PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Rynkowy charakter produktu agroturystycznego na podstawie badań ankietowych wybranych grup mieszkańców Kielc

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Marketable character of agritourism product on the basis of survey on selected groups of Kielce residents

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Głównym celem pracy była analiza rynkowego wizerunku produktu agroturystycznego oraz preferencji potencjalnych turystów odnośnie wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych. Jako próbę statystyczną wybrano mieszkańców miasta Kielce. w badaniach przeprowadzonych w 2011 roku wzięli udział przedstawiciele czterech wybranych grup społecznych i zawodowych. Grupy te wybrano w sposób celowy i są to osoby dość często wypoczywające w gospodarstwach agroturystycznych. z uzyskanych badań wynika, że wizerunek produktu agroturystycznego jest często kreowany na podstawie ogólnie prezentowanych opinii (np. w środkach masowego przekazu), a nie własnych doświadczeń. Mimo, iż większość ankietowanych osób potrafiła sformuować własne oczekiwania odnośnie produktu turystycznego, to miała trudności w określeniu wymagań co do jego charakteru. Przeprowadzone badania potwierdziły tezę, że deklarowane zainteresowanie agroturystyką nie przekłada się na rzeczywiste korzystanie z ofert gospodarstw agroturystycznych.Rozwój turystyki w wielu regionach kraju następuje poprzez promowanie idei tworzenia i promocji produktów markowych. Takie produkty pozostają w pamięci turysty, jako produkty unikalne, dostarczające wielu korzyści. Mają one sprawiać, aby konsumenci usług turystycznych chcieli w dane miejsce wracać oraz polecać innym. Zróżnicowanie świętokrzyskich obszarów wiejskich stwarza potrzebę podjęcia wielu różnorodnych działań przez miejscowe samorządy oraz zaangażowane organizacje i mieszkańców w celu wykreowania marki odpowiadającej oczekiwaniom turystów.
EN
The study aims to analyse the market image of agritourism product and preferences of prospective tourists with respect to leisure time at agritourism farms. The statistical sample was selected from the residents of the city of Kielce. Representatives of four social and professional groups took part in the investigations carried out in 2011. The choice of participants was purposeful as the groups were composed of individuals relatively frequently spending their leisure time at agritourism farms. The investigations indicate that rather than reflecting tourists’ personal experience, the image of agritourism product is often created on the basis of prevailing general opinions (e.g. those presented in the media). Though a majority of the interviewees were able to specify their expectations concerning the tourist product, yet it was difficult for them to put forward demands as regards the product character. The investigations seem to confirm the thesis that being interested in agritourism does not necessarily mean taking up an offer of agritourism farms. The development of tourism in many regions of the country relies on creating and promoting brand products. Those are remembered by tourists as unique and capable of generating a lot of benefits. Brand products are meant to make consumers of tourist services come back to a given place and recommend the object to others. The diversification of rural areas in the Świętokrzyskie Province makes it necessary to take multiple and varied tasks by the local governments, organisations and residents to create brands that will meet expectations of the tourists.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.117-135,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce
autor
 • Instytut Ekonomiki i Turystyki we Lwowie, Lwów, Ukraina

Bibliografia

 • Andrzejewska, O. (1999). Wczasy pod gruszą-agroturystyka w modzie. Warszawa: Rolnictwo, BOSS-Informacje ekonomiczne, nr 38 (505).
 • Briggs, S. (2003). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE. Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk B. (2005). Produkt turystyczny.Warszawa: PWE.
 • Kurtyka, I. (2003). Segmenty odbiorców produktu agroturystycznego. [w:] Łęczycki, K. (red.). Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym. Siedlce:Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Kurtyka-Marcak, I. (2012). Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górzystych. [w:] Woźniak, M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, z. 29, WydawnictwoUniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kutkowska, B. (2005). Grupy docelowe nabywców produktów agroturystycznych na Dolnym Śląsku, na przykładzie Parku Krajobrazowego ”Dolina Baryczy”. ZeszytyNaukowe SERiA, t. VII, z. 3, Warszawa.
 • Kutkowska, B. (2012). Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego. [w:] Woźniak, M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrostgospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, z. 29,Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Legienis, H. (2004). Wykorzystanie kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych będących w ewidencji Urzędów Gmin. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Legutko, S. (red.) (2005). Agroturystyka i usługi towarzyszące. Kraków: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego.
 • Łaciak, J. (2007). Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2004, 2005, 2006 i 2007 roku. Warszawa: Instytut Turystyki.
 • Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PWN.
 • Nowakowska, A. (2002). Produkt turystyczny. [w:] Gołembski, G. (red.), Kompedium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.
 • Pałka, E. (2004). Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 • Pałka, E. (2010). Produkt turystyczny szansą rozwoju turystyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Potencjał turystyczny–zagadnieniaekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Pietraszewski, A., Wagner, W., Wysocki F. (1989). Podstawy agroekonometrii. Skrypty Akademii Rolniczej, Poznań: Wydawnictwo AR.
 • Strzembicki, L. (2005). Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w świetle badań ankietowych turystów. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, z. 26. Katowice.
 • Sznajder, M., Przezbórska, L. (2006). Agroturystyka. Warszawa: PWE.
 • Wagner, W. (2002). Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji. t. I, Poznań: Wydawnictwo AWF.
 • Warmińska, M., Dąbrowska, A. (2009). Kreowanie produktu turystycznego na obszarach wiejskich na przykładzie działań Stowarzyszenia mieszkańców i przyjaciół wsi Zawady Ełckie „Mukszty”. [w:] Palich, P. (red.). Marka wiejskiego produktu turystycznego. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej.
 • Wiatrak, A.P. (1995). Czynniki określające rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Problemy Turystyki, nr 1/2(67/68).
 • Zaworska, T. (1998). Grupy celowe w agroturystyce, czyli do kogo kierujemy ofertę wypoczynku na wsi?. Agrobazar, nr 51.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-c748e3cb-5c97-497b-8874-72d0460af58c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.