PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 53 | 2 |
Tytuł artykułu

Znaczenie śródpolnych zbiorników w retencjonowaniu wody w zlewni rolniczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Role of infield's reservoirs in water retention of agricultural basins
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie zdolności retencyjnych zbiorników powstałych powyżej przegród ziemnych zainstalowanych w liniach spływu doliny użytkowanej rolniczo. Badania prowadzono w zlewni lessowej użytkowanej rolniczo i sadowniczo o powierzchni 73,41 ha w miejscowości Olszanka na Wyżynie Lubelskiej w latach hydrologicznych 2001/2002-2003/2004. Na jej terenie znajduje się 12 zbiorników retencyjnych. Stwierdzono istotny wpływ użytkowania zlewni na zdolności retencjonowania wody w zbiornikach. Zainstalowanie zbiorników wodnych w liniach spływu zwiększyło retencję wodną zlewni do 5 mm w przeliczeniu na powierzchnię zlewni.
EN
The aim of the studies was the determination retention abilities of reservoirs come to the being above earth barriers installed in flow lines of agricultural valley. Studies have been carried out in loess basin used agriculturally and horticularly with area 73,41 ha in Olszanka on Lublin Plateau in hydrological years 2001/2002-2003/2004. On its area there are 12 retention reservoirs. Significant effect of basin management on ability of water retention in reservoirs was stated. Installation of water reservoits in flow lines increased water retention of basin to 5mm in conversion on basin area.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
53
Numer
2
Opis fizyczny
s.50,76-78,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
Bibliografia
 • 1.BEDNARCZYK T., MADEYSKI M.: 1992. Czynniki wpływające na intensywność zamulania stawów rybnych. Zesz. Nauk. AR Wrocław Melior. 211(40), 87-100.
 • 2.BEDNARCZYK T., LIPSKI Cz., MADEYSKI M.: 1988. Ocena stopnia zamulenia małego zbiornika wodnego na tle procesów denudacyjnych w zlewni lessowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 357, 45-56.
 • 3.FIEDLER M., SZAFRAŃSKI Cz., BYKOWSKI J.: 2000. Możliwości zwiększania retencji oczek wodnych w zdrenowanej mikrozlewni rolniczej. Konf. Nauk.-Tech.: Ochrona i rekultywacja gruntów. Inż. Ekol. 1, 120-128.
 • 4.KASPRZAK K.: 1985. Ekologiczne znaczenie małych wód powierzchniowych dla otaczających ekosystemow lądowych. Gosp. Wodna, 4, 84-85.
 • 5.KOC J., CYMES I.: 2004. Retencyjna rola małych zbiorników wodnych włączonych do sieci drenarskiej w warunkach Równiny Sępolskiej. Rocz. AR, Pom., 357, Mel. Inż. Środ., 25, 239-246.
 • 6.KOC J., CYMES I., SKWIERAWSKI A., SZYPEREK U.: 2001. Znaczenie ochrony małych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczyrn. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 476, 397-407.
 • 7.MIODUSZEWSKI W: 1994. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w małych rolniczych zlewniach rzecznych. Metodyczne podstawy rozwoju małej retencji. Mater. Inf. 25, Falenty. Wyd. IMUZ.
 • 8.MIODUSZEWSKI W: 1999. Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym. Wyd. IMUZ, Falenty.
 • 9.MIODUSZEWSKI W.: 2004. Rola małej retencji w kształtowaniu i ochronie zasobów wodnych. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 502, Inż. Środ. 13, 295-305.
 • 10.PATRO M.: 2005. Skutki ulewnych deszczów w zlewni lessowej zabudowanej małymi zbiornikami retencyjnymi. Acta Agrophysica, 5(2), 577-585.
 • 11.RADCZUK L., OLEARCZYK D.: 2002. Małe zbiorniki retencjjne jako element poprawy bilansu wodnego zlewni użytkowanej rolniczo. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 393, Inż. Środ. 23, 139-148.
 • 12.SZEWRAŃSKI Sz., SASIK J., ŻMUDA R.: 2002. Ocena zamulania małych zbiorników wodnych zlokalizowanych w silnie erodowanej zlewni rolniczej. Zcsz. Probl. Post. Nauk Rol., 487, 345-352.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c691fcca-77b3-4d42-bd17-15f8729d9d46
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.