PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 33 | 3 |
Tytuł artykułu

Should renaturalised and recultivated landscapes appear in landscape typology?

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
33
Numer
3
Opis fizyczny
p.65-75,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University in Krakow, Gronostajowa 7, 30-387 Krakow, Poland
autor
 • Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow, Krakow, Poland
Bibliografia
 • Antrop M., 1998. Landscape change: Plan or chaos? Landscape and Urban Planning 41: 155-161. [CrossRef]
 • Bogdanowski J., 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu (Composition and planning in landscape architecture). Wyd. Ossolineum, Wrocław-Kraków.
 • Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z., 1981. Architektura krajobrazu (Landscape architecture). PWN, Warszawa- Kraków.
 • Borkowski Z., 2008. Harmonia wewnętrzna i zewnętrzna przedmiotów krajobrazu kulturowego jako kryterium jego typologii na potrzeby gospodarowania przestrzenią. (Internal and external harmony of the subjects of a cultural landscape as a criterion for its typology concerning the needs of spatial management). In: Zaręba A., Chylińska D. (eds), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław: 35-41.
 • CC, 2005. Commission Communication of 13 December 2005 on the review of the Sustainable Development Strategy - A platform for action [COM(2005) 658 final - not published in the Official Journal].
 • Chmielewski T.J., 2013. Systemy krajobrazowe: struktura, funkcjonowanie, planowanie (Landscape systems: structure, functioning, planning). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ciołek G., 1964. Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu (Outline of landscape protection and management). Arkady, Warszawa.
 • Degórski M., 2005. Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego (Landscape as the objective visualization of phenomena and processes occurring in the megasystem of the geographical environment). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 4: 13-25.
 • Górecki J., Sermet E., 2010. Kamieniołomy Krakowa - dziedzictwo niedocenione (Quarries of Krakow - an underestimated heritage). In: Zagożdżona P.P., Madziarz M. (eds), Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury 3, Wrocław: 123-138.
 • Guterson H., 1956. Harmonie in der Landschaft. Solotłurn.
 • Hettner A., 1927. Geographie, ihre Geschichte, ihr Wesen und ihre Methoden. Breslau.
 • Humboldt A. von, 1845-1862. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung 5 Bande. Stuttgart, Tübingen.
 • Isaczenko A.G., 1976. Prikładnoje landszaftowiedienije. Leningrad.
 • Kistowski M., 2008. Koncepcja równowagi krajobrazu - mity i rzeczywistość (The concept of landscape sustainability - myths and reality). Problemy Ekologii Krajobrazu 21: 81-91.
 • Kondracki J., 1976. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej (Basics of phisiogeographical regionalisation). PWN, Warszawa.
 • Kostrowicki A.S., 1976. A system-based approach to research concerning the geographical environment. Geographia Polonica 33(2): 27-38.
 • Luc M., 2014. Placing the idea of sustainable landscape in ecophilosophy. Problemy Ekorozwoju - Problems Of Sustainable Development 9(1): 81-88.
 • Myga-Piątek U., 2001. Spór o pojecie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych (Dispute over the concept of landscape in geography and related fields). Przegląd Geograficzny 73(1-2): 163-176.
 • Myga-Piątek U., 2012. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i topologiczne (Cultural landscapes. Evolutionary and typological aspects). Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Naveh Z., 2000. What is holistic landscape ecology? A conceptual introduction. Landscape and Urban Planning 50: 7-25. [CrossRef]
 • Nita J., Myga-Piątek U., 2006. Krajobrazowe kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych. (Landscape directions in management of post-mining areas). Przegląd Geologiczny 54(3): 256-262.
 • Ostęga A., Uberman R., 2005. Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych (Formal and legal problems of revitalisation in brownfield sites, including mining). Górnictwo i geoinżynieria 29(4): 115-127.
 • Ostęga A., Uberman R., 2010. Kierunki rekultywacji i zagospodarowania - sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady (Recultivation and management directions - the way of the selection, classification and examples). Górnictwo i geoinżynieria 34(4): 445-461.
 • Preobrażenski W. (ed.), 1982. Ochrona łandszafów. Tołkowyj sławar. Progress, Moskwa.
 • Richling A., Solon J., 1993. Ekologia krajobrazu (Landscape ecology). PWN, Warszawa.
 • Rosenkranz J.K.F., 1850. System der Wissenschaft. Ein philosophisches Encheiridion. Köningsberg.
 • Sermet E., Rolka G., 2013. Pogórniczy spadek na zrębie Zakrzówka (The post-mining heritage at the Zakrzówek horst). In: Zagożdżona P.P., Madziarz M. (eds), Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury 5: 329-338.
 • Sołncew N.A., 1965. O wzajemnym stosunku przyrody „żywej” i „martwej” (The mutual relation of nature “live” and “dead”).
 • Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej 2, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Solon J., 2008. Przegląd wybranych podejść do typologii krajobraz (The review of chosen approaches to landscape typology). Problemy Ekologii Krajobrazu 20: 25-33.
 • Szczęsny T., 1982. Ochrona przyrody i krajobrazu (Environmental and landscape protection). PWN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c81a110c-9a4d-44b3-952d-58b5ddcb15c8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.