PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | 437 |
Tytuł artykułu

Zawartość Pb i Zn w glebie i kukurydzy uprawianej na glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym i wermikompostem wytworzonym z tego osadu

Warianty tytułu
EN
Pb and Zn content in soil and in maize grown on light soil fertilized with sludge and with vermicompost from this sludge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ iłu przywęglowego oraz węglanu wapnia na zmiany rozpuszczalności ołowiu i cynku w glebie lekkiej użyźnionej osadem ściekowym przefermentowanym i wermikompostem z lego osadu. W warunkach tego doświadczenia analizowano również przemieszczanie się tych metali do części nadziemnych kukurydzy. Rozpuszczalność Pb i Zn najskuteczniej ograniczał dodatek iłu, a następnie węglanu wapnia oraz wermikompost. Zmniejszenie rozpuszczalności metali było istotniejsze przy kojarzeniu tych substancji np. iłu z wermikompostem.
EN
In the pot experiment, the influence of clay and calcium carbonate on changes in lead and zinc dissolvability in a light soil fertilized with fermented sludge and vermicompost from this sludge has been examined. In the conditions of this experiment translocation of these metals into the above ground parts of maize has been also analysed. Dissolvability of Pb and Zn decreased most effectively by adding clay and then calcium carbonate, as well as, by adding vermicompost. The reduction of dissolvability of these metals was more significant when the above mentioned substances were combined, as clay with vermicompost.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
437
Opis fizyczny
s.45-52,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 • Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
autor
autor
 • Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Akademia Rolnicza, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • 1. Baran S. (1992). The type of sewage sediments and the mineralization proces of thier organic substance and the zinc content in a plant. Polish Journal of Soil Sc. vol. XXV/2. 135-140.
 • 2. Baran S. (1994). Przydatność osadów ściekowych w warunkach zagospodarowania płonych skał górniczych. Annales UMCS, sec. E, vol. XLIX, 18. 129-134.
 • 3. Baran S. (1993). Przydatność osadu ściekowego do produkcji biohumusu przy udziale dżdżownicy kalifornijskiej. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 116, 6-14.
 • 4. liaran S. (1996). Translokacja metali ciężkich w agrocenozie w warunkach stosowania odpadów organicznych surowych i przekompostowanych do rekultywacji i użyźniania gleb lekkich. Sprawozdanie z badań. AR Lublin.
 • 5. Baran S., Turski R. (1995). Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. AR l.ublin.
 • 6. Baran S., Turski R., Martyn W. (1995). Odpady górnicze Zagłębia Węglowego materiałem do użyźniania i detoksykacji gleb. LTN Lublin.
 • 7. Baran S. (1995). Przemieszczanie się metali ciężkich do roślin w warunkach nawożenia gleb osadami ściekowymi. Chemia i Inżynieria Ekologiczna. T.2, nr 1, 23-35.
 • 8. Gworek B., Brogowski Z., Borowiak M. ( 1992). Zastosowanie zeolitów do oczyszczania osadów ściekowych z metali ciężkich. Archiwum Ochrony Środowiska z. 1.
 • 9. Gworek B. (1993). Wpływ zeolitów na pobieranie Pb przez rośliny z gleb o symulowanym zanieczyszczeniu. Roczn. Glebozn. t. XLIV, z. 1/2, Warszawa.
 • 10. Kabata-Pendias A., Pendias H. (1993). Geochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa.
 • 11. Kalembasa S. (1992). Produkcja i charakterystyka biohumusu produkowanego z osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Łukowie. WSRP Siedlce.
 • 12. Siuta J. i wsp. ( 1988). Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych. PWN Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c926285a-5806-4148-82a2-71b5971ebb8c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.