PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 46 | 05 |
Tytuł artykułu

Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Diagnosis of quality management system in Polish organizations - research results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto próbę diagnozy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 funkcjonującego w polskich organizacjach. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych zrealizowanych na próbie 1000 organizacji certyfikowanych przez dużą jednostkę certyfikującą. Poddano badaniom postrzeganie i rozumienie systemu przez pełnomocników ds. jakości. Uzyskane wyniki badań zostały zaprezentowane w siedmiu tablicach. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i ich dyskusję. Starano się określić uwarunkowania mające wpływ na funkcjonowanie systemu. Na koniec podsumowano uzyskane informacje i sformułowano postulaty natury ogólnej. Z całości badań wyłania się zróżnicowany obraz systemów, które funkcjonują w organizacjach. Niestety udział gorszych systemów sukcesywnie się powiększa i mają na to wpływ różne uwarunkowania. Podstawową odpowiedzialność za taki stan rzeczy bierze organizacja a szczególnie jej kierownictwo, które w niewłaściwy sposób wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością w praktyce organizacji.
EN
In the work there is an attempt made to diagnose the quality management system in compliance with the requirements of ISO 9001 standard, functioning in the Polish organizations. There are questionnaire research results presented conducted on a sample of 1000 organizations certified by a large certifying body. The research included perception and understanding of system by quality representatives. The research results obtained are presented in 7 tables. There was an analysis of obtained results conducted as well as their discussion. It was attempted to determine the conditions affecting the system functioning. Finally, the information obtained was summarized and postulates of general nature were formulated. A varied image of systems that function in the organizations emerges from the entirety of research. Unfortunately, the share of worse systems is consecutively increasing, what is influenced by different circumstances. A basic responsibility for such state of things belongs to the organization, especially to its top management, who in an inappropriate way implemented and maintains the quality management system in the organization's practice.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
46
Numer
05
Opis fizyczny
s.14-22,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Ligarski M.J., Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach - historia i perspektywy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, Gliwice, 2002, z.12, s. 153-159.
 • 2. Saraph J.V., Benson P.G., Schroeder R.G., An instrument for measuring the critical factors of quality management, Decision Science, 1989, vol. 20, no. 4, p. 810-829.
 • 3. Antony J., Leong K., Knowles G., Critical success factors of TQM implementation in Hong Kong industries, International Journal of Quality & Reliability Management, 2002, vol. 19, no. 5, p. 551-566.
 • 4. Claver E. Tari J.J., Molina J.E, Critical factors and results of quality management: an empirical study, Total Quality Management, 2003, vol. 14, no. 1, p. 91-118.
 • 5. Mahadevapp B., Kotreshwar G., Quality management practices in India ISO 9000 certified companies: an empirical evaluation, Total Quality Management, 2004, vol. 15, no. 3, p. 295-305.
 • 6. Sampaio E, Saraiva P., Rodrigues A.G., ISO 9001 certification research: questions, answers and approaches, International Journal of Quality and Reliability Management, 2009, no. 1, p. 38-58.
 • 7. Hernandez H., Quality audit as a driver for compliance to ISO 9001:2008 standards, The TQM Journal, 2010, no. 4, p. 454-466.
 • 8. Rusjan B., Alic M., Capitalising on ISO 9001 benefits for strategic results, International Journal of Quality and Reliability Management, 2010, no. 7, p. 756-778.
 • 9. Srivastav A.K., Impact of ISO 9000 implementation on the organization, International Journal of Quality and Reliability Management, 2010, no. 4, p. 438-450.
 • 10. Zapłata S., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością (1), Problemy Jakości, 2003, nr 2, s. 33-36.
 • 11. Skrzypek E., Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach Unii Europejskiej, Problemy Jakości, 2005, nr 11, s. 12-19.
 • 12. Urbaniak M., Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządzania, cz. 3, Problemy Jakości, 2006, nr 8, s. 27-32.
 • 13. Grudowski E, Czynniki wspierające oraz bariery przy wdrażaniu systemów jakości w małych organizacjach cz. 1, Problemy Jakości, 2006, nr 4, s. 40-44.
 • 14. Jedynak R, Ocena znormalizowanych systemów zarządzania w polskich organizacjach, Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 4-7.
 • 15. Jedynak R, Ocena znormalizowanych systemów zarzadzania jakością, Wyd. UJ, Kraków, 2007.
 • 16. Ligarski M.J., Koczaj K., Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom, Problemy Jakości, 2004, nr 11, s. 24, 29-33.
 • 17. Ligarski M.J., Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym, Przegląd Organizacji, 2004, nr 11, s. 38-40.
 • 18. Ligarski M.J., Krysztofiuk J., Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy Jakości, 2005, nr 10, s. 32-39.
 • 19. Ligarski M.J., Budowa systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia, Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 66-69.
 • 20. Ligarski M.J., The process of constructing the quality management system for public services versus the effectiveness of this system, Proc. of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT) Current Trends in Commodity Science, Poznań 2005, vol. I, p.147-153.
 • 21. Ligarski M.J., Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją, Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 35-38.
 • 22. Ligarski M.J., Rola auditu trzeciej strony w systemie zarządzania jakością, Monografia pod red. J. Zuchowskiego, Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom, 2006, s. 410-415.
 • 23. Ligarski M.J., Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 4(13), s. 25-35.
 • 24. Ligarski M.J., System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji, Przegląd Organizacji, 2007, nr 2, s. 38-41.
 • 25. Ligarski M.J., Diagnosis of the quality management system - research assumptions, Proc. of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT) Current Trends in Commodity Science, Poznań 2007, s. 233-238.
 • 26. Ligarski M.J., Pomiar skuteczności systemu zarządzania jakością w organizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 5, s. 79- 84.
 • 27. Ligarski M.J., Certyfikacja systemu zarządzania jakością a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Monografia pod red. J. Pyki, Nowoczesność przemysłu i usług Procesy restrukturyzacji i konkurencyjności w przemyśle i usługach, TNOiK, Katowice, 2007, s. 382-388.
 • 28. Ligarski M.J., Czy system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 można z powodzeniem zastosować w bankowości, Przegląd Organizacji, 2008, nr 2, s. 36-40.
 • 29. Ligarski M.J., The effect of construction process of the quality management system upon its post-certification functioning, Proc. 16th IGWT Symposium Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence, Suwon, Korea, 2008, vol. I, part 2, p. 142-148.
 • 30. Ligarski M.J., Dlaczego systemy zarządzania jakością mogą nie działać, Monografia pod red. J. Pyki, Nowoczesność przemysłu i usług Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, TNOiK, Katowice, 2008, s. 468-476.
 • 31. Ligarski M.J., Doskonalenie w certyfikowanym systemie zarządzania jakością, Monografia pod red. J. Żuchowskiego, Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom, 2008, s. 222-228.
 • 32. Ligarski M.J., Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji, Monografia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010, ISBN 978-83-7335-723-5.
 • 33. Ligarski M.J., Ocena systemów zarządzania jakością w administracji publicznej - perspektywa pełnomocnika ds. jakości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 4, s. 295-302.
 • 34. Ligarski M.J., System approach in the certified management system, Zeszyty Naukowe nr 159, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 7-14.
 • 35. Ligarski M.J., Badanie dojrzałych systemów zarządzania jakością, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 40, Bydgoszcz 2011, s. 202-214.
 • 36. Ligarski M.J., Problem identification method in certified quality management systems, Quality & Quantity, 2012, 46, p. 315-321.
 • 37. Ligarski M.J., Audit versus development in a certified quality management system, Monograph Systems supporting production engineering, Editors: W. Biały, J. Kaźmierczak, Publisher PKJS Gliwice, Gliwice 2012 p. 124-132.
 • 38. Ligarski M.J., Midor K., The examination of the awareness of TQM managers, Quality and reliability of technical systems, Zbornik vedeckych prac, Slovenska pol’nohospodarska univerzita v Nitre, Nitra 2012, p. 77-82.
 • 39. Ligarski M.J., Conditions and barriers in improvement of the quality management system, Quality and reliability of technical systems, Zbornik vedeckych prac, Slovenska pol’nohospodarska univerzita v Nitre, Nitra 2013, p. 88-93.
 • 40. Ligarski M.J., Zadania jednostki certyfikującej w systemie zarządzania jakością, Monografia pod red. W. Biały, K. Midor Systemy wspomagania w inżynierii produkcji, Wyd. P.A. NOVA, Gliwice 2013, s. 55-64.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c912fcce-fd8c-4e75-b079-4f2019902b28
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.