PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 2 |

Tytuł artykułu

The influence of Effective Microorganisms EM application on health status of spring wheat growing in short-term monoculture

Warianty tytułu

PL
Wpływ stosowania Efektywnych Mikroorganizmów EM na zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w latach 2007–2009, na madzie rzecznej kompleksu żytniego bardzo dobrego. Założono dwa doświadczenia dwuczynnikowe metodą pasów prostopadłych (split-block) w 4 powtórzeniach. W doświadczeniu polowym czynnikami były systemy uprawy roli i zabiegi regenerujące stanowisko. W doświadczeniu mikropoletkowym dawki preparatu EM® i sposób zaprawiania ziarna. Celem badań było ocenienie ewentualnego wpływu systemów uprawy roli i preparatu EM® na ograniczenie chorób roślin i możliwości jego stosowania w produkcji. Trzyletnie badania nie wykazały jednoznacznie pozytywnego wpływu tego preparatu na zdrowotność pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze.
EN
The studies were conducted in the Experimental Stadion Swojec at the University of Environmental and Life Sciences in Wrocław in 2007–2009 on alluvial soil of very good rye complex. Two factorial experiments were set up with the split-block method in 4 replications. Tillage and site regenerative practices were the factors studied in the field experiment while the dose of EM® and method of seed dressing in the microplot experiment. The basic objective of studies was the assessment of a potential effect of tillage systems and EM® doses on reduction of plant diseases infection as well as the possibilities of EM® application in crop production. The three-year studies did not show any explicit positive effects of EM® on health status of spring wheat grown in a short-term monoculture.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

52

Numer

2

Opis fizyczny

s.327-331,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl.Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
autor

Bibliografia

 • Adamiak J., Adamiak E., Balicki T. 2005. Wpływ wieloletniej monokultury na występowanie chorób podstawy źdźbła w czterech zbożach. Fragm. Agron. 2: 7–13.
 • Blecharczyk A., Sierpowski J., Sawinska Z. 2006. Wpływ systemów uprawy roli na występowanie chorób w monokulturze pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 46 (2): 677–680.
 • Chrzanowska-Drożdż B., Jasińska Z., Golinowska M. 1999. Koszty i opłacalność zwalczania chorób grzybowych w siewie czystym i mieszaninach odmian pszenicy jarej. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo 74 (367): 273–285.
 • Hornby D. 1998. Interactions between cereal husbandry and take-all: background for newer methods of controlling the disease. The BCPC Conference – Pests and Diseases 1: 67–76.
 • Korbas M., Martyniuk S., Rozbicki J., Beale R. 2001. Zgorzel Podstawy Źdźbła oraz Inne Choroby Podsuszkowe Zbóż. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 59 ss.
 • Majchrzak B., Waleryś Z. 2005. Grzyby zasiedlające korzenie i podstawę źdźbła pszenżyta ozimego przy różnych sposobach ochrony roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 507: 357–363.
 • Małecka I., Sawińska Z., Blecharczyk A. 2007. Wpływ uprawy roli na występowanie chorób pszenicy ozimej i w jęczmieniu jarym. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 47 (2): 189–192.
 • Nadolnik M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dłużniewska J. 1998. Choroby grzybowe pszenicy ozimej w zależności od udziału zbóż w zmianowaniu. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 38 (1): 124–127.
 • Nielsen B.J., Borgen A., Nielsen G.C., Scheef C. 1998. Strategies for controlling seed-borne diseases in cereals and possibilities for reducing fungicide seed treatments. The BCPC Conference – Pest and Diseases 3: 893–900.
 • Parylak D. 2004. Possibilities of root and stem base diseases limitation in continuous wheat under conventional tillage and no-tillage system. J. Plant Prot. Res. 44 (2): 144–146.
 • Pląskowska E., Matkowski K., Moszczyńska E., Kordas L. 2002. Zdrowotność podstawy źdźbła pszenicy jarej w uprawie tradycyjnej i siewie bezpośrednim przy dwóch poziomach nawożenia azotem. Acta Sci. Pol. Agric. 1 (1): 131–138.
 • Solarska E. 2008. Określenie przyczyn chorób korzeni pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 531: 201–210.
 • Weber R., Hryńczuk B., Runowska-Hryńczuk B., Kita W. 1999. Wpływ uproszczeń uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia azotowego na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w warunkach okresowych niedoborów wody. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric. 74: 157–162.
 • Wojciechowski W. 2005. Oddziaływanie przyorywanych międzyplonów ścierniskowych i nawożenia azotem na zdrowotność roślin pszenicy jakościowej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 45 (2): 1197–1200.
 • Woźniak A. 2000. Plonowanie pszenicy jarej i pszenżyta jarego w płodozmianie i monokulturze. Biul. IHAR 215: 81–90.

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-c685c959-88ec-4d3d-968c-6ef9c3a80a8e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.