PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 64 | 2 |
Tytuł artykułu

Estimation of energy and nutritional intake of young men practicing aerobic sports

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. Keeping to a balanced diet plays a key role in maximizing the body’s efficiency so that sports training becomes more effective. Previous studies have shown that an athletes’ diet is often not properly balanced, and can thus negatively affect sporting performance. Objectives. To assess the energy and nutrient intake in young men practicing aerobic sport and compare them with those recommended. Material and methods. Subjects were 25 male athletes, aged 19-25 years, practicing aerobic sports who were students at two Warsaw Universities; The Military University of Technology and University of Physical Education. The average body mass was 80.6 ± 9.6 kg and average height was 187.0 ± 7.6 cm, (BMI thus being 23.01 ± 1.70 kg/m2). Dietary assessment was based on three-day dietary recalls consisting of two weekdays and one day of the weekend. The energy and macro/ micro-nutrient intake were evaluated using the Polish Software ‘Energia’ package and compared to recommendations and standards. Supplements were absent from the athletes’ diets. Results. The energy value of diets were too low in most instances; average %-age deficiency was 30.22 ± 13.76%. Total protein intake, (mean 1.41 ± 0.36 g per kg body weight) was inadequate in 40% of cases, whilst all showed appropriate intakes of animal protein. Most subjects’ carbohydrate intake (84%) was deficient; median 3.28 g/kg body weight. Fibre intake, (median 17.17 g) was also insufficient in 76% cases. Total fat intake, (33,9% ± 5,7 energy) was too high in 32% of cases. The %-age dietary energy obtained from saturated fatty acids was 12,18% ± 2,53 and 5,72% ± 1,43 from polyunsaturated fatty acids, where most subjects’ diet (64%) was, as well, high in cholesterol. Furthermore, significant deficiencies were observed in the following: Vitamin A (44% of group below EAR), vitamin C (80% below EAR), vitamin D (92% below EAR), foliate (84% below EAR), calcium (52% below EAR) and magnesium (60% below EAR). Vitamin E intake was however higher than the AI level. Almost all subjects had adequate intakes of vitamins B1, B2, B6, B12, niacin and zinc. Conclusions. The energy value of diet and carbohydrate intake were inadequate to the athletes’ requirements. Dietary deficiencies of folate, vitamins C and D, magnesium, calcium and potassium were also observed. There is therefore a need for sports nutrition counselling and education which would help athletes improve their eating habits and health, as well as for optimising their sports training performance.
PL
Wprowadzenie. Zbilansowana dieta odgrywa kluczową rolę w maksymalizacji wydolności organizmu i zwiększeniu efektywności treningu fizycznego. Wcześniej przeprowadzone badania pokazały, iż bardzo często dieta sportowców jest źle zbilansowana, co może wpływać negatywnie na ich wyniki podczas zawodów sportowych. Cel badania. Celem przeprowadzonego badania była ocena realizacji potrzeb żywieniowych młodych mężczyzn uprawiających sporty aerobowe Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone z udziałem 25 mężczyzn w wieku 19-25 lat, trenujących sporty aerobowe. Mężczyźni byli studentami warszawskich uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej lub Akademii Wychowania Fizycznego. Średnia masa ciała w badanej grupie wynosiła 80.6 ± 9.6 kg, zaś wzrost 187.0 ± 7.6 cm (BMI 23.01 ± 1.70 kg/m2). Ocena ich racji pokarmowych została oparta o trzydniowe bieżące notowania spożycia (trzy dni: dwa powszednie i jeden świąteczny). Zawartość makro- i mikroskładników diety została obliczona przy pomocy programu komputerowego „Energia”, a następnie porównana z zaleceniami i normami żywieniowymi. Badani nie stosowali suplementacji. Wyniki. Racja pokarmowa większości badanych miała zbyt małą wartość energetyczną (średnie niedobory 30.22 ± 13,76%). Całkowita podaż białka (średnia 1,41 ± 0,36g/kg m.c.) była niewystarczająca u 40% sportowców, zaś spożycie białka pochodzenia zwierzęcego było prawidłowe u wszystkich badanych. Większość grupy (84%) dostarczała z dietą zbyt małą ilość węglowodanów (mediana 3,28 g/kg m.c.). Spożycie błonnika (mediana 17,17g) była niewystarczająca u 76% sportowców. Udział energii z tłuszczu w diecie (33,92 ± 5,70 % energii) był zbyt duży u 32% badanych. Udział energii pochodzącej z nasyconych kwasów tłuszczowych wynosił średnio 12,18 ± 2,53%, podczas gdy średnie spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych stanowiło 5,72 ± 1,43% wartości energetycznej diety. Większość racji pokarmowych cechowała się zbyt dużą zawartością cholesterolu (378,62 ± 144,36 mg). Zaobserwowano niewystarczające spożycie w przypadku: witaminy A (44% grupy spożywało mniej niż EAR), witaminy C (80% badanych poniżej EAR), witaminy D (92% poniżej EAR), kwasu foliowego (84% poniżej EAR), wapnia (52% poniżej EAR) oraz magnezu (60% poniżej EAR). Średnie spożycie witaminy E w grupie było większe niż zalecane na poziomie AI. Prawie wszyscy badani mieli prawidłową podaż witamin B1, B2, B6, B12, niacyny oraz cynku. Wnioski. Wartość energetyczna racji pokarmowych, a także ilość spożywanych węglowodanów była niewystarczająca w porównaniu do potrzeb sportowców. Spożycie kwasu foliowego, witamy C, D, magnezu, wapnia oraz potasu było zbyt małe. Istnieje konieczność prowadzenia poradnictwa i edukacji żywieniowej sportowców w celu poprawy ich zwyczajów żywieniowych, a tym samym poprawy stanu zdrowia i wydolności fizycznej.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
64
Numer
2
Opis fizyczny
p.143-148,ref.
Twórcy
autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska street 159c, 02-776 Warsaw, Poland
autor
 • Chair of Dietetics, Department of Dietetics, Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska street 159c, 02-776 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. ADA, DC, ACSM: Position of American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. Journal of American Dietary Association 2009; 109: 509- 527.
 • 2. Bartoszewska M., Kamboj M., Patel D.R.: Vitamin D, Muscle Function, and Exercise Performance. Pediatric Clinics of North America 2010; 57: 849-861.
 • 3. Bohl C.H., Volpe S.L.: Magnesium and exercise. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2002; 42: 533-63.
 • 4. Burke L.M., Hawley J.A., Wong S.H.S., Jeukendrup A.E.: Carbohydrates for training and competition. Journal of Sports Sciences, 2011; 29(1): 17–27.
 • 5. Campbell B., Kreider R.B., Ziegenfuss T., La Bounty P., Roberts M., Burke D., Landis J, Lopez H., Antonio J.: International Society of Sports Nutrition position stand: protein and exercise. J Int Soc Sports Nutr 2007; 4: 8, doi: 1186/1550-2783-4-8.
 • 6. Chalcarz W., Popierz-Rydlewska N., Wudarski T.: Evaluation of Poznań kayakers’ nutritional knowledge on rich sources of vitamins and minerals. Rocz Panstw Zakl Hig 2011; 62 (4): 403-408 (in Polish).
 • 7. Christensen D.L., van Hall G., Hambraeus L.: Food and macronutrient intake of male adolescent Kalenjin runners in Kenya. British Journal of Nutrition 2002; 88: 711-717.
 • 8. Chryssanthopoulos C., Kontzinos K., Petridou A., Maridaki M.: Nutritional intake of semi-professional soccer players during a week in the competitive season. Serbian Journal of Sports Sciences 2009; 3(1-40): 19-27.
 • 9. Cook C.M., Haub M.D.: Low Carbohydrate Diets and Performance. Current Sports Medicine Reports 2007; 6 (4): 225-229.
 • 10. Czaja J., Lebiedzińska A., Szefer P.: Nutritional habits and diet supplementation of Polish middle and long distance representative runners (years 2004-2005). Rocz Panstw Zakl Hig 2008; 59 (1): 67-74 (in Polish).
 • 11. Gacek M.: Eating habits of a group of professional volleyball players. Rocz Panstw Zakl Hig 2011; 62 (1): 77-82 (in Polish).
 • 12. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie Człowieka, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 13. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008
 • 14. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji Polskiej- nowelizacja, Warszawa 2012
 • 15. Kunachowicz H, Nadolna J, Przygoda B, Iwanow K.: Food Composition Tables. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2005.
 • 16. Leszczyńska T., Pysz M.: Assessment of food consumption patterns of students of the faculty of food technology AT the agricultural university of Cracow. Pol J Food Nutr Sc. 2005; 3 (14/55): 315-322
 • 17. Louck A.B.: Energy balance and body composition in sports and exercise. Journal of Sports Sciences, 2004; 22: 1–14
 • 18. Lukaski H. C.: Magnesium, zinc, and chromium nutrition and athletic performance. Canadian Journal of Applied Physiology 2001; 26 (supl): 13-22.
 • 19. Lukaski H. C.: Vitamin and mineral status: effects on physical performance. Nutrition 2004; 20: 632–44.
 • 20. Malczewska-Lenczowska J., Szczepańska B., Wajszczyk B., Orysiak J.: Nutritional status and mode of nutrition among 13-15-year-old girl students from a sports junior high school in Warsaw. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92: 640-643.
 • 21. Malinauskas, B.M., Overton R.F., Corbett A.B., Carpenter A.B.: Body composition, weight preferences, and dietary macronutrient intake of summer college baseball players. Vahperd Journal 2006; 28 (1).
 • 22. Niekamp R.A., Baer J.T.: In-season dietary adequacy of trained male cross-country runners. International Journal of Sports Nutrition 1995; 5 (1): 45-55.
 • 23. Nielsen F.H., Lukaski H.C.: Update on the relationship between magnesium and exercise. Magnesium Research 2006; 19(3): 180-189.
 • 24. Nieman D.C., Pedersen B.K.: Exercise and immune function. Sports Medicine 1999; 27: 73–80.
 • 25. Nowacka E., Polaszczyk S., Kopeć A., Leszczyńska T., Morawska M., Pysz-Izdebska K.: Assessment of selected food products consumption in shooter and slalom canoeists. Medycyna Sportowa 2010; 2-3(6), 26: 144-150 (in Polish).
 • 26. Papandreou D., Hassapidou M., Hourdakis M., Papakonstantinous K., Tsitskaris G., Garefis A.: Dietary Intake of Elite Athletes. Aristotle University Medical Journal 2006; 33(1): 119-126.
 • 27. Pisulewski P.M., Achremowicz K., Kostogrys R.B., Franczyk M.: Biochemiczne mechanizmy prozdrowotnego oddziaływania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie człowieka. Postęp Nauk Rolniczych 2005; 6: 101-115.
 • 28. Poortmans, J.R., Dellalieux, O.: Do regular high protein diets have potential health risks on kidney function in athletes? International Journal of Sport Nutrition 2000; 1(10): 28-38.
 • 29. Powers S., Nelson B. W., Larson-Meyer E.: Antioxidant and vitamin D supplements for athletes: Sense or nonsense? Journal of Sports Sciences, 2011, 29 (1), 47- 55.
 • 30. Schoeller D. A: Limitations in the assessment of dietary energy intake by self-report. Metabolism 1995; 44(2): 18-22.
 • 31. Schoeller D. A: How accurate is self-reported dietary energy intake? Nutrition Revives 1990; 48: 373-9.
 • 32. Stefańska E., Ostrowska L., Radziejewska I., Kardasz M.: Mode of nutrition in students of the Medical University of Bialystok according to their place of residence during the study period. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(4): 585-590 (in Polish).
 • 33. Szczepańska E., Spałkowska A.: Dietary behaviours of volleyball and basketball players. Rocz Panstw Zakl Hig 2012; 63: 483-489 (in Polish).
 • 34. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. IŻŻ, Warszawa, 2000.
 • 35. Trabulsi J., Schoeller D.A.: Evaluation of dietary assessment instruments against doubly labeled water, a biomarker of habitual energy intake. American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism 2010; 281, 5: 891-899
 • 36. Volpe S.L.: Vitamins, minerals and exercise. In: Sports Nutrition: A Practice Manual for Professionals. Dunford M.: American Dietetic Association, Chicago 2006: 61–93
 • 37. WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO/FAO: Report of Joint WHO/FAO Expert Consultation. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva, 2003.
 • 38. Woolf K., Manore M.M.: B-vitamins and exercise: does exercise alter requirements? International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2006; 16: 453–84.
 • 39. Ziemba A: Znaczenie węglowodanów w diecie osób aktywnych ruchowo. Dietetyka 2010; 1-2(4): 8-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-c656afaa-9015-467d-92c1-168587082729
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.