PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Structure of investment outlays on fixed assets of agriculure enterprises in Poland - a comparative approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena struktury nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce na tle innych rodzajów działalności. Założono, że przedsiębiorstwa przemysłowe z uwagi na znaczenie aktywów trwałych dla działalności operacyjnej oraz specyfikę cyklu produkcyjnego będą się cechowały podobną do przedsiębiorstw rolniczych strukturą nakładów inwestycyjnych, natomiast przedsiębiorstwa handlowe – odmienną. Badania przeprowadzono wykorzystując dane publikowane przez GUS w publikacji Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych.
EN
The aim of the paper is to evaluate the structure of investment outlays on fixed assets of agriculture enterprises in Poland, compared to the other types of activity. It was assumed that industry enterprises, due to the importance of fixed assets for operating activity and the specificity of the production cycle, would be characterized by a similar structure of investment outlays on fixed assets among agriculture enterprises, whereas the trading enterprises were different. The research was carried out using data published by the Central Statistical Office in the publication Financial Results of Economic Entities.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.282-288,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska, Koszalin
autor
 • Politechnika Koszalińska, Koszalin
Bibliografia
 • Babuchowska Karolina, Renata Marks-Bielska. 2012. Inwestycje w gospodarstwach rolnych. [W] Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej (Investments in farms. [In] Agricultural holdings of Eastern Poland and the tendency of their owners to invest using the instruments of the common agricultural policy), 85-114. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
 • Duda Joanna, Anna Wolak-Tuzimek. 2009. Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2008 (The size and structure of investment expenditures of enterprises in Poland in 2001-2008). Ekonomia Menedżerska 6: 105-117.
 • Filipiak Tadeusz. 2014. Nakłady inwestycyjne a wyniki ekonomiczne gospodarstw warzywniczych (Investment qutlays and economic results of vegetable farms). Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 109-114.
 • Franc-Dąbrowska Justyna. 2010. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych (Theoretical and practical aspects of profit management in agricultural enterprises). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gołębiewska Barbara. 2010. Inwestycje i źródła ich finansowania gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem (The investments and sources of financing in farms of varied relations with the environment). Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 88-92.
 • GUS. 2007-2016. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006, ..., 2015 roku (Balance sheet financial results of business entities in 2006, ..., 2015). Warszawa:GUS.
 • Jucherski Andrzej, Krzysztof Król. 2013. Obciążenie i nasycenie produktu i ziemi wartością oraz mocą środków mechanizacji w wybranych górskich gospodarstwach mlecznych (financial burdens of the product and land with the value and power of mechanization means in selected mountain dairy farms). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (79): 41-50.
 • Kata Ryszard. 2010. Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (Problem of bank credit use in financing agriculture in Poland and other states of the European Union). Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 9 (3): 145-156.
 • Kocira Sławomir. 2008. Wpływ technicznego uzbrojenia procesu pracy na nadwyżkę bezpośrednią w gospodarstwach rodzinnych (Effect of the technical development of the working process on the direct surplus in family farms). Inżynieria Rolnicza 4 (102): 375-380.
 • Kulawik Jacek. 1996. Kredytowanie rolnictwa (Crediting to agriculture). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 401: 15-18.
 • Kusz Dariusz. 2012. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania procesu modernizacji rolnictwa (Exogenous and endogenous determinants of the agricultural modernization process). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 53-67.
 • Kusz Dariusz. 2009. Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007 (Investment outlays in Polish agriculture in the years 1990-2007). Roczniki Naukowe SERiA XI (2): 131-136.
 • Mandziuk Renata, Przemysław Nawra, Jolanta Ossowska. 2016. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw (Enterprises’ physical investments). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (79): 545-553.
 • Mądra Magdalena. 2009. Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych (The Role of Financial Sources in Individual Farms Investments). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 273-278.
 • Mikołajczyk Jarosław. 2009. Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle polskiego FADN (Investment outlays on private farms according to economic value in view of Polish FADN system). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 96 (3): 182-190.
 • Nowak Anna, Agnieszka Kamińska. 2013. Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce (Regional differentiation of investment input in Polish agriculture). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 17-27.
 • Poczta Walenty. 2010. Przemiany w rolnictwie. [W] Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi (Changes in agriculture. [In] Poland village 2010. Report on the state of the village), red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 11. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Rosłon Jolanta, Daniel Ciupiński. 2014. Inwestycje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw (Investments as a determinant of the development of enterprises). Zarządzanie i Finanse 12 (3):183-194.
 • Sobczyński Tadeusz. 2009. Wpływ wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych UE na ich możliwości rozwojowe (Impact of the economic size of farms in the EU on their development possibilities). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 9 (24): 159-168.
 • Sulewski Piotr. 2005. Inwestycje a wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych (Invesments and economic results of family farms). Roczniki Naukowe SERiA VII (1): 233.
 • Wójcicki Zdzisław. 2014. Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw rodzinnych (Analysis of needs and investment possibilities in family farms). Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (83): 5-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c9509368-63b5-4dc3-8faa-233af7bece21
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.