PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ warunków środowiskowych na zawartość skrobi w bulwach odmian ziemniaka średnio wczesnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of environmental conditions on starch content in the tubers of medium-early potato cultivars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy wykorzystano dane z lat 2010-2013 dotyczące zawartości skrobi w bulwach średnio wczesnych odmian ziemniaka jadalnego. Dane pochodziły z sześciu stacji COBORU położonych w różnych rejonach Polski. Wykonano analizę wariancji zgodnie z modelem trzyczynnikowej klasyfikacji krzyżowej z jedną obserwacją w podklasie. Wykazano istotny wpływ miejscowości, lat badań oraz odmian na zawartość skrobi. Istotna okazała się również interakcja lat i miejscowości oraz interakcja miejscowości i odmian. Niezależnie od odmiany najwyższą zawarto-ścią skrobi charakteryzowały się bulwy ziemniaka zbierane w Uhninie, a najniższą w Słupi. Najwię-cej skrobi zgromadziły bulwy w 2013 roku, istotnie mniej w 2012, a najmniej w roku 2010. Lata 2012-2013 w większości stacji charakteryzowały się niższymi sumami opadów okresu wegetacyj-nego w porównaniu do lat 2010-2011. Najwięcej skrobi zgromadziły odmiany Gawin oraz Tajfun. Odmiana Finezja charakteryzowała się taką samą skrobiowością jak odmiana Cekin. Porównywalne pod względem zawartości skrobi były również odmiany Stasia i Ametyst, a najmniejszą zawarto-ścią skrobi charakteryzowała się odmiana Satina.
EN
The work is based on measurements of starch content in tubers of medium early edible potato cultivars, taken in 2010-2013. The data were recorded by six COBORU (Research Centre for Cultivar Testing) stations located in various regions of Poland. Variance analysis was conducted following a three-way cross-classified model with one observation within the sub-class. A significant effect of locations, study years and cultivars on starch content was confirmed. Also, years x locations interaction and locations x cultivars interaction were found to be significant. The highest starch content was determined in tubers harvested in Uhnin and the lowest in Słupia. More-over, the most starch was accumulated in 2013, significantly less in 2012 and the least in 2010. At most stations, over the growing season in 2012 and 2013, precipitation was lower compared with 2010-2011. Accumulation of starch was the highest for cv. Gawin and Tajfun. Frezja accumulated as much starch as Ametyst, the content being the lowest for Satina
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
3
Opis fizyczny
s.279-289,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
autor
 • Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce
 • Zakład Badania Wartości Gospodarczej Odmian, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, 63-022 Słupia Wielka
Bibliografia
 • Bombik A., Rymuza K., Markowska M., Stankiewicz C., 2007. Variability analysis of selected quantitative characteristics in edible potato varieties. Acta Sci. Pol., Agricultura, 6(3), 5-15.
 • Chmura K., Dzieżyc H., Piotrowski M., 2013. Reakcja ziemniaków średnio wczesnych oraz średnio późnych i późnych na czynnik wodny w warunkach gleb kompleksów pszennych i żytnich. In-frastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 103-113.
 • Kołodziejczyk M., 2014. Wpływ warunków opadowo-termicznych na skład chemiczny oraz wybra-ne parametry jakości bulw średnio późnych i późnych odmian ziemniaka jadalnego. Annales UMCS, sec. E., 3, 1-10.
 • Lamberti M., Geiselmann A., Conde-Petit B., Escher F., 2004. Starch transformation and structure development in production and reconstitution of potato flakes. LWT – Food Sci. Technol., 37(4), 417-427.
 • Leszczyński W., 2000. Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność, Nauka, Technol., Jakość, 4(25), 5-27.
 • Leszczyński W., 2012. Żywieniowa wartość ziemniaka i przetworów ziemniaczanych. Biul IHAR, 266, 5-20.
 • Lisińska G., 2006. Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 544, 81-94.
 • Lubecka-Ziembińska J., Janiak W. 2012. Nowe odmiany ziemniaka. Ziemniak Polski, 22(2), 7-10.
 • Marle T. van, Stolle-Smits T., Donkers J., Dijk V. van, Voragen A.G.J., Recourt K., 1997. Chemical and microscopic characterization of potato (Solanum tuberosum L.) cell walls during cooking. J. Agric. Food Chem., 45(1), 50-58.
 • Marks N., Sobol Z., Kołodziejczyk M. 2004. Wpływ gleby i nawożenia na kształtowanie cech jako-ściowych bulw ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 500. 341- 350.
 • Mazurczyk W., 1994. Skład chemiczny dojrzałych bulw 30 odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziem., 44, 55-63.
 • Porter G. A., Opena G. B., Bradbury W. B., McBurnie J. C., Sisson J. A., 1999. Soil management and supplemental irrigation effects on potato: I. Soil properties, tuber yield and quality. Agron. Journal, 91, May-June, 416-425.
 • Puła J., Skowera B., 2004. Zmienność cech jakościowych bulw ziemniaka odmiany Mila uprawianego na glebie lekkiej w zależności od warunków pogodowych. Acta Agrophysica, 3(2), 359-366.
 • Pytlarz-Kozicka M., 2002. Wpływ sposobów pielęgnowania na wysokość i jakość plonów ziemnia-ka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 489. 147-155.
 • Roztropowicz S., 1989. Środowiskowe, odmianowe i nawozowe źródła zmienności składu che-micznego bulw ziemniaka. Fragm. Agron., 1(21), 33-75.
 • Roztropowicz S., Wierzejska A., 1986. Wpływ naturalnych warunków wilgotnościowych na efektyw-ność nawożenia potasem w uprawie ziemniaków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 284, 347-355.
 • Sawicka B., Michałek W., Pszczółkowski P., 2011. Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski. Biul. IHAR 259, 219-228.
 • Shomer I., Levy D., 1988. Cell wall mediated bulkiness as related to the texture of potato (Solanum tuberosum L.) tuber tissue. Potato Res., 31(2), 321-334.
 • Trętowski J., Wójcik A.R., 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyd. WSRP Siedlce.
 • Wierzbicka A., 2006. Zmienność wybranych cech jakości bulw wczesnych odmian ziemniaka w zależności od nawożenia azotem i terminu zbioru. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 511, 175-187.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c676ec85-d082-4067-baf7-452811ab30c6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.