminę komunikacji zbiorowej. Jednocześnie w gminach tych wskazuje się na silną potrzebę dofinansowywania tej usługi.
EN
The paper assumed that public transport is more often financed in the multifunctional rural areas than in typical agricultural communities. The authors have tried to explain whether public transport in urban areas is regressive or the number of communities financing this service is increasing. Own studies show that number of rural communities financing public transport has increased between 2001 and 2016. In spite of all, there are large spatial differentiations across the country. Comparatively high percentage of inhabitants of typical agricultural areas do not have possibility to use public transport. Need to organize this service was pointed relatively often in those communities.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.129-136,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul.Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul.Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank). GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
 • Gorzym-Wilkowski Waldemar, Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk. 1999. Zarys ekonomiki gminy (Outline of the economics of the commune). Lublin: Norbertinum.
 • MRR. 2011. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (The concept of the Spatial Development of the Country 2030). Warszawa: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 • NIK. 2016. Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół (Execution by the municipalities of the obligation to transport children and students to kindergartens and schools). Poznań: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Rosner Andrzej. 1991. Migracje wieś-miasto a przepływy między typami gospodarstw domowych ludności wiejskiej (Rural-urban migration and population flows between types of rural households). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap 1 (Monitoring of rural development. Stage 1). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 • Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2016. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I1 (Monitoring of rural development. Stage 2). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 • Stanny Monika. 2012. Modele funkcjonalne wiejskich obszarów peryferyjnych w Polsce (Functional models of peripheral rural areas in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XIV (4): 110-114.
 • Stanny Monika, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń. 2016. Changes in the spatial distribution of the level and dynamics of socio-economic development of rural areas in Poland. Wieś i Rolnictwo 4 (173): 29-47, doi: 10.7366/wir042016/02.
 • Szołtysek Jacek. 2011. Kreowanie mobilności mieszkańców miast (Creating mobility of urban residents). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • UE. 2012. Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Consolidated version of the treaty on the functioning of the European Union). Bruksela: Unia Europejska. Dz.U. C 326, 26/10/2012 P. 0001-0390.
 • UITP. 2002. Public transport for sustainable mobility. Brussels: International Association of Public Transport.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (The Act of December 16, 2010 on public collective transport). Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (The Act of 7 September 1991 on the education system). Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
 • Wolański Michał, Wiktor Mrozowski, Mateusz Pieróg. 2017. Transport zbiorowy poza miastami – regres, reformy, rekomendacje (Regional public bus transport – regress, reforms, recommendations). Zarządzanie Publiczne 38: 62-77, doi: 10.15678/ZP.2016.38.4.05.
 • Wyszomirski Olgierd (red.). 2002. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej (Management in public transport). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • http://www.mf.gov.pl, dostęp 1.03.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c95180b0-c97e-450a-8b61-359f6c059d56
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.