PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 52 |
Tytuł artykułu

Comparison of calving course of Limousine purebreds and their crossbreeds with Polish Holstein-Friesian cows

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Porównanie przebiegu porodu u krów rasy Limousine i jej mieszańców z bydłem rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Calving course of 100 cows of Limousine breed covered by bulls of the same breed as well as 100 cows of Polish Holstein-Friesian breed inseminated with Limousine bull's semen was investigated. In purebred population the material was taken from the beef cattle recording scheme provided by the Polish Association of Beef Cattle Breeders and Producers. In case of commercial crossing the material was taken from the questionnaires collected by the technicians representing Mazovian Centre of Animal Breeding and Reproduction in Łowicz. The data base covered calving course degree and calf body weight at birth degree. It was proved, that the significantly higher ratio of deliveries when human help was needed was stated in the purebred Limousine population (14%), in comparison to crossbreeding where the above mentioned ratio was only 7%. The most difficult calvings were observed for the calves of the highest birth weight. The high ratio of assisted calvings in commercial crossing as well as in purebred population of Limousines suggest that all of the deliveries should be monitored by the breeders. It should be also stated that the ratio of difficult calvings in the commercial crossing is significantly lower than that observed in purebred PHF population. Because of so low ratio of assisted calvings in commercial crossing with Limousine bulls it should be recommended to use the semen of bulls which pedigree show high body weight at birth and muscularity.
PL
Porównanie przebiegu porodu u krów rasy Limousine i jej mieszańców z bydłem rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W pracy oceniono przebieg porodów 100 krów rasy Limousine krytych buhajami tej samej rasy oraz 100 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (PHF) krytych w krzyżowaniu towarowym z buhajami mięsnej rasy Limousine. W hodowli czystorasowej materiałem do badań były wyniki oceny użytkowości bydła mięsnego prowadzonej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. W przypadku krzyżowania towarowego materiałem do badań były dane zawarte w „Kartach przebiegu ocielenia krowy" prowadzonych przez specjalistów Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. Dane dotyczące 100 porodów krów rasy Limousine inseminowa-nych nasieniem buhajów tej samej rasy oraz 100 porodów krów PHF inseminowanych nasieniem buhajów mięsnej rasy Limousine obejmowały ocenę przebiegu porodu oraz masę cielęcia przy urodzeniu. Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, że znacznie większy i statystycznie istotny udział porodów wymagających pomocy człowieka stwierdzono w populacji czystorasowej bydła Limousine (14%), w porównaniu z krzyżowaniem towarowym krów mlecznych z buhajami tej rasy, gdzie odsetek trudnych ocieleń wyniósł zaledwie 7%. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ masy cielęcia na rozkład ocen przebiegu porodu w obu badanych populacjach. Najwięcej trudnych porodów zanotowano w grupie cieląt o największej masie przy urodzeniu. Stosunkowo duży odsetek porodów wymagających udziału człowieka zarówno w krzyżowaniu towarowym, jak i w populacji czystorasowej Limousine, sugeruje potrzebę monitorowania przez hodowcę wszystkich porodów. Należy podkreślić, że odsetek przypadków trudnych ocieleń w krzyżowaniu towarowym z rasą Limousine jest znacznie mniejszy z ich częstością, jaką notuje się u bydła PHF utrzymywanego w czystości rasy.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Opis fizyczny
p.167-171,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • BERGER RJ., 1994: Genetic prediction for calving ease in the United States: Data, models and use by the dairy industry. J. Dairy Sci. 77, 1146-1153.
 • BURFENING PJ., KRESS D.D., FRIEDRICH R.L., VANIMAN D.D., 1978: Phenotypic and genetic relationships between calving ease, gestation length, birth weight and preweaning growth. J. Anim. Sci. 47 (3), 595-600.
 • GRODZKI H., NAWROCKI L., PRZYSUCHA T., GRODZKI G., KONOPKA B., 2009: Chów bydła mięsnego. 2009. Wielkopolskie Wydawnictwo Rol­nicze, Poznań.
 • FOUZ R., GANDOY F., SANJUÂN M.L., YUS E., DIÉGUEZ F.J., 2013: The use of crossbreeding with beef bulls in dairy herds: effects on calving difficulty and gestation length. Animal. 7 (2), 211-215.
 • GRODZKI H., PRZYSUCHA T., SLÓSARZ J., 2010: The influence of commercial crossbreeding of dairy cows with bulls of French breeds (Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Limousinee) on calving course. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci 47, 31-38.
 • HANSET R., 1981: Selection problems when antagonistic effects exist between production characteristics and calving difficulties. Livest. Prod. Sci. 8, 291-305.
 • MEIJERING A., 1984: Dystocia and stillbirths in cattle - A review of causes, relations and implications. Livest. Prod. Sci. 11, 143.
 • NIX J.M., SPITZER J.C., GRIMES L.W., PLYLER B.B., 1998: A retrospective analysis of factors contributing to calf mortality and dystocia in beef cattle. The- riogenology 49, 1515-1523.
 • NOGALSKI Z., 2002: Effect of selected factors on the course of parturition in holstein-friesian heifers. J. of Polish Agric. Universities, Animal Husbandry 5 (2), http://www.ejpau.media.pl/series/vol- ume5/issue2/animal/art-03.html.
 • NOGALSKI Z., 2004: Zootechniczne uwarunkowania jakości porodu jałówek i krów czarno-białych. Rozpr. i Monogr 101, UWM Olsztyn.
 • NOGALSKI Z., KLUPCZYŃSKI J., 1999: Przebieg wycieleń, wielkość i żywotność cieląt w stadzie bydła mięsnego w Miel­nie. Zesz. Nauk. Prz. Hod. 44, 353-363.
 • PHILIPSSON J., 1976: Studies on calving difficulty, stillbirth and associated factors in Swedish cattle breeds. III. Genetic parameters. Acta Agric. Scand. 26, 211-220.
 • PHILIPSSON J., 1977: Studies on calving difficulty, stillbirth and associated factors in Swedish cattle breeds. VI. Effects of crossbreeding. Acta Agric. Scand. 27, 58-64.
 • PRZYSUCHA T., 2009: Osobnicze uwarunkowania przebiegu ocieleń krów oraz umięśnienia i żywotności cieląt pochodzących po buhajach rasy piemontese użytkowanych w Polsce i we Włoszech. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • PRZYSUCHA T., GRODZKI H., 2008: Relationship between calving course and calf body weight at birth and calf/cow body weight ratio. Elec. J. of Polish Ag­ric. Universities, seria Animal Husbandry 11(3), 1-7.
 • PRZYSUCHA T., GRODZKI H., BRZO­ZOWSKI P., ZDZIARSKI K., 2005: Wpływ wybranych czynników na przebieg porodów krów rasy Limousine. Me­dycyna Wet. 61 (9), 1036-1038.
 • PRZYSUCHA T., GRODZKI H., SLÓSARZ J., 2007: Wpływ masy ciała krowy, kolejności i sezonu ocielenia oraz płci i masy cielęcia przy urodzeniu na wyniki odchowu cieląt rasy salers. Me­dycyna Wet. 63 (3), 357-359.
 • PRZYSUCHA T., GRODZKI H., SLÓSARZ J., GOŁĘBIEWSKI M., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., 2009: Wpływ kondycji krów rasy Limousinee przed ocieleniem na rodzaj porodu. Medycyna Wet. 65 (12), 854-856.Statistical product and service solution case version 8.0 for Windows, User’s Guide, 1998, by SPSS Inc., USA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c7c5c81e-0625-4bb7-980b-734ded582354
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.