PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena percepcji opakowań aktywnych przez konsumentów nabywających mięso

Warianty tytułu
EN
Evaluation of the perception of active packaging by consumers acquiring meat
RU
Ocenka vosprijatija aktivnojj upakovki potrebiteljami, pokupajushchimi mjaso
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem pracy jest percepcja opakowań aktywnych przez konsumenta. Przeprowadzone badania dotyczyły opakowania aktywnego zastosowanego do mięsa mielonego. Służy ono przedłużeniu jego terminu przydatności do spożycia. Jednak badanie jakościowe w formie dyskusji grupowej wskazało, że wiedza badanych konsumentów na temat aktywnych opakowań żywności jest ograniczona. Opakowanie aktywne mięsa, mimo że wygląda atrakcyjnie i spełnia swoją rolę, nie jest obiektem zainteresowania badanych w momencie zakupu produktów mięsnych. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że opakowania aktywne odgrywają zdecydowanie mniejszą rolę w gospodarstwach domowych i decyzjach nabywczych mięsa różnego rodzaju, szczególnie w sklepach samoobsługowych niż w łańcuchu dystrybucji. W drugim przypadku ich wykorzystanie jest niemal niezbędne dla zapewnienia dostępności.
EN
The subject of the work was perception of active packaging by the consumer. The study involved the active packaging used for minced meat. It is used to extend its expiry date. However, a qualitative study conducted in the form of a group discussion indicated that the knowledge of consumers surveyed on active food packaging was limited. Active meat packaging, despite its attractive appearance and performance, is not the subject of interest at the time of purchase of meat products. The test results allow concluding that the active packaging plays a far smaller role in the household and purchasing decisions than in the distribution chain. In the latter case, its use is almost essential for the preservation of the availability of various types of meat, especially in self-service stores.
RU
Предмет работы – восприятие потребителем активной упаковки. Проведенное изучение касалось активной упаковки, примененной для мясного фарша. Она служит продлению его срока годности. Но качественное изучение в форме групповой дискуссии указало, что знания обследуемых потребите- лей насчет активной упаковки пищи имеют ограниченный характер. Актив ная упаковка мяса, несмотря на то, что она привлекательна и выполняет свою функцию, не является объектом заинтересованности в момент покупки мясо- продуктов. Результаты изучения позволяют констатировать, что активная упаковка играет решительно меньшую роль в домохозяйствах и в решениях о покупке мяса разных видов, в особенности в магазинах самообслуживания, чем в цепи распределения. В последнем случае ее использование почти необходимо для обеспечения доступности.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
2
Opis fizyczny
s.213-221,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
autor
 • Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa
Bibliografia
 • Aday M.S., Yener U. (2014), Understanding the buying behavior of young consumers regarding packaging attributes and labels, “International Journal of Consumer Studies”, No. 38.
 • Hales C.F. (1999), Opakowanie jako instrument marketing, PWE, Warszawa.
 • Kozak W., Biegańska M. (2012), Integratory TTI jako innowacyjny element opakowania, „Opakowanie”, nr 9.
 • Krasnowska G., Salejda A.M. (2011), Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 1(74).
 • Krzepicka A. (2011), Opakowanie jako wartość dla polskiego klienta, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, No. 52
 • Krzepicka A. (2013), Opakowania w oczach polskiego konsumenta, (w:) Opakuj to. Rola designu w projektowaniu opakowań, Raport ekspercki, TB, Publicon, Warszawa.
 • Lisińska-Kuśnierz M. (2012), Problem bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań w ocenie podmiotów łańcucha dostaw, „Opakowanie”, nr 8.
 • Niewczas M. (2013), Kryteria wyboru żywności, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 6(91).
 • Nowogródzka T., Pieniak-Lendzion K., Nyszk W. (2014), Wzrost znaczenia opakowań w procesie komunikacji rynkowej przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 103.
 • Orth UR., Campana D., Malkewit K. (2010), Formation of consumer price expectation based on package design: attractive and quality routes, “Journal of Marketing Theory and Practice”, No. 18(1).
 • Ostrowska E. (2013), Aktywny i inteligentny jak opakowania, „Opakowanie”, nr 3.
 • Osuch M., Izdebska J., Podsiadło H. (2011), Opakowanie produktu a decyzja konsumenta o zakupie, „Opakowanie”, nr 12.
 • Pałkowska A., Steinka I. (2013), Opakowania aktywne i inteligentne w świadomości konsumentów, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 80.
 • Popowicz R., Lesiów T. (2014), Innowacyjne opakowania aktywne w przemyśle żywnościowym, „Nauki Inżynierskie i Technologie”, nr 1(12).
 • Ryynänen T., Rusko E. (2015), Human-Packaging Interaction. Professionals’ view of consumers’ packaging interactions – a narrative analysis, “Packaging Technology and Science”, No. 28.
 • Ucherek M. (2010), Oczekiwania konsumentów w zakresie użyteczności opakowań wprowadzanych do obrotu, „Opakowanie”, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c8e723b7-1b3a-487e-8971-f7a904560a28
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.