PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 3/1 |
Tytuł artykułu

Odprowadzanie wód opadowych na terenach o rozproszonej zabudowie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Rain water drainage on dispersed development areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na terenach o rozproszonej zabudowie najczęściej panują sprzyjające warunki do stosowania rozwiązań zwiększających retencjonowanie i wsiąkanie wód opadowych. Zastosowanie urządzeń do infiltracji oraz przetrzymania wód opadowych korzystnie oddziałuje na dynamikę odpływu powierzchniowego, co ma duże znaczenie przy projektowaniu kanalizacji deszczowej w obrębie obszarów zabudowanych oraz obiektów drogowych. Możliwość zastosowania urządzeń do infiltracji wód opadowych uzależniona jest od głębokości zalegania wód gruntowych, rodzaju gruntu, warunków wysokościowych i dostępności terenu o odpowiedniej powierzchni. W artykule przedstawiono sposoby zagospodarowania wód opadowych, które mogą być stosowane na terenach o luźnej zabudowie. Wyniki z przeprowadzonych badań składu granulometrycznego zawiesin występujących w wodach opadowych oraz analiza danych literaturowych dotycząca oceny jakości spływów opadowych wykazały dużą zmienność oznaczanych wskaźników zanieczyszczeń. Zastosowanie systemów chłonnych pozwala na usunięcie większości zanieczyszczeń skumulowanych na cząstkach zawiesiny zatrzymywanej najczęściej w powierzchniowej warstwie chłonnej urządzeń do infiltracji wód opadowych do gruntu. Znajomość składu granulometrycznego zawiesin w opadach atmosferycznych pozwala oszacować intensywność zachodzenia zjawiska kolmatacji w gruntach o różnym uziarnieniu, a także wybrać metody pozwalające chronić powierzchnię chłonną przed wgłębną kolmatacją. Regularnie przeprowadzane zabiegi eksploatacyjne systemów chłonnych umożliwiają usunięcie zakolmatowanej warstwy gruntu, a wraz z nią większość zanieczyszczeń wprowadzanych do profilu glebowego przez infiltrujące wody. Pozwala to chronić wody podziemne przed ich zanieczyszczeniem.
EN
On dispersed development areas most often exists advantageous conditions for expansion and application systems in order to increase retention and water percolation on the precipitation spot. This way of rain water management has favorable influence on runoff dynamic within built-up area and adjoining roads. Possibility of infiltration systems using depends on ground water depth, kind of ground and area accessibility to build infiltration facilities. Methods of rain water management which can be used on dispersed development areas are presented in this paper. The research results of suspensions grain composition from rain water and analysis of literature data concerning runoff quality show large changeability of pollution indexes. Using of infiltration facilities permits remove majority of pollutants accumulated at suspension particles which are piled up at filtration medium surface. Knowledge of suspensions grain composition occurring in rain water allows estimate intensity of clogging process in different kind of grounds as well as select methods which protect ground against deep clogging. Maintenance operations which are made regularly in infiltration facilities leads to removing clogged layer of ground and majority of pollutions protect in this way ground water against contamination.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/1
Opis fizyczny
s.141-153,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Burszta-Adamiak E., Łomotowski J. Badania składu granulometrycznego wód opadowych i powierzchniowych z zastosowaniem granulometru laserowego. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, II Kongres Inżynierii Środowiska, tom2, Vol. 33 , Lublin 2005, s. 331–338.
 • Burszta-Adamiak E., Łomotowski J. Cluster analysis use for processing of the results of suspension’s grain composition occuring in rainfall and snowfall. Mat. Konf. Gesellschaft für Informatik in der Land- Forst- und Ernährungswirtschaft e. V., Pocztam, marzec 2006.
 • Burszta-Adamiak E., Łomotowski J., Stodolak R.: Analiza zanieczyszczeń w opadach atmosferycznych. Seria: Badania Systemowe. Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska., tom 36, Warszawa 2004, s. 281–289.
 • Förster J.: The influence of location and season on the concentrations of macroions and organic trace pollutants in roof runoff. Wat. Sci. Tech. Vol. 38, No. 10, 1998, s. 83–90.
 • Förster J.: Patterns of roof runoff contamination and their potential implications on practice and regulation of treatment and local infiltration. Wat. Sci. Tech. Vol. 33, No. 6, 1996, s. 39–48.
 • Garbarczyk K., Gwoździej-Mazur J.: Analiza zanieczyszczeń ścieków opadowych ze zlewni zurbanizowanych. II Kongres Inżynierii Środowiska, Tom I, Monografie Komitetu Środowiska PAN, Lublin 2005.
 • Gnecco I., Berretta T.C., Lanza L.G., Barbera P.La.: Storm water pollution in the urban environment of Genoa, Italy. Atmospheric Research 77, 2005, s. 60–73.
 • Gromaire-Mertz, M. C.; Garnaud, S.; Gonzalez, A.; Chebbo, G..: Characterisation of urban runoff pollution in Paris. Wat. Sci. Tech. Vol. 39, Issue: 2, 1999, s. 1–8.
 • Jacopin, Ch.; Bertrand-Krajewski, J. L.; Desbordes, M.: Characterisation and settling of solids in an open, grassed, stormwater sewer network detention basin. Wat. Sci. Tech. Vol. 39, Issue.2, 1999, s. 135–144.
 • Legret M., Colandini V., Le Marc C.: Effects of a porous pavement with reservoir structure on the quality of runoff water and soil. The Science of the Total Environment, No. 189/190, 1996, s. 335–340.
 • Pitt R., Clark S., Field R., Groundwater contamination potential from stormwater infiltration practices. Urban Water, 1999, 1, s. 217–236.
 • Praca zbiorowa pod redakcją Siemińskiego J.L.: Problemy infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce (stan, rozmieszczenie, funkcjonowanie). Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Polska Akademia Nauk, Tom I, Warszawa 1996.
 • Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2004 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Sansalone J.J., Buchberger S.G.: An infiltration device as a best management practice for immobilizing heavy metals in urban highway runoff. Wat. Sci. Tech. Vol. 32, no.1,1995, s. 119–125.
 • Sawicka-Siarkiewicz H.: Ograniczanie zanieczyszczeń w odpływach opadowych. Mat. Sem. „Kierunki rozwoju systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych na terenach m. st. Warszawy, 8 listopada 2005 r., Warszawa.
 • Storm water technology fact sheet. Infiltration trench. EPA 832-99-019, September 1999.
 • Viklander M.: Dissolved and particle-bound substances in urban snow. Wat. Sci. Tech., Vol.39, no. 12, 1999, s.27–32.
 • Zawilski M., Sakson G.: Systemy wykorzystania wody deszczowej i ich wpływ na funkcjonowanie kanalizacji miejskiej. GWiTS, nr 9, 2004, s. 298–302.
 • Zobrist J., Müller S.R., Ammann A., Mottier V., Ochs M., Schoenenberger R., Eugster J.: Quality of roof runoff for groundwater infiltration. Wat. Res. Vol.34, no.5, 2000, s.1455-1462.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c65f229c-00fa-4cbb-aa00-9db7742ccf38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.