PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 55 |
Tytuł artykułu

Investigation on the rate of combustibility, ignitibility and fire toxicity of wood and wood based materials

Warianty tytułu
PL
Badania stopnia palności, zapalności i toksyczności pozarowej drewna i materiałów drewnopochodnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wood and wood based materials rather easy affected by thermo-destruction are classified, according to the non-combustibility test VPN-EN ISO \18X\, to be flammable material. Taking into account the Tate of combustibility they can be divided \PN-%'B-02&74V into non-flammable materials (\ rate of combustibility), difficulty flammable (11 rate of combustibility) and highly flammable (111 rate of combustibility) and as i.e. floor coverings [PN-96/B-02854] as highly and difficulty flammable products. Substantial element of hazard evaluation connected with using flammable materials is toxicity of the thermodestruction products and of the burning products [PN-88/B-02855]. Main element of just introduced in EC system new fire classification for building goods and floor materials is reaction to fire determined according to the indication PN-EN 13501-1 mentioning test methods of pointing particular indicators. The aim of the performance was clarification setting for wood and wood based materials in respect of the rate of combustibility according to PN-96/B-02874, ignitibility according to PN-96/B-02854 and toxicity according to PN-88/B-02855. The tests were conducted on hard glued wood (woodworking board type) and wood based materials such as fibreboard, particle board, plywood finished and unfinished with lacquer, laminate or surface protective. The rate of combustibility, ignitibility and toxicity of particular materials has been determined. The attempt of presenting determined features with classification according to reaction to fire established by European rules has been presented.
PL
Drewno i materiały drewnopochodne wg metody badania niepalności [PN-EN ISO 1182] zaliczane są do materiałów palnych. Pod względem stopnia palności mogą należeć [PN-96/B-02874] do materiałów I, II lub III stopnia tj. niezapalnych, trudno- lub łatwozapalnych a jako posadzki podłogowe [PN-96/B-02854] do trudno- lub łatwo zapalnych. Istotnym wskaźnikiem zagrożeń związanych z stosowaniem palnych materiałów jest także toksyczność produktów ich termicznego rozkładu i spalania [PN-88/B- 02855].Podstawowym wyróżnikiem, obecnie wprowadzanej w systemie UE, nowej klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych i materiałów podłogowych jest reakcja na ogień oznaczana wg wskazań PN-EN 13501-1 przywołującej metody badawcze wyznaczania poszczególnych wskaźników. Celem pracy było oznaczenie klasyfikacji drewna i materiałów drewnopochodnych pod względem stopnia palności wg PN-96/B-02874, zapalności wg PN- 96/B-02854 i toksyczności wg PN-88/B-02855. Badano klejone drewno lite (typu płyty stolarskiej) oraz takie materiały drewnopochodne jak płyty pilśniowe, wiórowe i sklejka, o niewykończonej lub wykończonej lakierem, laminatem lub środkiem ochronnym powierzchni. Ustalono stopnie palności, zapalności i toksyczności pożarowej poszczególnych materiałów. Przedstawiono próbę odniesienia oznaczonych właściwości do klasyfikacji według reakcji na ogień ustalanej w normie europejskiej.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
55
Opis fizyczny
p.205-215,fig.,ref.
Twórcy
 • Wood Technology Institute, Winiarska 1 str., 60-654 Poznan, Poland
autor
Bibliografia
 • 1. ADAMSKI R., 2001, Nowoczesne środki ogniochronne do drewna i materiałów drewnopochodnych. Lekkie Budownictwo Szkieletowe nr 4 (32), s. 38-43
 • 2. Biuletyn PKNiM nr 10/76 poz. 93.
 • 3. Directive ..[In Polish] Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, 1994, (89/106/EEC), ITB Warszawa
 • 4. FANGRAT J., 1988, Klasyfikacja materiałów wykończeniowych pod względem palności. W: Konferencja Nauk.-Techn. Instytut Techniki Budowlanej wobec aktualnych zadań budownictwa. Mat. Konfer. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
 • 5. FANGRAT J., 2002, Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych w zakresie reakcji na ogień według CEN. W: Wprowadzamy klasyfikacją ogniową Unii Europejskiej. Materiały Seminarium, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ss.39-52
 • 6. FOJUTOWSKI A., 1997, Zabezpieczenie przeciwogniowe sklejek wodoodpornych. Cz. К Wpływ nasycenia sklejek...Pr. Ins tyt. Technol. Drew. R.41, z. 3/4 (151/152), s.3- 61
 • 7. FOJUTOWSKI A., 2001, Ochrona przeciwogniowa drewna i materiałów drewnopochodnych. W: [Red. J. Ważny, J. Karyś] Ochrona budynków przed korozja biologiczną. Wyd. Arkady, Warszawa, ss. 331-360
 • 8. FOJUTOWSKI A., 2002, Środki do zabezpieczania drewna. Materiały Budowlane (364), nr 12, ss.3-5
 • 9. KOLBRECKI A., 1997, Właściwości ogniowe wyrobów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. W: Wymagania dla płyt drewnopochodnych w zależności od ich zastosowania. Mat. Seminarium. OBRPPD, Twardy Dół
 • 10. KOLBRECKI A., 2004, Reakcja na ogień Stare i nowe klasyfikacje. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie i inżynierii środowiska. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, KMPSP, Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Koszalin
 • 11. KOSIOREK M., 1997, Klasyfikacja ogniowa a specyfika palnych materiałów budowlanych. W: Badania reakcji wyrobów budowlanych na działanie ognia kierunki rozwoju. Materiały Seminarium. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 • 12. KOSIOREK M., 2001, Budynki o konstrukcji drewnianej, a bezpieczeństwo pożarowe. Lekkie Budownictwo Szkieletowe (32) nr 4, s. 18-23
 • 13. KUKULSKI W., 1994, Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC). Przegląd Budowlany nr 5
 • 14. PN-96/B-02854 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych
 • 15. PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków -Metoda badania wydzielania toksycznych produktów spalania materiałów
 • 16. PN-88/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków -Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów
 • 17. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie - Metoda badania niepalności materiałów budowlanych.
 • 18. PN-96/B-02874 - Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych + PN-96/B-02874:1996/Azl. 1999
 • 19. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
 • 20. PN-EN ISO 1182:2002U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - Badania niepalności (wersja polska w 01.2004)
 • 21. PN-EN ISO 1716:2002U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - Oznaczanie ciepła spalania
 • 22. PN-EN ISO 9239-1:2002U Reakcja na ogień posadzek - Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej
 • 23. PN EN ISO 11925-2:2002U Reakcja na ogień - Zapalność wyrobów budowlanych przy bezpośrednim działaniu płomienia - Część 2: Badanie źródła pojedynczego płomienia
 • 24. PN-EN ISO 11925-3:2000 Reakcja na ogień. Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia
 • 25. PN-EN ISO 13823:2002U Reakcja na ogień wyrobów budowlanych - Wyroby budowlane z wyjątkiem posadzek poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu
 • 26. PN-ISO 9705:1999 Ochrona przeciwpożarowa - Badania ogniowe - Badanie wyrobów powierzchniowych w pomieszczeniu pełnej skali
 • 27. PrEN 13501-2:2000 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, oprócz systemów wentylacji
 • 28. PrPN-EN 13986 Płyty drewnopochodne w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i znakowanie
 • 29. POFIT-SZCZEPAŃSKA M., JASKÓŁOWSKI W., 1997, Wpływ cech pożarowych płyt drewnopochodnych na szybkość tworzenia się środowiska pożarowego. W: Wymagania dla płyt drewnopochodnych w zależności od ich zastosowania. Mat. Seminarium. OBRPPD, Twardy Dół
 • 30. Ordinance..[In Polish] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. RP Nr 75 z 15 czerwca 2002 г., poz. 690.
 • 31. SYCHTA K., 2002, Cechy pożarowe posadzek podłogowych według wymagań Unii Europejskiej. Podłogi 2003
 • 32. WESOŁEK D., 1999, Wpływ środków ogniochronnych na emisję toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania drewna, Rozprawa doktorska, Akademia Rolnicza, Poznań
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c720cf21-25c2-4068-b867-0cde814f7df1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.