PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 |
Tytuł artykułu

Rośliny chronione i zagrożone we florze rezerwatu Cisy w Hucie Starej (województwo śląskie)

Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Opis fizyczny
s.73-85,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul.Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec
 • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul.Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec
autor
 • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul.Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec
Bibliografia
 • Fudali E., Szczepański M., Rusińska A., Rosadziński S., Wolski G. 2009. The current distribution in Poland of some European neophytic bryophytes with supposed invasive tendencies. - Acta Soc. Bot. Polon. 78(1): 73-80.
 • Głowacka m., Michalski G., Gancarzyk-Gola M. 2004. Populacja cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w rezerwacie „Cisy w Hucie Starej" w województwie śląskim. Parki Nar. Rez. Przyr. 23: 541-553.
 • Hereźniak J. 2002. Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej: studium przyrodniczo-historyczne. - Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Częstochowie, Częstochowa, 300 ss.
 • Hereźniak J., Grzyl A., Kołodziejek J., Sieradzki J. 2001. Materiały do flory północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej - rzadkie i interesujące gatunki roślin na obszarach położonych na zachód i południe od Częstochowy. Cz. II. - Fragm. Flor. Geobot. Pol. 8: 35-41.
 • IUCN 2011. http://www.iucnredlist.org/details/42546/0, stan na 03.11.2015 r.
 • Klama H. 2006. Systematic catalogue of Polish liverwort and hornwort taxa. - W: Szweykowski J. (red.), An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 83-100.
 • Klama H., Żarnowiec J., Jędrzejko K. 1999. Mszaki naziemne w strukturze zbiorowisk roślinnych rezerwatów przyrody Makroregionu Południowego Polski. - Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, 236 ss.
 • Kondracki J. 1994. Geografia Polski mezoregiony fizyczno-geograficzne. - PWN, Warszawa, 340 ss.
 • Kowalewski L. 1988. Parki, rezerwaty i pomniki przyrody województwa częstochowskiego. - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Częstochowa, 215 ss.
 • Kowalik K., Bacler-Żbikowska B. 2014. Rośliny chronione i zagrożone we florze rezerwatu „Cisy w Hucie Starej". - W: Parusel J. B. (red.), Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody - ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, s. 46.
 • Markowski R., Fałtynowicz W. 2001. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy w Czarnem" w zachodniej części Borów Tucholskich (północna Polska). - Acta Bot. Cassub. 2: 51-58.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland, a check list - Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 ss.
 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census catalogue of Polish mosses. - Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 372 ss.
 • Pająkowski J. (red.) 2012. Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie". - Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Świecie, 96 ss.
 • Parusel J. B., Urbisz A. (red.) 2012. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. - W: Parusel J. B. (red.), Raporty Opinie 6. Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, s. 105-177.
 • Plan urządzenia gospodarstwa rezerwatowego rezerwatu: "Cisy w Hucie Starej" na okres 1989-1998 w Nadleśn. Siewierz, obr. Łysa Góra. BUL i GL. Oddział w Krakowie, Kraków, 25 ss.
 • Rąkowski G. 2007. Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej. - Dział Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa, 439 ss.
 • Rostański K., Sendek A., Jędrzejko K. 1980. Rezerwat cisów Zadni Gaj koło Cieszyna. Prace Nauk. Uniwersytetu Śląskiego Nr 375, Acta Biologica 9: 81-95.
 • Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. - Dz. U. z 1946 r. Nr 70, poz. 384.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. - Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1167.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. - Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. - Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1409.
 • Sokołowski A., Grzywacz A, Gutowski M., Farfał D, Dobrowolska D., Zachart., Łukasiewicz J., Górecki W. 2000. Ekspertyza ochrony cisa oraz opracowanie założeń krajowej strategii ochrony tego gatunku. - Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa-Białowieża, 156 ss.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 197 ss.
 • Walas J. 1962. Rezerwat Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. Liga Ochrony Przyrody, Chojnice, 20 ss.
 • Stebel A. 2014. Różnorodność gatunkowa mszaków rezerwatu leśnego „Cisy koło Sierakowa" (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska). - Acta Bot. Siles. 10: 141-153.
 • Wilczek Z. 2006. Fitosocjologiczne uwarunkowania ochrony przyrody Besidy Śląskiego (Karpaty Zachodnie). - Prace Nauk. UŚ w Katowicach 2418: 1-223.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. - Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 664 ss.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. -Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 895 ss.
 • Żarnowiec J., Klama H., Jędrzejko K. 1997. Rośliny naczyniowe istniejących i projektowanych rezerwatów przyrody makroregionu południowego Polski ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych zasobów roślin leczniczych. - Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 103 ss.
 • Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. 2004. Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. - W: Stebel A., Ochyra R. (red.), Bryological studies in the Western Carpathians. - Sorus, Poznań, 9-28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c8ff0c2a-92aa-4f54-9dab-13b05e5737c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.