PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | 1 |
Tytuł artykułu

Wybrane problemy polaryzacji rozwoju obszarów wiejskich w teoriach rozwoju regionalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Selected problems of polarization of rural development in the theories of regional development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problemy rozwoju obszarów wiejskich podlegają ciągłej dyskusji, zwłaszcza w kontekście rozwoju rolnictwa i wyżywienia ludzi. Istotnym elementem rozwoju regionalnego jest znalezienie kompromisu pomiędzy rozwojem miast a obszarami wiejskimi. Problemem jest zróżnicowanie regionów, które wynika z występowania ośrodków wzrostu w miastach, a tereny wiejskie są obszarami peryferyjnymi lub wtórnego rozwoju. Zróżnicowanie to spowodowane jest głównie niedostateczną bazą do rozwoju obszarów wiejskich i kumulowaniem się efektów synergii w dużych miastach, ze względu na ich różnorodny potencjał.
EN
Owing to the system transformation and structural changes which Poland has been undergoing since 1989 the proper use of rural areas, deserve a more comprehensive study. The prospects for the development of agriculture depend on many factors, mainly the adequate system transformation and structural changes. The main issue is to select such a line of the development which would offer Polish agriculture new opportunities in competitive markets. The agriculture should be based on the production of high quality food and food processing. The urgent issue in the fi eld of the prospects for Polish agriculture and rural areas remains undoubtedly the search for the optimum and effi cient model based on the multifunctional and sustainable development. This paper presents the selected problems of polarization of rural development in the theories of regional development... Differences between regions due to the presence of growth centers in towns and rural areas are remote areas, or re-development. This diversity is mainly due to an insuffi cient base for rural development and accumulation of a synergistic effect in large cities, due to their diverse potential.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
1
Opis fizyczny
s.301-306,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Brol R. 2006: Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna. [W:] Metody oceny rozwoju regionalnego (red. D. Strahl). Wyd. AE Wrocław.
 • Cedro-Puszcz I. 2003: Idea rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie programu regionalnego Odnowa wsi w województwie opolskim. [W:] Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski (red. E. Pałka). Instytut Geografi i Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Domański R. 1993: Zasady geografi i społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa-Poznań. Grzeszczak J. 1999: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Wydawnictwo Continuo Wrocław.
 • Klasik A. 1997: Koncepcje rozwoju regionalnego Polski na tle zróżnicowań regionalnych – Stenogram z seminarium na temat “Rozwój regionalny jako element integracji europejskiej”. Sejm RP 22 kwietnia.
 • Kozioł J. 2008: Lokalizacja a rozwój gmin wiejskich na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Maszynopis, Katedra Ekonomii UR Kraków.
 • Kożuch A., Kożuch A.J. 2001: Kapitał ludzki a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. [W:] Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji polski z Unią Europejską, t. II (red. E.
 • Otoliński, W. Musiał), z. 78, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie.
 • Kudłacz T. 1999: Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa.
 • Parysek J.J. 2001: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet im. A. Mickiewicza Poznań.
 • Pietrzyk I. 2004: Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa.
 • Popławski Ł. 2009: Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego, PWN, Warszawa.
 • Popławski Ł. 2010: Instrumenty ekonomiczne a rozwój przedsiębiorczości i agbiznesu na obszarach chronionych – wybrane problemy. Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2.
 • Prandecka B. 1994: Długofalowe zadania trwałego rozwoju Polski i ochrony środowiska przyrodniczego, Synteza, Białystok.
 • Przygodzki Z. 2007: Region i klasyczne teorie jego rozwoju. [W:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki). Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Ratajczak M. 1999: Infrastruktura w gospodarce narodowej, Wyd. AE Poznań.
 • Siekierski J. 2002: Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 • Szewczyk A. 2005: Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego. [W:] Rozwój lokalny i regionalny – uwarunkowania, fi nanse, procedury (red. B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczyk, M. Zioło). Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin.
 • Szlachta J. 1996: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX XXI wieku. [W:] Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. F. Ebert Stiftung.
 • Wilkin J. 2003: Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Wyd. UW, Warszawa.
 • Wilkin J. 2005: Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funkcji i relacji. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (red. A. Rosner). Wyd. IRWiR PAN Warszawa, 10-12.
 • Woś A., Zegar J. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. Wyd. IERiGŻ Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c7e16a92-2bf1-42ac-b4d8-b6db48c5eb7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.